Přehledy

Používání přehledu Reklamy s nabídkou odměny (BETA)

Včetně dostupných filtrů, dimenzí a metrik
Tato funkce je momentálně ve verzi beta a je dostupná omezenému okruhu majitelů aplikací.

Přehled Reklamy s nabídkou odměny představuje předem připravený výchozí přehled služby AdMob. Je možné jej použít jako samostatný přehled, případně upravit filtry, dimenzemetriky a uložit ho jako nový přehled.

Přehled reklam s nabídkou odměny je k dispozici pouze pro aplikace, které jsou propojeny s Firebase a používají reklamy s nabídkou odměny. Uživatelská data poskytuje služba Google Analytics pro Firebase a mohou obsahovat nesrovnalosti.

Filtry

Z funkčního hlediska filtry umožňují v přehledech skrýt data, jejichž zobrazení není nutné nebo žádoucí. Při výběru filtru definujete, co chcete v přehledu vidět. Vše, co kritériím filtru neodpovídá, služba AdMob skryje.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Aplikace (povinný filtr)

 1. Vyberte aplikaci, podle které se mají data filtrovat. Musíte vybrat jednu aplikaci. V přehledu se zobrazí data za příslušnou aplikaci. Chcete-li vyhledat konkrétní aplikaci podle názvu, použijte vyhledávací pole.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Chcete-li přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.

Dimenze

Dimenze fakticky určují, jak bude přehled uspořádán. Chcete-li například zobrazit příjmy rozdělené podle zemí, můžete přidat dimenzi země. Přidáním nových dimenzí se změní uspořádání dat a dojde ke zpřesnění výběru dat.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

 • Datum: Zobrazení výkonu podle data

Metriky

Z hlediska funkce představují metriky druhy dat nebo hodnot obsažené v přehledu. Obvykle jsou uspořádány ve sloupcích a obsahují čísla nebo procentuální hodnoty. Když přidáte dimenze, hodnoty metrik se přepočítají na základě nového pořadí nebo seskupení, která dimenze vytvoří. Přidáním metrik se do přehledu přidávají sloupce, odstraněním metrik se z přehledu sloupce odstraňují.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Rozbalit vše  Sbalit vše

Aktivní uživatelé (AU) 

Počet aktivních uživatelů ve vybraném období.
Hodnota v řádku Součet je počet unikátních aktivních uživatelů za vybrané období. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Odhad příjmů

Příjmy za vybrané období zahrnují tržby ze sítě AdMob, z optimalizovaných reklamních sítí třetích stran a od externích kupujících reklam účastnících se otevřených nabídek. 

Tato částka představuje odhad, který se může změnit.

Služba AdMob odhaduje tržby z reklamních sítí třetích stran na základě informací získaných z optimalizovaných reklamních sítí třetích stran. 

Mezi daty o tržbách vykazovanými v přehledech služby AdMob a daty o tržbách vykazovanými reklamními sítěmi třetích stran můžete zaznamenat určité rozdíly. Níže uvádíme několik možných důvodů takových rozdílů:

 • Neplatné nastavení optimalizace reklamní sítě: Ujistěte se, že je optimalizace reklamní sítě správně nastavena. 
 • Nesprávné mapování reklamní jednotky: Každá reklamní jednotka AdMob by měla být přiřazena odpovídající reklamní jednotce v reklamní síti třetí strany. AdMob extrahuje data na úrovni reklamní jednotky. V případě mapování jedné reklamní jednotky třetí strany na více reklamních jednotek AdMob proto může dojít k tomu, že přehledy a panely budou vykazovat vyšší než očekávané tržby. 
 • Odlišná časová pásma: Vaše časové pásmo pro přehledy AdMob se může lišit od časového pásma pro přehledy reklamní sítě třetí strany.
 • Opožděná extrakce: Data, která můžete vidět v přehledech reklamní sítě třetí strany, se v přehledech AdMob zobrazí s určitým zpožděním.
 • Rozdíly v datech: Pokud existuje rozdíl na úrovni zdroje reklamy, reklamní jednotky nebo země, přenese se rozdíl i do celkových odhadovaných příjmů.
Uvidíte pouze tržby z reklamních sítí třetích stran, které aktivovaly optimalizaci.

Odhadovaný příjem na aktivního uživatele (AU)

Odhadovaný příjem za vybrané období na aktivního uživatele, tedy včetně uživatelů, kteří nezhlédli reklamu s nabídkou odměny. Výpočet probíhá tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem aktivních uživatelů: 

Odhad příjmů z reklam s nabídkou odměny / počet aktivních uživatelů

Hodnota v řádku Součet představuje odhad příjmů za unikátního aktivního uživatele ve vybraném období.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Odhadovaný příjem na odměněného uživatele

Odhad tržeb z reklam s nabídkou odměny ve vybraném období za odměněného uživatele. Výpočet se provádí tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem odměněných uživatelů:
Odhad příjmů z reklam s nabídkou odměny / počet odměněných uživatelů
Hodnota v řádku Součet představuje odhad příjmů za unikátního odměněného uživatele ve vybraném období. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Zobrazení

Kolikrát byla celkem reklama zobrazena uživatelům. 

Tato hodnota zahrnuje všechna zprostředkovaná zobrazení, stejně jako zobrazení ve službě AdMob.

Počet zobrazení na aktivního uživatele (AU)

Počet reklam s nabídkou odměny v průměru zobrazených uživatelům na aktivního uživatele, včetně uživatelů, kterým reklama s nabídkou odměny neviděli. Hodnota se vypočítá tak, že se celkový počet zobrazení reklam s nabídkou odměny vydělí počtem aktivních uživatelů za den:

Zobrazení reklamy s nabídkou odměny / počet aktivních uživatelů

Hodnota v řádku Součet představuje počet zobrazení na unikátního aktivního uživatele ve vybraném období. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Zobrazení na odměněného uživatele

Počet reklam s nabídkou odměny v průměru zobrazených uživatelům na odměněného uživatele. Hodnota se vypočítá tak, že se celkový počet zobrazení reklam s nabídkou odměny vydělí počtem odměněných uživatelů:

Zobrazení reklam s nabídkou odměny / počet odměněných uživatelů

Hodnota v řádku Součet představuje počet zobrazení na unikátního odměněného uživatele ve vybraném období. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Počet zobrazení na návštěvu

Počet reklam s nabídkou odměny v průměru zobrazených uživatelům během návštěvy. Hodnota se vypočítá tak, že se celkový počet zobrazení reklam s nabídkou odměny vydělí počtem návštěv:

Zobrazení reklam s nabídkou odměny / počet návštěv

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Pozorovaná eCPM
Odhadovaná průměrná eCPM reklamní sítě třetí strany vypočtená na základě historických údajů o tržbách.

Metrika Pozorovaná eCPM se bude zobrazovat pouze u optimalizovaných reklamních sítí třetích stran. 

Hodnota uvedená v řádku Součet představuje průměr všech hodnot uvedených ve sloupci Pozorovaná eCPM.

Služba AdMob odhaduje tržby z reklamních sítí třetích stran na základě informací získaných z optimalizovaných reklamních sítí třetích stran. 

Mezi daty o tržbách vykazovanými v přehledech služby AdMob a daty o tržbách vykazovanými reklamními sítěmi třetích stran můžete zaznamenat určité rozdíly. Níže uvádíme několik možných důvodů takových rozdílů:

 • Neplatné nastavení optimalizace reklamní sítě: Ujistěte se, že je optimalizace reklamní sítě správně nastavena. 
 • Nesprávné mapování reklamní jednotky: Každá reklamní jednotka AdMob by měla být přiřazena odpovídající reklamní jednotce v reklamní síti třetí strany. AdMob extrahuje data na úrovni reklamní jednotky. V případě mapování jedné reklamní jednotky třetí strany na více reklamních jednotek AdMob proto může dojít k tomu, že přehledy a panely budou vykazovat vyšší než očekávané tržby. 
 • Odlišná časová pásma: Vaše časové pásmo pro přehledy AdMob se může lišit od časového pásma pro přehledy reklamní sítě třetí strany.
 • Opožděná extrakce: Data, která můžete vidět v přehledech reklamní sítě třetí strany, se v přehledech AdMob zobrazí s určitým zpožděním.
 • Rozdíly v datech: Pokud existuje rozdíl na úrovni zdroje reklamy, reklamní jednotky nebo země, přenese se rozdíl i do celkových odhadovaných příjmů.
Uvidíte pouze tržby z reklamních sítí třetích stran, které aktivovaly optimalizaci.

Odměněná (%)

Procento zobrazení reklamy s nabídkou odměny, která generovala odměnu pro uživatele.
Počet událostí udělení odměny uživateli / počet zobrazení reklam s nabídkou odměny

Odměněné události

Kolikrát uživatelé obdrželi odměnu na základě zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny.
Počet událostí udělení odměny uživateli

Odměnění uživatelé

Počet unikátních uživatelů, kteří za zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny obdrželi odměnu. Určuje se jako počet uživatelů, kteří zhlédli celou reklamu s nabídkou odměny.
Počet uživatelů, kteří odeslali událost udělení odměny uživateli
Hodnota v řádku Součet představuje počet unikátních odměněných uživatelů ve vybraném období.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Odměnění uživatelé (%)

Procento uživatelů, kteří obdrželi odměnu za zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny. Hodnota se vypočítá tak, že se počet odměněných uživatelů vydělí počtem aktivních uživatelů za den:
    
Počet odměněných uživatelů / počet aktivních uživatelů
Hodnota v řádku Součet představuje procentuální podíl unikátních odměněných uživatelů ve vybraném období.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.

Návštěvy

Počet návštěv zaznamenaných uživateli v aplikaci.
 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?