Отчети

Добавяне на показатели към таблиците в отчетите Ви

Показателите заедно с филтрите и величините, определят какви данни се показват в отчетите Ви. Те са количествени измервания на стойностите от данните Ви и можете да ги използвате, за да разберете по-добре приходите и трафика си.

Какво представляват показателите?

Функционално, показателите представляват видовете данни или стойности, съдържащи се в даден отчет. Обикновено са подредени в колони и съдържат числа или проценти. Когато се добавят величини, стойностите на показателите се преизчисляват въз основа на новия ред или групиранията, създадени от величините. Добавянето или премахването на показатели добавя или премахва колона с информация от отчета.

Къде се намират показателите в отчетите ми?

Списъкът с наличните показатели в даден отчет може да бъде показан или скрит чрез кликване върху иконата Редактиране в горната част на таблицата. Те се показват в долната половина на дясната странична лента на таблицата.

Показателите, които вече се използват в отчет, са обозначени със заглавки на графи и се показват отдясно на таблицата.

Стандартните отчети в горната част на страницата с отчети съдържат различни набори величини и показатели. Когато започнете нов отчет, имайте предвид тези разлики, преди да решите на кой отчет да го базирате.

 

Промяна на показваните показатели

Не всички налични показатели се показват по подразбиране в отчета. Можете да редактирате таблицата за него и да изберете кои да се показват.

Изпълнете следните стъпки, за да промените показателите, които се показват в отчета Ви:

  1. Докато преглеждате отчета, кликнете върху  в горната част на таблицата, за да отворите списъка с налични величини и показатели.
  2. Кликнете върху показателите, които искате да добавите или премахнете от отчета. Избраните показатели и данни ще се покажат автоматично в отчета.

Използване на показателите в диаграми

Показателите могат и да се показват в диаграми над отчетите Ви. Научете как да добавяте диаграма в отчет.

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си