Отчети

Добавяне на диаграми в отчетите

Добавяйте диаграми в отчетите си, за да онагледите промени на показатели във времето. Можете да използвате различни комбинации от показатели и опции за сортиране, за да разберете тенденциите в отчетите си и да правите сравнения.

Във всеки отчет може да има до шест диаграми. Периодът от време, използван в дадена диаграма, се определя от филтъра за дата, приложен към целия отчет.

Диаграмите могат да показват данни за един или за два различни показателя. Ако се показват два показателя, линиите, които ги представляват в диаграмата, ще бъдат в два различни цвята.

   
Диаграма с един показател Диаграма с два показателя

 

За да добавите диаграма с един или два показателя в отчет, изпълнете следните стъпки:

  1. Докато преглеждате отчета, кликнете върху в горната част на страницата с отчетa.
  2. Изберете показателите, които искате да се показват в диаграмата. Трябва да изберете поне един показател.
  3. Click Add.
  4. Запазете промените, за да ги приложите към отчета си.
     
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си