Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Používání přehledu Reklamy s nabídkou odměny (BETA)

Zahrnutí dostupných filtrů, dimenzí a metrik
Tato funkce je momentálně ve verzi beta a je dostupná omezenému počtu majitelů aplikací.

Přehled Reklamy s nabídkou odměny představuje předem připravený výchozí přehled služby AdMob. Je možné jej použít jako samostatný přehled, případně upravit filtry, dimenzemetriky a uložit ho jako nový přehled.

Přehled reklam s nabídkou odměny je k dispozici pouze u aplikací, které používají reklamy s nabídkou odměny a mají povoleny metriky chování uživatelů nebo jsou propojeny s Firebase

Filtry

Z funkčního hlediska filtry umožňují v přehledech skrýt data, jejichž zobrazení není nutné nebo žádoucí. Při výběru filtru definujete, co chcete v přehledu vidět. Vše, co kritériím filtru neodpovídá, služba AdMob skryje.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Aplikace (povinný filtr)

 1. Vyberte aplikaci, podle které se mají data filtrovat. Musíte vybrat jednu aplikaci. V přehledu se zobrazí data za příslušnou aplikaci. Chcete-li vyhledat konkrétní aplikaci podle názvu, použijte vyhledávací pole.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.

Dimenze

Dimenze fakticky určují, jak bude přehled uspořádán. Chcete-li například zobrazit příjmy rozdělené podle zemí, můžete přidat dimenzi země. Přidáním nových dimenzí se změní uspořádání dat a dojde ke zpřesnění výběru dat.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

 • Datum: Zobrazení výkonu podle data

Metriky

Z hlediska funkce představují metriky druhy dat nebo hodnot obsažené v přehledu. Obvykle jsou uspořádány ve sloupcích a obsahují čísla nebo procentuální hodnoty. Když přidáte dimenze, hodnoty metrik se přepočítají na základě nového pořadí nebo seskupení, která dimenze vytvoří. Přidáním metrik se do přehledu přidávají sloupce, odstraněním metrik se z přehledu sloupce odstraňují.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Rozbalit vše  Sbalit vše

Aktivní uživatelé 
Počet aktivních uživatelů ve zvoleném období.
Hodnota v řádku „Celkem“ je počet unikátních aktivních uživatelů za dané období.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Odhad příjmů

Příjmy za vybrané období zahrnují tržby ze sítě AdMob, z optimalizovaných reklamních sítí třetích stran a od externích subjektů kupujících reklamy účastnících se otevřených nabídek. 

Tato částka představuje odhad, který se může změnit.

Služba AdMob odhaduje tržby z reklamních sítí třetích stran na základě informací získaných z optimalizovaných reklamních sítí třetích stran. 

Mezi daty o tržbách vykazovanými v přehledech služby AdMob a daty o tržbách vykazovanými reklamními sítěmi třetích stran můžete zaznamenat určité rozdíly. Níže uvádíme několik možných důvodů takových rozdílů:

 • Neplatné nastavení optimalizace reklamní sítě: ZKontrolujte, zda je optimalizace reklamní sítě správně nastavena. 
 • Nesprávné mapování reklamní jednotky: Každá reklamní jednotka AdMob by měla být přiřazena odpovídající reklamní jednotce v reklamní síti třetí strany. AdMob extrahuje data na úrovni reklamní jednotky. V případě mapování jedné reklamní jednotky třetí strany na více reklamních jednotek AdMob proto může dojít k tomu, že přehledy a panely budou vykazovat vyšší než očekávané tržby. 
 • Odlišná časová pásma: Vaše časové pásmo pro přehledy AdMob se může lišit od časového pásma pro přehledy reklamní sítě třetí strany.
 • Opožděná extrakce: Data, která můžete vidět v přehledech reklamní sítě třetí strany, se v přehledech AdMob zobrazí s určitým zpožděním.
 • Rozdíly v datech: Pokud existuje rozdíl na úrovni zdroje reklamy, reklamní jednotky nebo země, přenese se rozdíl i do celkových odhadovaných příjmů.
Uvidíte pouze tržby z reklamních sítí třetích stran, které aktivovaly optimalizaci.
Odhadovaný příjem na aktivního uživatele

Odhadovaný příjem z aktivního uživatele ve zvoleném období (včetně uživatelů, kteří nezhlédli reklamu s nabídkou odměny). Výpočet se provádí vydělením odhadovaných příjmů počtem aktivních uživatelů.

Odhad příjmů z reklam s nabídkou odměny / počet aktivních uživatelů

Hodnota v řádku „Celkem“ představuje odhad příjmů na unikátního aktivního uživatele ve vybraném období.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Odhadovaný příjem na odměněného uživatele
Odhad tržeb z reklam s nabídkou odměny ve vybraném období za odměněného uživatele. Výpočet se provádí tak, že se odhadované příjmy vydělí počtem odměněných uživatelů:
Odhad příjmů z reklam s nabídkou odměny / počet odměněných uživatelů
Hodnota v řádku „Celkem“ představuje odhad příjmů na unikátního odměněného uživatele ve vybraném období.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Zobrazení

Celkový počet zobrazení reklamy uživatelům.

Tato hodnota zahrnuje všechna zprostředkovaná zobrazení a zobrazení reklam AdMob.

Počet zobrazení na aktivního uživatele

Průměrný počet reklam s nabídkou odměny, které se zobrazily každému aktivnímu uživateli. Započteni jsou i ti, kteří reklamy s nabídkou odměny neviděli.Výpočet se provádí vydělením celkového počtu zobrazení reklam s nabídkou odměny počtem aktivních uživatelů za den.

Zobrazení reklamy s nabídkou odměny / počet aktivních uživatelů

Hodnota v řádku „Celkem“ představuje počet zobrazení na unikátního aktivního uživatele ve vybraném období.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Zobrazení na odměněného uživatele

Počet reklam s nabídkou odměny v průměru zobrazených uživatelům na odměněného uživatele. Hodnota se vypočítá tak, že se celkový počet zobrazení reklam s nabídkou odměny vydělí počtem odměněných uživatelů:

Zobrazení reklam s nabídkou odměny / počet odměněných uživatelů

Hodnota v řádku „Celkem“ představuje počet zobrazení na unikátního odměněného uživatele ve vybraném období.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Počet zobrazení na návštěvu

Počet reklam s nabídkou odměny v průměru zobrazených uživatelům během návštěvy. Hodnota se vypočítá tak, že se celkový počet zobrazení reklam s nabídkou odměny vydělí počtem návštěv:

Zobrazení reklam s nabídkou odměny / počet návštěv

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Pozorovaná eCPM
Odhadovaná průměrná eCPM reklamní sítě třetí strany vypočtená na základě historických údajů o tržbách.

Metrika Pozorovaná eCPM se bude zobrazovat pouze u optimalizovaných reklamních sítí třetích stran.

Hodnota uvedená v řádku „Celkem“ představuje průměr všech hodnot uvedených ve sloupci Pozorovaná eCPM.

Služba AdMob odhaduje tržby z reklamních sítí třetích stran na základě informací získaných z optimalizovaných reklamních sítí třetích stran. 

Mezi daty o tržbách vykazovanými v přehledech služby AdMob a daty o tržbách vykazovanými reklamními sítěmi třetích stran můžete zaznamenat určité rozdíly. Níže uvádíme několik možných důvodů takových rozdílů:

 • Neplatné nastavení optimalizace reklamní sítě: ZKontrolujte, zda je optimalizace reklamní sítě správně nastavena. 
 • Nesprávné mapování reklamní jednotky: Každá reklamní jednotka AdMob by měla být přiřazena odpovídající reklamní jednotce v reklamní síti třetí strany. AdMob extrahuje data na úrovni reklamní jednotky. V případě mapování jedné reklamní jednotky třetí strany na více reklamních jednotek AdMob proto může dojít k tomu, že přehledy a panely budou vykazovat vyšší než očekávané tržby. 
 • Odlišná časová pásma: Vaše časové pásmo pro přehledy AdMob se může lišit od časového pásma pro přehledy reklamní sítě třetí strany.
 • Opožděná extrakce: Data, která můžete vidět v přehledech reklamní sítě třetí strany, se v přehledech AdMob zobrazí s určitým zpožděním.
 • Rozdíly v datech: Pokud existuje rozdíl na úrovni zdroje reklamy, reklamní jednotky nebo země, přenese se rozdíl i do celkových odhadovaných příjmů.
Uvidíte pouze tržby z reklamních sítí třetích stran, které aktivovaly optimalizaci.
Realizace odměny (%)
Procento zobrazení reklamy s nabídkou odměny, která generovala odměnu pro uživatele.
Počet událostí udělení odměny uživateli / počet zobrazení reklam s nabídkou odměny
Odměněné události
Kolikrát uživatelé obdrželi odměnu na základě zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny.
Počet událostí udělení odměny uživateli
Odměnění uživatelé
Počet unikátních uživatelů, kteří obdrželi odměnu za zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny. Určuje se jako počet uživatelů, kteří zhlédli celou reklamu s nabídkou odměny.
Počet uživatelů, kteří odeslali událost udělení odměny uživateli
Hodnota v řádku „Celkem“ představuje počet unikátních odměněných uživatelů ve vybraném období.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Odměnění uživatelé (%)
Procento uživatelů, kteří obdrželi odměnu za zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny. Výpočet se provádí vydělením počtu odměněných uživatelů počtem aktivních uživatelů za den:
    
Odměnění uživatelé / aktivní uživatelé
Hodnota v řádku „Celkem“ představuje procentuální podíl unikátních odměněných uživatelů ve vybraném období.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Návštěvy
Počet návštěv zaznamenaných uživateli v aplikaci.
 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
<p>Stránka nápovědy Moje AdMob je personalizovaná stránka nápovědy, která vám pomůže k&nbsp;úspěchům ve službě AdMob.</p>

Představujeme přepracovanou stránku Moje AdMob, personalizovanou stránku nápovědy, kde najdete informace týkající se vašeho účtu. Snáze díky ní můžete udržovat účet v dobrém stavu, zkontrolovat úplnost nezbytných nastavení a získat optimalizační tipy přizpůsobené pro vaše aplikace. Sledujte další novinky.

Další informace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73175
false