Jelentések

Az AdMob-hálózat jelentésének használata

A rendelkezésre álló szűrők, dimenziók és mutatók szerepeltetése

Az AdMob-hálózat jelentése az AdMob által biztosított, előre elkészített alapértelmezett jelentés. Használható önálló jelentésként, vagy a szűrők, a dimenziók és a mutatók módosítása után új jelentésként is elmentheti.

Szűrők

Funkcionálisan a szűrők elrejtik a felesleges vagy nem kívánt adatokat a jelentésekben. A szűrő kiválasztásával meghatározza, mi jelenjen meg a jelentésben, és az AdMob elrejt mindent, ami nem felel meg a szűrők által megszabott kritériumoknak.

A jelentésekben és az előbbit sablonként használó mentett jelentésekben a következők állnak rendelkezésre:

Az összes kibontása Az összes összecsukása

Alkalmazás

 1. Jelölje be a négyzetet azok mellett az alkalmazások mellett, amelyek alapján szűrést szeretne végezni. Több jelölőnégyzetet is bejelölhet. A kiválasztott alkalmazások adatai láthatók lesznek a jelentésben. A Keresés mező segítségével név szerint kereshet rá az alkalmazásokra.
 2. A szűrő jelentésre való alkalmazásához kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
 3. További szűrő hozzáadásához kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válasszon ismét.
Ország

 1. Jelölje be azon régiók, illetve országok mellett a jelölőnégyzeteket, amelyek alapján szűrni szeretne. A finomabb szűréshez a nyilakra kattintva megjelenítheti az egyes régiókon belüli országokat.
 2. A szűrő jelentésre való alkalmazásához kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
 3. További szűrő hozzáadásához kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válasszon ismét.
Formátum

 1. Jelölje be a négyzetet azok mellett a formátumok mellett, amelyek alapján szűrést szeretne végezni.
  Több jelölőnégyzetet is bejelölhet. A kiválasztott formátumot használó hirdetési egységek adatai megjelennek a jelentésben.
 2. A szűrő jelentésre való alkalmazásához kattintson az Alkalmaz lehetőségre.
 3. További szűrő hozzáadásához kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válasszon ismét.

Dimenziók

Funkcionálisan a dimenziók határozzák meg a jelentés elrendezését. Ha például a bevételeket ország szerinti bontásban szeretné látni, hozzáadhatja az ország dimenziót. Új dimenziók hozzáadása újraszervezi és finomítja az adatokat.

A jelentésekben és az előbbit sablonként használó mentett jelentésekben a következők állnak rendelkezésre:

 • Hirdetés típusa: a teljesítmény megtekintése hirdetéstípus (például szöveges vagy képes hirdetés) szerint.
 • Hirdetési egység: az egyes hirdetési egységek teljesítményének megtekintése.
 • Alkalmazás: a teljesítmény megtekintése alkalmazás szerint.
 • Alkalmazásverzió: a teljesítmény megtekintése az alkalmazás verziója szerint. Az alkalmazásverziók révén különböztethetők meg az alkalmazás egyes frissítései. 
  Megjegyzés: A 2020. július 19. előtti időszakra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre alkalmazásverzióhoz kapcsolódó adatok az AdMob jelentéseiben.
 • Ajánlat típusa: a teljesítmény megtekintése az ajánlat típusa szerint. Megtekintheti, hogy a hirdetők hogyan fizetnek az alkalmazásban megjelenő hirdetésekért: kattintásonkénti költség (CPC) vagy ezer megjelenítésenkénti költség (CPM) alapján.
 • Ország: a teljesítmény megtekintése az alkalmazásban szereplő hirdetéseket megtekintő felhasználók országa szerint.
 • Dátum: a teljesítmény megtekintése dátum szerint.
 • Formátum: a teljesítmény megtekintése hirdetésformátum (például szalaghirdetés, közbeiktatott hirdetés) szerint.
 • Hónap: a teljesítmény megtekintése hónap szerint.
 • Platform: a teljesítmény megtekintése eszköz szerint.
  • Android
  • iOS
 • Célzási típus: a teljesítmény megtekintése a célzási típus szerint. Megtekintheti, hogy a rendszer hogyan osztja ki a hirdetéseket oldalainál: tartalomhoz kötődő, illetve elhelyezés- vagy érdeklődésalapú célzás szerint.
 • Hét: a teljesítmény megtekintése hét szerint.

Mutatók

Funkcionálisan a mutatók a jelentésben lévő adat- vagy értékfajtákat jelölik. Általában oszlopokba vannak rendezve, és számokat vagy százalékos értékeket tartalmaznak. Dimenziók hozzáadásakor a rendszer újraszámítja a mutatóértékeket a dimenziók által létrehozott új sorrend vagy csoportosítás alapján. Mutató hozzáadásakor a rendszer hozzáad egy információs oszlopot a jelentéshez, és mutató eltávolításakor eltávolít onnan egyet.

A jelentésekben és az előbbit sablonként használó mentett jelentésekben a következők állnak rendelkezésre:

Az összes kibontása Az összes összecsukása

Aktív megtekintésre alkalmas megjelenítések

Azon megjelenítések teljes száma, amelyek megfelelnek a láthatóság mérésére vonatkozó követelményeknek.

A Media Rating Council (MRC) meghatározása szerint a láthatósághoz az szükséges, hogy a vizuális hirdetés legalább 50%-a folyamatosan látható legyen a képernyőn legalább 1 másodpercig, illetve a videohirdetés legalább 50%-a folyamatosan látható legyen a képernyőn legalább 2 másodpercig a videó lejátszása során. Ez a definíció vált a láthatóság meghatározásának iparágban elfogadott normájává.

Az Aktív megtekintésre alkalmas megjelenítések számának meghatározásához ezenkívül szükség van az alábbi Google Play szolgáltatások SDK-k valamelyikére is:

 • Android: ≥ 4.4
 • iOS: ≥ 6.9.2 (jelenleg csak szalaghirdetésekre korlátozódik)
Az Aktív megtekintés lefedettsége fokozatosan kerül terjesztésre ezeknél az SDK-knál. Ha fiókjában még nincs teljes mértékben aktiválva, az Aktív megtekintésre alkalmas megjelenítések száma alacsonyabb lehet a megjelenítések alkalmazásoknál várt összes számánál.
AdMob hálózati kérelmek

Az alkalmazás által az AdMob-hálózatnak küldött olyan kérelmek összesített száma, amelyek tényleges hirdetésmegjelenítési kérelem elküldéséhez vezettek. A platformspecifikus funkciók – például az AdMob-hálózat optimalizálása – által kiszűrt AdMob-hálózati kérelmek nem számítanak bele az itt megjelenő számba.

AdMob hálózati kérelem RPM-értéke

Az AdMob-hálózati kérelmekhez kapcsolódó 1000 kérelmenkénti bevétel (RPM) az alkalmazásból az AdMob-hálózatnak küldött 1000 kérelmenként elérhető becsült bevételt jelenti. Ez az érték nem a ténylegesen elért bevételt mutatja, hanem a becsült bevétel és a kapott kérelmek számának hányadosát, amely 1000-rel van megszorozva.

(becsült bevétel / kérelmek száma) × 1000

Ha például a becsült bevétel 25 kérelemből 0,15 EUR, akkor az AdMob-hálózati kérelem RPM-értéke (0,15 EUR / 25) × 1000, vagyis 6,00 EUR. Ha például a becsült bevétel 45 000 megjelenítésből 180 EUR, akkor az AdMob hálózati kérelem RPM-értéke (180 EUR / 45 000) * 1000, vagyis 4,00 EUR.

Az RPM a reklámprogramok gyakran használt mérőszáma, amely jól alkalmazható a különféle csatornákon elért bevételek összehasonlítására.

Kattintások

Azon alkalmak teljes száma, amikor a felhasználók rákattintottak az alkalmazásban megjelenő hirdetésekre.

Becsült bevétel

A kiválasztott időtartamra vonatkozó fiókegyenleg. Olyan becsült összeg, amelynek az értéke változhat a hónap végén, amikor a bevételt ellenőrizzük.

Megjelenítések

Az alkalmazás felhasználóinak megjelenített hirdetések teljes száma.

Megjelenítési CTR

A megjelenítések átkattintási aránya (CTR) a hirdetésekre leadott kattintások számának és az egyedi hirdetésmegjelenítések számának a hányadosa. Kiszámításához a rendszer elosztja a kattintások számát a megjelenítések számával:

Kattintások / Megjelenítések

Ha például a hirdetésre 1000 megjelenítésből 20 alkalommal kattintottak, a egjelenítések CTR-értéke 2% lesz.

Megjelenítési RPM

A megjelenítések ezer megjelenítésre jutó bevétele (RPM) az 1000 megjelenítésenként elérhető becsült bevételt jelenti. Az RPM nem a ténylegesen elért bevételt mutatja, hanem a becsült bevétel és az elért megjelenítések vagy oldalmegtekintések számának hányadosát, amely 1000-rel van megszorozva:

(becsült bevétel / oldalmegtekintések száma) × 1000

Ha például 45 000 hirdetésmegjelenítéssel 180 EUR becsült bevételre tesz szert, akkor a megjelenítés RPM-értéke (180 / 45 000) × 1000, vagyis 4,00 EUR.

Az RPM a reklámprogramok gyakran használt mérőszáma, amely jól alkalmazható a különféle csatornákon elért bevételek összehasonlítására.

Egyezési arány

Az olyan hirdetési kérelmek százalékos aránya, amelyek választ kaptak a hirdetésforrástól. Kiszámításához a rendszer elosztja a megfeleltetett kérések számát a kérelmek számával:

Megfeleltetett kérések / kérelmek

Megfeleltetett kérések

Az alkalmazástól érkező kérelem hatására történő hirdetésmegjelenítések száma.

Mérhető megjelenítések

Az Aktív megtekintés eszközzel ténylegesen mérhető alkalmas megjelenítések összesített száma. Elképzelhető, hogy ez az érték közel áll az aktív megtekintésre alkalmas megjelenítések teljes számához.

Létezhetnek nem mérhető megjelenítések is, ha hiba történik a hirdetés betöltése, illetve a felhasználói által való megtekintése során. Emellett egyes esetekben előfordulhat, hogy a Google Marketing Platform Campaign Manager 360-ból származó mobilalkalmazás-forgalom nem mérhető.
Jutalmazott videó befejeződése

Azon alkalmak száma, amikor a felhasználók végignézték a jutalmazott videót.

Jutalmazott videó kezdete

Azon alkalmak száma, ahányszor a felhasználók elindították a jutalmazott videót.

Megjelenítési arány

Az alkalmazásban a felhasználónak megjelenített hirdetések százalékos aránya. Kiszámításához a rendszer elosztja a megjelenítések számát a megfeleltetett kérések számával:

Megjelenítések / Megfeleltetett kérések

Ha például az egyező kérések teljes száma 80, azonban az alkalmazásban ezek közül csak 60 jelent meg, akkor az alkalmazás megjelenítési aránya 75%.

Látható megjelenítések

Azon mérhető megjelenítések száma, amelyek láthatók is voltak.

A Media Rating Council (MRC) meghatározása szerint a láthatósághoz az szükséges, hogy a vizuális hirdetés legalább 50%-a folyamatosan látható legyen a képernyőn legalább 1 másodpercig, illetve a videohirdetés legalább 50%-a folyamatosan látható legyen a képernyőn legalább 2 másodpercig a videó lejátszása során. Ez a definíció vált a láthatóság meghatározásának iparágban elfogadott normájává.

Mérhető megjelenítések (%)

Azon aktív megtekintésre alkalmas megjelenítések százalékos aránya, amelyek ténylegesen mérhetők voltak az Aktív megtekintés eszközzel. Azok a megjelenítések számítanak mérhetőnek, amelyek láthatósági adatait sikeresen rögzíti a Google mobilhirdetések SDK.

Kiszámításához a rendszer elosztja a mérhető megjelenítések számát az alkalmas megjelenítések számával, majd megszorozza az így kapott hányadost 100-zal:

(Mérhető megjelenítések / Alkalmas megjelenítések) × 100

Látható megjelenítések (%)

Azon mérhető, aktív megtekintésre alkalmas megjelenítések százalékos aránya, amelyek láthatók is voltak.

Kiszámításához a rendszer elosztja a látható megjelenítések számát a mérhető megjelenítések számával, majd megszorozza az így kapott hányadost 100-zal:

(Látható megjelenítések / Mérhető megjelenítések) × 100

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát