Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Použití přehledu sítě AdMob

Využívání dostupných filtrů, dimenzí a metrik

Přehled Síť AdMob představuje předem připravený výchozí přehled služby AdMob. Je možné jej použít jako samostatný přehled, případně upravit filtry, dimenzemetriky a uložit ho jako nový přehled.

Filtry

Z funkčního hlediska filtry umožňují v přehledech skrýt data, jejichž zobrazení není nutné nebo žádoucí. Při výběru filtru definujete, co chcete v přehledu vidět. Vše, co kritériím filtru neodpovídá, služba AdMob skryje.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Rozbalit vše | Sbalit vše

Aplikace

 1. Zaškrtněte políčka vedle aplikací, podle kterých chcete filtrovat. Můžete zaškrtnout i více políček. V přehledu se zobrazí data pro vybrané aplikace. Pokud chcete vyhledat konkrétní aplikaci podle názvu, použijte pole Vyhledávání.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.
Země

 1. Zaškrtněte políčka vedle regionů nebo zemí, podle nichž chcete filtrovat. Pokud potřebujete podrobnější filtr, kliknutím na šipky zobrazíte země v jednotlivých regionech.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.
Formát

 1. Zaškrtněte políčka vedle formátů, podle kterých chcete filtrovat.
  Můžete zaškrtnout i několik políček. Přehled bude obsahovat informace o reklamních jednotkách ve vybraných formátech.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.

Dimenze

Dimenze fakticky určují, jak bude přehled uspořádán. Chcete-li například zobrazit příjmy rozdělené podle zemí, můžete přidat dimenzi země. Přidáním nových dimenzí se změní uspořádání dat a dojde ke zpřesnění výběru dat.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

 • Typ reklamy: Zobrazení výkonu podle typů reklam (např. textová, grafická).
 • Reklamní jednotka: Zobrazení výkonu jednotlivých reklamních jednotek
 • Aplikace: Zobrazení výkonu podle aplikací.
 • Verze aplikace: Zobrazení výkonu podle verzí aplikace. Verze aplikace odlišují jednotlivé aktualizace aplikace. 
  Poznámka: Údaje o verzích aplikací nejsou k dispozici u přehledů AdMob před 19. červencem 2020.
 • Typ cenové nabídky: Zobrazení výkonu podle typů cenové nabídky. Podívejte se, jak inzerenti platí za reklamy zobrazované ve vaší aplikaci – formou ceny za proklik (CPC) nebo ceny za tisíc zobrazení (CPM).
 • Země: Zobrazení výkonu rozděleného podle země původu návštěvníků, kterým se reklamy v aplikaci zobrazily
 • Datum: Zobrazení výkonu podle data
 • Formát: Zobrazení výkonu podle formátu reklam (banner nebo vsunutá reklama)
 • Měsíc: Zobrazení výkonu podle měsíců
 • Platforma: Zobrazení výkonu podle zařízení:
 • Android
 • iOS
 • Typ cílení: Zobrazení výkonu podle typů cílení. Podívejte se, jak jsou reklamy k vašim stránkám přiřazovány – pomocí kontextového cílení, cílení na umístění nebo cílení na zájmy.
 • Týden: Zobrazení výkonu podle týdnů.
 • Metriky

  Z hlediska funkce představují metriky druhy dat nebo hodnot obsažené v přehledu. Obvykle jsou uspořádány ve sloupcích a obsahují čísla nebo procentuální hodnoty. Když přidáte dimenze, hodnoty metrik se přepočítají na základě nového pořadí nebo seskupení, která dimenze vytvoří. Přidáním metrik se do přehledu přidávají sloupce, odstraněním metrik se z přehledu sloupce odstraňují.

  V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

  Rozbalit vše | Sbalit vše

  Active View – vhodná zobrazení

  Celkový počet zobrazení, která splňují požadavky měření viditelnosti.

  Viditelnost je organizací Media Rating Council definována tak, že se nejméně 50 % reklamy objeví na obrazovce bez přerušení aspoň na jednu sekundu (u obsahových reklam), resp. na dvě sekundy přehrávání videa (u videoreklam). Tato definice se stala standardem viditelnosti platným v celém odvětví.

  Metrika Active View – vhodná zobrazení navíc vyžaduje jednu z těchto sad SDK Služeb Google Play:

  • Android: ≥ 4.4
  • iOS: ≥ 6.9.2 (v současné době pouze pro bannery)
  Nástroj Active View se do těchto sad SDK distribuuje postupně. Pokud ve vašem účtu zatím nebyl aktivován v plném rozsahu, může být počet vhodných zobrazení nižší než celkový objem zobrazení, který od svých aplikací očekáváte.
  Žádosti sítě AdMob

  Celkový počet případů, kdy byl na základě žádosti aplikace odeslán do sítě AdMob skutečný požadavek na zobrazení reklamy. Tato metrika nezapočítává žádosti sítě AdMob, které budou filtrovány některými funkcemi platformy, jako je optimalizace sítě AdMob.

  RPM žádosti sítě AdMob

  Tržby ze žádostí sítě AdMob za 1 000 zobrazení (RPM) představují odhadované příjmy za každých 1 000 žádostí zaslaných aplikací do sítě AdMob. Nejedná se o skutečně dosažené příjmy. Hodnota se počítá tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem přijatých žádostí a výsledek vynásobí číslem 1 000:

  (odhadované příjmy / počet žádostí) × 1 000

  Pokud máte například odhadované tržby 3 Kč při 25 žádostech, RPM žádosti sítě AdMob bude odpovídat částce (3/25) × 1 000, tedy 120 Kč. Pokud reklama dosáhne odhadovaných tržeb 3 600 Kč při 45 000 žádostech, RPM žádosti sítě AdMob bude odpovídat částce (3 600/45 000) × 1 000, tedy 80 Kč.

  Hodnota RPM je v reklamních programech běžně používanou mírou a je vhodná k porovnávání tržeb z různých kanálů.

  Kliknutí

  Celkový počet kliknutí uživatelů na reklamy zobrazené v aplikaci.

  Odhadované příjmy

  Váš zůstatek účtu za zvolené období. Tato částka je jen odhad a po ověření vašich příjmů na konci každého měsíce se může změnit.

  Zobrazení

  Celkový počet reklam zobrazených uživatelům aplikace.

  CTR zobrazení

  Míra prokliku (CTR) zobrazení je počet kliknutí na reklamu vydělený počtem jednotlivých zobrazení reklamy. Počítá se jako podíl počtu kliknutí a počtu zobrazení:

  kliknutí / zobrazení

  Pokud například reklama zaznamená 20 kliknutí při 1 000 zobrazeních, CTR zobrazení bude 2 %.

  RPM zobrazení

  Tržby za 1 000 zobrazení (RPM) představují odhadované příjmy za každých 1 000 zaznamenaných zobrazení. RPM nepředstavuje skutečně dosažené příjmy. Počítá se jako podíl odhadovaných příjmů a počtu zobrazení nebo zobrazení stránky vynásobený tisícem:

  (odhadované příjmy / počet zobrazení stránky) × 1 000

  Pokud budou například odhadované tržby 3  600 Kč při 45 000 zobrazeních reklamy, RPM zobrazení bude odpovídat částce (3 600 / 45 000) × 1 000, tedy 80 Kč.

  Hodnota RPM se v reklamních programech běžně používá a je vhodná k porovnávání tržeb z různých kanálů.

  Míra shody

  Procento žádostí o reklamy, které obdržely odpověď od zdroje reklamy.Počítá se jako podíl splněných žádostí o reklamu a všech žádostí:

  splněné žádosti o reklamu / žádosti

  Splněné žádosti o reklamu

  Počet zobrazení reklamy v reakci na žádost z aplikace.

  Měřitelná zobrazení

  Celkový počet vhodných zobrazení, která bylo možno změřit pomocí nástroje Active View. Tato hodnota může být podobná údaji Active View – vhodná zobrazení.

  Neměřitelná zobrazení se mohou objevit, pokud se vyskytne chyba při načítání reklamy nebo v době, kdy si reklamu prohlíží uživatel. V některých případech navíc nelze měřit provoz reklam v mobilních aplikacích zobrazovaných přes službu Campaign Manager 360.
  Dokončení reklamy s nabídkou odměny

  Počet případů, kdy uživatelé zhlédli celé video s nabídkou odměny.

  Spuštění reklamy s nabídkou odměny

  Počet případů, kdy uživatelé spustili video s nabídkou odměny.

  Míra zobrazení

  Procento reklam, které se na základě žádosti uživateli v aplikaci zobrazily. Počítá se jako podíl počtu zobrazení a počtu odpovídajících žádostí:

  zobrazení / odpovídající žádosti

  Je-li například celkový počet odpovídajících požadavků 80, ale aplikace zobrazí reklamu jen na 60 z nich, míra zobrazení v dané aplikaci bude 75 %.

  Viditelná zobrazení

  Počet měřitelných zobrazení, při kterých byla reklama také vidět.

  Viditelnost je organizací Media Rating Council definována tak, že se nejméně 50 % reklamy objeví na obrazovce bez přerušení aspoň na jednu sekundu (u obsahových reklam), resp. na dvě sekundy přehrávání videa (u videoreklam). Tato definice se stala standardem viditelnosti platným v celém odvětví.

  % měřitelných zobrazení

  Procento zobrazení vhodných pro nástroj Active View, která jím bylo možné skutečně změřit. Zobrazení je považováno za měřitelné v případě, že sada SDK pro reklamy Google pro mobily zachytí informaci o jeho viditelnosti.

  Údaj se počítá jako podíl měřitelných zobrazení a vhodných zobrazení vynásobený stem:

  (měřitelná zobrazení / vhodná zobrazení) × 100

  % viditelných zobrazení

  Procento měřitelných zobrazení vhodných pro Active View, která byla také viditelná.

  Údaj se počítá jako podíl viditelných zobrazení a měřitelných zobrazení vynásobený stem:

  (viditelná zobrazení / měřitelná zobrazení) × 100

  Pomohly vám tyto informace?
  Jak bychom článek mohli vylepšit?

  Potřebujete další pomoc?

  Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

  true
  <p>Stránka nápovědy Moje AdMob je personalizovaná stránka nápovědy, která vám pomůže k&nbsp;úspěchům ve službě AdMob.</p>

  Představujeme přepracovanou stránku Moje AdMob, personalizovanou stránku nápovědy, kde najdete informace týkající se vašeho účtu. Snáze díky ní můžete udržovat účet v dobrém stavu, zkontrolovat úplnost nezbytných nastavení a získat optimalizační tipy přizpůsobené pro vaše aplikace. Sledujte další novinky.

  Další informace

  Vyhledávání
  Vymazat vyhledávání
  Zavřít vyhledávání
  Aplikace Google
  Hlavní nabídka
  Prohledat Centrum nápovědy
  true
  73175
  false