Prehľady

Používanie prehľadu reklám s odmenou (beta verzia)

Zahrnutie dostupných filtrov, dimenzií a metrík
Táto funkcia je momentálne dostupná v beta verzii pre obmedzenú skupinu vlastníkov.

Prehľad reklám s odmenou je vopred vytvorený predvolený prehľad poskytovaný službou AdMob. Možno ho používať ako samostatný prehľad, prípadne môžete zmeniť jeho filtre, dimenziemetriky a uložiť ho ako nový prehľad.

Prehľad reklám s odmenou je k dispozícii len pre aplikácie, ktoré používajú reklamy s odmenou a majú aktivované používateľské metriky alebo sú prepojené s platformou Firebase.

Filtre

Pokiaľ ide o ich funkciu, filtre skrývajú nepotrebné alebo nechcené dáta v prehľadoch. Keď vyberiete filter, definujete, čo si chcete v prehľade pozrieť, a AdMob skryje všetko, čo nevyhovuje kritériám vo filtroch.

V tomto prehľade a uložených prehľadoch, ktoré ho používajú ako šablónu, sú k dispozícii nasledujúce dimenzie:

Aplikácia (povinné)

 1. Vyberte aplikáciu, podľa ktorej chcete prehľad filtrovať. Musíte vybrať jednu aplikáciu. V prehľade sa zobrazia dáta zvolenej aplikácie. Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadať konkrétne aplikácie podľa názvu.
 2. Kliknutím na Použiť použite filter na svoj prehľad.
 3. Ak chcete pridať ďalší filter, kliknite na Pridať filter a vyberte ho znova.

Dimenzie

Pokiaľ ide o ich funkciu, dimenzie určujú usporiadanie prehľadu. Ak by ste si napríklad chceli pozrieť analýzu zárobkov podľa jednotlivých krajín, mohli by ste pridať dimenziu Krajina. Pridaním nových dimenzií dochádza k ďalšej reorganizácii a spresneniu dát.

V tomto prehľade a uložených prehľadoch, ktoré ho používajú ako šablónu, sú k dispozícii nasledujúce dimenzie:

 • Dátum: zobrazenie výkonnosti podľa dátumu.

Metriky

Pokiaľ ide o ich funkciu, metriky predstavujú typy dát alebo hodnôt, ktoré prehľad obsahuje. Zvyčajne sú usporiadané do stĺpcov a obsahujú množstevné alebo percentuálne údaje. Po pridaní dimenzií sa hodnoty metrík prepočítajú na základe nového poradia alebo zoskupení vytvorených týmito dimenziami. Pridaním alebo odstránením metrík pridáte alebo odstránite stĺpec s informáciami v danom prehľade.

V tomto prehľade a uložených prehľadoch, ktoré ho používajú ako šablónu, sú k dispozícii nasledujúce dimenzie:

Rozbaliť všetko  Zbaliť všetko

Aktívni používatelia 
Počet aktívnych používateľov počas zvoleného obdobia.
Hodnota v riadku Celkove predstavuje počet jedinečných aktívnych používateľov počas zvoleného obdobia. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Odh. zárobky

Vaše zárobky nahromadené za vybraté obdobie zahŕňajú výnosy zo siete AdMob, optimalizovaných reklamných sietí tretích strán a sietí tretích strán, ktoré využívajú otvorené ponuky.

Táto suma predstavuje odhad, ktorý sa môže zmeniť.

AdMob odhaduje výnosy tretích strán na základe informácií načítaných z optimalizovaných reklamných sietí tretích strán.

Medzi údajmi o výnosoch v prehľadoch služby AdMob a údajmi o výnosoch v prehľadoch reklamných sietí tretích strán môžete zaznamenať nezrovnalosti. Ďalej uvádzame niektoré z bežných príčin nezrovnalostí:

 • Neplatné nastavenie optimalizácie reklamných sietí: Ubezpečte sa, že optimalizácia reklamných sietí je nastavená správne.
 • Nesprávne mapovanie reklamných jednotiek: Každá reklamná jednotka v službe AdMob by mala mať zodpovedajúcu reklamnú jednotku v reklamnej sieti tretej strany. AdMob získava údaje na úrovni reklamnej jednotky. Namapovanie rovnakej reklamnej jednotky tretej strany k viacerým reklamným jednotkám v službe AdMob môže preto zapríčiniť, že výnosy v prehľadoch a na informačných paneloch budú prevyšovať očakávané sumy.
 • Odlišné časové pásma: Časové pásmo vašich prehľadov v službe AdMob sa môže líšiť od časového pásma prehľadov v reklamnej sieti tretej strany.
 • Oneskorenie získavania dát: Medzi dátami v prehľadoch služby AdMob a dátami v prehľadoch reklamnej siete tretej strany budú určité oneskorenia.
 • Nezrovnalosti v údajoch: Ak existuje nezrovnalosť na úrovni zdroja reklamy, reklamnej jednotky alebo krajiny, celkové odhadované zárobky sa budú líšiť.
Údaje o výnosoch si budete môcť pozrieť len v prípade reklamných sietí tretích strán s povolenou optimalizáciou.
Odh. zárobky na aktívneho používateľa

Odhadované zárobky nahromadené počas vybratého obdobia pripadajúce na každého aktívneho používateľa, čo zahŕňa používateľov, ktorí si reklamu s odmenou nepozreli. Vypočítavajú sa vydelením odhadovaných zárobkov počtom aktívnych používateľov: 

odh. zárobky z reklám s odmenou / aktívni používatelia

Hodnota v riadku Celkove predstavuje odhadované zárobky na jedinečného aktívneho používateľa v zvolenom období.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Odh. zárobky na odmeneného používateľa
Odhadované výnosy z reklám s odmenou nahromadené počas zvoleného obdobia pripadajúce na každého odmeneného používateľa. Vypočítavajú sa vydelením odhadovaných zárobkov počtom odmenených používateľov:
odh. zárobky z reklám s odmenou ÷ odmenení používatelia
Hodnota v riadku Celkove predstavuje odhadované zárobky na jedinečného odmeneného používateľa vo vybratom období. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Zobrazenia

Celkový počet reklám zobrazených používateľom. 

Tento údaj zahŕňa všetky sprostredkované zobrazenia, ako aj zobrazenia zo služby AdMob.

Zobrazenia na aktívneho používateľa

Priemerný počet reklám s odmenou zobrazených každému aktívnemu používateľovi, čo zahŕňa používateľov, ktorí si reklamu s odmenou nepozreli. Vypočítava sa vydelením celkového počtu zobrazení reklám s odmenou denným počtom aktívnych používateľov:

zobrazenia reklám s odmenou / aktívni používatelia

Hodnota v riadku Celkove predstavuje počet zobrazení na jedinečného aktívneho používateľa v zvolenom období. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Zobrazenia na odmeneného používateľa

Priemerný počet reklám s odmenou zobrazených jednotlivým odmeneným používateľom. Vypočítava sa vydelením celkového počtu zobrazení reklám s odmenou počtom odmenených používateľov:

zobrazenia reklám s odmenou / odmenení používatelia

Hodnota v riadku Celkove predstavuje počet zobrazení na jedinečného odmeneného používateľa v zvolenom období. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Zobrazenia na reláciu

Priemerný počet reklám s odmenou zobrazených v každej relácii. Vypočítava sa vydelením celkového počtu zobrazení reklám s odmenou počtom relácií:

zobrazenia reklám s odmenou / relácie

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Zistená eCTZ
Odhadovaná priemerná eCTZ reklamnej siete tretej strany vypočítaná pomocou historických údajov o výnosoch.

Zistená eCTZ sa bude zobrazovať iba v prípade optimalizovaných reklamných sietí tretích strán. 

Hodnota v riadku Celkove predstavuje priemer všetkých hodnôt v stĺpci Zistená eCTZ.

AdMob odhaduje výnosy tretích strán na základe informácií načítaných z optimalizovaných reklamných sietí tretích strán.

Medzi údajmi o výnosoch v prehľadoch služby AdMob a údajmi o výnosoch v prehľadoch reklamných sietí tretích strán môžete zaznamenať nezrovnalosti. Ďalej uvádzame niektoré z bežných príčin nezrovnalostí:

 • Neplatné nastavenie optimalizácie reklamných sietí: Ubezpečte sa, že optimalizácia reklamných sietí je nastavená správne.
 • Nesprávne mapovanie reklamných jednotiek: Každá reklamná jednotka v službe AdMob by mala mať zodpovedajúcu reklamnú jednotku v reklamnej sieti tretej strany. AdMob získava údaje na úrovni reklamnej jednotky. Namapovanie rovnakej reklamnej jednotky tretej strany k viacerým reklamným jednotkám v službe AdMob môže preto zapríčiniť, že výnosy v prehľadoch a na informačných paneloch budú prevyšovať očakávané sumy.
 • Odlišné časové pásma: Časové pásmo vašich prehľadov v službe AdMob sa môže líšiť od časového pásma prehľadov v reklamnej sieti tretej strany.
 • Oneskorenie získavania dát: Medzi dátami v prehľadoch služby AdMob a dátami v prehľadoch reklamnej siete tretej strany budú určité oneskorenia.
 • Nezrovnalosti v údajoch: Ak existuje nezrovnalosť na úrovni zdroja reklamy, reklamnej jednotky alebo krajiny, celkové odhadované zárobky sa budú líšiť.
Údaje o výnosoch si budete môcť pozrieť len v prípade reklamných sietí tretích strán s povolenou optimalizáciou.
S odmenou (%)
Percentuálny podiel zobrazení reklám s odmenou, ktoré používateľom vygenerovali odmenu.
počet udalostí ad_reward / zobrazenia reklám s odmenou
Odmenené udalosti
Počet prípadov, keď používatelia získali odmenu za zhliadnutie reklamy s odmenou.
počet udalostí ad_reward
Odmenení používatelia
Počet jedinečných používateľov, ktorí získali odmenu za zhliadnutie reklamy s odmenou. Vypočítava sa počítaním používateľov, ktorí dokončili pozeranie reklamy s odmenou.
počet používateľov, ktorí odoslali udalosť ad_reward
Hodnota v riadku Celkove predstavuje počet jedinečných odmenených používateľov v zvolenom období.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Odmenení používatelia (%)
Percentuálny podiel používateľov, ktorí získali odmenu za zhliadnutie reklamy s odmenou. Vypočíta sa vydelením počtu odmenených používateľov počtom denných aktívnych používateľov:
    
používatelia s odmenou / aktívni používatelia
Hodnota v riadku Celkove predstavuje percentuálny podiel jedinečných odmenených používateľov v zvolenom období.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Relácie
Ide o počet relácií, do ktorých používatelia vstúpili v aplikácii.
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory