Báo cáo

Xuất dữ liệu lịch sử từ báo cáo cũ

 Do sự khác biệt về cách quản lý và lưu trữ dữ liệu báo cáo trong Báo cáo AdMob phiên bản beta mới, dữ liệu dàn xếp lịch sử sẽ không có sẵn trong giao diện người dùng mới. 

Bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu báo cáo lịch sử của mình (bao gồm cả dữ liệu dàn xếp) bằng cách nhấp vào liên kết Chuyển đến báo cáo cũ ở cuối trang Báo cáo trong AdMob. Dữ liệu lịch sử này sẽ có sẵn trong một khoảng thời gian giới hạn và chúng tôi khuyên bạn nên xuất dữ liệu nếu bạn muốn lưu dữ liệu đó. 

Để xuất dữ liệu lịch sử của bạn từ báo cáo cũ:

  1. Nhấp vào Chuyển đến báo cáo cũ.
  2. Nhấp vào tab ở đầu trang Báo cáo cho báo cáo bạn muốn xuất.
  3. Thực hiện bất kỳ điều chỉnh mong muốn nào cho ngày, bộ lọc và thứ nguyên được sử dụng trong báo cáo. Dữ liệu được xuất sẽ bao gồm tất cả các chỉ số báo cáo, nhưng sẽ được tùy chỉnh bởi cùng các bộ lọc và thứ nguyên mà bạn đã thêm vào báo cáo của mình trong AdMob.
  4. Nhấp vào XUẤT ở đầu báo cáo để tải dữ liệu báo cáo hoàn chỉnh của bạn dưới dạng tệp .CSV. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố