דוחות

הוספה של מדדים לטבלאות בדוחות

בחירה של מדדים, מסננים ומאפיינים קובעת אילו נתונים יוצגו לכם בדוחות. מדדים מספקים אומדנים כמותיים של הערכים הנכללים בנתונים, ומציגים תמונה ברורה יותר לגבי הרווחים ולגבי תנועת הגולשים.

מה המטרה של מדדים?

פונקציונליות: מדדים מייצגים את סוג הנתונים או הערכים שכלולים בדוח. לרוב, המדדים מחולקים לעמודות ובכל עמודה מוצגים ערכים במספרים או באחוזים. כשמוסיפים מאפיינים, ערכי המדדים מחושבים מחדש על סמך הסדר החדש או לפי הקבוצות שהמאפיינים יוצרים. הוספה או הסרה של מדדים גורמת להוספה או הסרה של עמודות מהטבלה בדוח.

איפה מוצגים המדדים בדוח?

אפשר להציג או להסתיר את רשימת המדדים הזמינים בדוח. כדי לעשות את זה, לוחצים על סמל העיפרון עריכה שמוצג בראש הטבלה בדוח. אם בוחרים להציג את המדדים, הם מופיעים בחצי התחתון של סרגל הצד השמאלי בטבלה.

המדדים שכבר כלולים בדוח מוצגים בכותרות העמודות וגם מפורטים בצד שמאל של הטבלה בדוח.

הדוחות שמופקים במערכת כברירת מחדל מוצגים בראש הדף "דוחות". כל אחד מהדוחות האלה כולל קבוצות שונות של מדדים ומאפיינים. כשרוצים להשתמש באחד מהדוחות האלה כתבנית ליצירת דוח חדש, חשוב לשים לב להבדלים ביניהם ולבחור את הדוח המתאים.

 

שינוי המדדים המוצגים

לא כל המדדים מוצגים בדוחות כברירת מחדל. ניתן לערוך את טבלת הדוח כדי לבחור את המדדים שיוצגו.

אם רוצים לשנות את המדדים המוצגים בדוח, יש לבצע את השלבים הבאים:

  1. כשהדוח מוצג, לוחצים על הסמל שמופיע בראש טבלת הדוח, כדי לפתוח רשימה של מאפיינים ומדדים זמינים.
  2. לוחצים על המדדים שרוצים להוסיף או להסיר בדוח. המערכת תציג בדוח באופן אוטומטי את המדדים שנבחרו ואת הנתונים.

שימוש במדדים ליצירת תרשימים

אפשר להציג מדדים גם בתרשימים שיופיעו בחלק העליון של הדוחות. כך מוסיפים תרשים לדוח.

 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?