Rapporter

Slik bruker du rapporten om annonser med belønning (betaversjon)

Ta med tilgjengelige filtre, dimensjoner og beregninger
Denne funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig i betaversjon for et begrenset antall publisister.

Rapporten om annonser med bonus er en forhåndslaget standardrapport levert av AdMob. Den kan brukes som en frittstående rapport, eller du kan gjøre endringer i de tilhørende filtrene, dimensjonene og beregningene, og lagre den som en ny rapport.

Rapporten om annonser med belønning er bare tilgjengelig for apper med annonser med belønning og som har brukerberegninger aktivert eller er tilknyttet Firebase

Filtre

Du kan skjule unødvendige eller uønskede data fra rapportene dine ved å bruke filtre. Når du velger et filter, angir du hva du ønsker å se i rapporten, og AdMob skjuler da alt som ikke samsvarer med kriteriene i filtrene.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

Apper (obligatorisk)

 1. Velg appen du ønsker å filtrere etter. Du må velge én app. Dataene for den valgte appen vises i rapporten din. I søkefeltet kan du søke etter spesifikke apper etter navn.
 2. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
 3. For å legge til enda et filter, klikk på Legg til et filter og velg på nytt.

Dimensjoner

Funksjonelt sett avgjøres organiseringen av rapporten ut fra dimensjonene. Hvis du for eksempel ønsker å se inntektene dine inndelt etter land, kan du legge til dimensjonen for land. Hvis du legger til nye dimensjoner, organiseres og finstemmes dataene på nytt ytterligere.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

 • Dato: Se resultatene inndelt etter dato.

Beregninger

Funksjonelt sett representerer beregninger data- eller verditypene som finnes i den aktuelle rapporten. De er vanligvis organisert i kolonner og inneholder tall eller prosentandeler. Når dimensjoner blir lagt til, beregnes beregningsverdiene på nytt ut fra den nye rekkefølgen eller de nye grupperingene dimensjonene oppretter. Når du legger til eller fjerner beregninger, blir en kolonne med informasjon lagt til i eller fjernet fra rapporten.

Følgende alternativer er tilgjengelige for denne rapporten og lagrede rapporter der denne rapporten brukes som mal.

Vis alle  Skjul alle

Aktive brukere 
Dette er antallet aktive brukere i løpet av den valgte datoperioden.
Verdien i «Totalt»-raden er antallet unike aktive brukere i løpet av den valgte datoperioden. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Ansl. inntekter

De samlede inntektene dine for den valgte datoperioden omfatter inntekter fra AdMob-nettverket, optimaliserte annonsenettverk fra tredjeparter og annonsekjøpere utenfor AdMob som deltar i åpen budgivning. 

Dette beløpet er et estimat som kan endres.

AdMob anslår tredjepartsinntektene ut fra informasjon hentet fra de optimaliserte annonsenettverkene for tredjeparter. 

Du kan se avvik mellom inntektsdataene som er rapportert i AdMobs rapporter, og inntektsdataene som er rapportert i annonsenettverkene fra tredjeparter. Nedenfor ser du noen mulige årsaker til avvik:

 • Ugyldig optimalisering av annonsenettverk: Kontrollér at optimaliseringen av annonsenettverket er riktig konfigurert. 
 • Feil tilordning av annonseenheter: Alle AdMob-annonseenheter skal ha en tilhørende annonseenhet i annonsenettverket fra en tredjepart. AdMob skraper (utvinner data) på annonseenhetsnivå, så hvis du tilordner den samme annonseenheten fra en tredjepart til flere AdMob-annonseenheter, kan det føre til at en høyere inntekt enn forventet vises i rapportene og oversiktene. 
 • Ulike tidssoner: Tidssonen for rapportering i AdMob og tidssonen for rapportering i annonsenettverket fra tredjeparter kan være forskjellige.
 • Skrapeforsinkelser: Det forekommer forsinkelser mellom dataene som vises i AdMob-rapportene, og dem du kan se i rapportene for annonsenettverk fra tredjeparter.
 • Avvik i dataene: Hvis det oppstår avvik på annonsekilde-, annonseenhets- eller landsnivå, forekommer det også avvik i den beregnede totalinntekten.
Du kan bare se inntektsdata for annonsenettverkene fra tredjeparter som optimalisering er slått på for.
Ansl. inntekter / aktive brukere

Dette er de anslåtte inntektene som er opptjent i løpet av den valgte datoperioden for hver aktive bruker. Dette innbefatter brukerne som ikke har sett annonser med belønning. Verdien beregnes altså ved å dele den anslåtte inntekten på antallet aktive brukere: 

Ansl. inntekter fra annonser med belønning / aktive brukere

Verdien i «Totalt»-raden er de anslåtte inntektene per unike aktive bruker i løpet av den valgte datoperioden.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Ansl. inntekter / brukere med belønning
Dette er de anslåtte inntektene for annonsene med belønning som er opptjent i den valgte datoperioden for hver bruker med belønning. Denne verdien beregnes altså ved å dele den beregnede inntekten på antallet brukere med belønning:
Beregn. inntekt fra annonser med belønning / brukere med belønning
Verdien i «Totalt»-raden er beregnet inntekt per unike bruker med belønning i den valgte datoperioden. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Visninger

Dette er det samlede antallet annonser som er vist til brukerne. 

Det innbefatter alle medierte visninger samt AdMob-visningene.

Visninger / aktive brukere

Dette er antallet annonser med belønning som er vist til brukere i gjennomsnitt for hver aktive bruker. Dette innbefatter brukerne som ikke har sett annonser med belønning. Verdien beregnes ved å dele det samlede antallet visninger med belønning på det daglige antallet aktive brukere:

Visninger med belønning / aktive brukere

Verdien i «Totalt»-raden er visningene per unike aktive bruker i den valgte datoperioden. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Visninger / brukere med belønning

Antallet annonser med bonus som er vist til brukere i gjennomsnitt for hver belønnet bruker. Verdien beregnes ved å dele det samlede antallet visninger med belønning på antallet belønnede brukere:

Visninger med belønning / brukere med belønning

Verdien i «Totalt»-raden er visningene per unike bruker med belønning i den valgte datoperioden. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Visninger/økter

Antallet annonser med bonus som er vist til brukere i gjennomsnitt for hver økt. Verdien beregnes ved å dele det samlede antallet visninger med belønning på antallet økter:

Visninger med belønning / økter

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Registrert eCPM
Registrert eCPM er den anslåtte gjennomsnittlige eCPM-verdien for et tredjeparts annonsenettverk. Verdien beregnes med utgangspunkt i historiske inntektsdata.

Registrert eCPM vises bare for optimaliserte tredjeparts annonsenettverk. 

Verdien i «Totalt»-raden er et gjennomsnitt av alle verdiene i «Registrert eCPM»-kolonnen.

AdMob anslår tredjepartsinntektene ut fra informasjon hentet fra de optimaliserte annonsenettverkene for tredjeparter. 

Du kan se avvik mellom inntektsdataene som er rapportert i AdMobs rapporter, og inntektsdataene som er rapportert i annonsenettverkene fra tredjeparter. Nedenfor ser du noen mulige årsaker til avvik:

 • Ugyldig optimalisering av annonsenettverk: Kontrollér at optimaliseringen av annonsenettverket er riktig konfigurert. 
 • Feil tilordning av annonseenheter: Alle AdMob-annonseenheter skal ha en tilhørende annonseenhet i annonsenettverket fra en tredjepart. AdMob skraper (utvinner data) på annonseenhetsnivå, så hvis du tilordner den samme annonseenheten fra en tredjepart til flere AdMob-annonseenheter, kan det føre til at en høyere inntekt enn forventet vises i rapportene og oversiktene. 
 • Ulike tidssoner: Tidssonen for rapportering i AdMob og tidssonen for rapportering i annonsenettverket fra tredjeparter kan være forskjellige.
 • Skrapeforsinkelser: Det forekommer forsinkelser mellom dataene som vises i AdMob-rapportene, og dem du kan se i rapportene for annonsenettverk fra tredjeparter.
 • Avvik i dataene: Hvis det oppstår avvik på annonsekilde-, annonseenhets- eller landsnivå, forekommer det også avvik i den beregnede totalinntekten.
Du kan bare se inntektsdata for annonsenettverkene fra tredjeparter som optimalisering er slått på for.
Annonser med belønning (%)
Prosentandelen annonser med bonus som genererte en belønning for brukere.
Antallet ad_reward-hendelsen / visninger med belønning
Hendelser med belønning
Antallet ganger brukere mottok belønning ved å se annonser med bonus.
Antallet ad_reward-hendelsen
Brukere med belønning
Prosentandelen unike brukere som mottok belønning for å se annonser med bonus. Verdien beregnes ved å telle antallet brukere som har sett en hel annonse med bonus.
Antallet brukere som har generert en ad_reward-hendelse
Verdien i «Totalt»-raden er antallet unike brukere med belønning i den valgte datoperioden.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Brukere med belønning (%)
Dette er prosentandelen av brukere som mottok belønning for å se annonser med belønning. Verdien beregnes ved å dele antallet brukere med belønning på antallet daglige aktive brukere:
    
Brukere med belønning / aktive brukere
Verdien i «Totalt»-raden er prosentandelen unike brukere med belønning i den valgte datoperioden.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Økter
Antall økter brukere har logget i appen.
 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt