Raporty

Dodawanie wykresów do raportów

Dzięki dodaniu wykresów do raportów będziesz widzieć, jak dane zmieniały się w czasie. Możesz korzystać z różnych kombinacji danych i opcji sortowania, by poznawać trendy w raportach i porównywać wyniki.

Do każdego raportu możesz dodać maksymalnie sześć wykresów. Zakres dat stosowany na wykresie jest definiowany przez filtr daty zastosowany do całego raportu.

Na wykresach można wyświetlać jeden rodzaj danych lub dwa różne rodzaje danych. Jeśli wyświetlane są dwa rodzaje danych, linie reprezentujące je na wykresie będą miały różne kolory.

   
Wykres z jednym rodzajem danych Wykres z dwoma rodzajami danych

 

Aby dodać wykres z jednym lub dwoma rodzajami danych do raportu, wykonaj następujące czynności:

  1. Podczas wyświetlania raportu kliknij na górze jego strony .
  2. Wybierz dane, które chcesz wyświetlić na wykresie. Musisz wybrać co najmniej jeden rodzaj danych.
  3. Click Add.
  4. Zapisz zmiany, by zastosować je w raporcie.
     
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem