Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Tipy na optimalizáciu pre AdMob

Nižšie uvádzame niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť optimalizovať reklamy a využiť AdMob naplno.

1. Použite správny formát reklamy na správne účely

Každý formát reklamy má svoje výhody a najlepšie možnosti využitia. Nižšie sa dozviete ďalšie informácie o jednotlivých formátoch reklamy.

Bannerový formát reklamy

Prečo si vybrať tento formát reklamy?

Banner je základný formát reklamy, ktorý sa zobrazuje v hornej a dolnej časti obrazovky a dá sa automaticky obnovovať. Veľmi efektívne sa dá využiť v mnohých aplikáciách a nezaberá veľa miesta.

Ide o vhodný formát pre aplikácie na odosielanie správ, pretože používatelia trávia množstvo času na stránkach ponuky, kontaktov a správ, vďaka čomu je pre nich jednoduchšie vykonávať interakcie s reklamami a zabezpečiť tak vyššiu mieru interakcií než v prípade ukotvených bannerových jednotiek.

Zistite, ako vytvoriť bannerovú reklamnú jednotku.

 

Návrhy umiestnení a osvedčené postupy

AdMob Banner Ads Best Practices

 

Tipy týkajúce sa pravidiel 

Formát intersticiálnej reklamy

Prečo si vybrať tento formát reklamy?

Intersticiálna reklama predstavuje formát na celú stránku, ktorý sa zobrazuje v prirodzených prerušeniach a prechodoch, napríklad pri dokončení úrovne. Tento formát podporuje videoobsah. 

Najviac sa hodí do aplikácií s lineárnym princípom fungovania, čiže s jasným východiskovým bodom a bodmi zastávok v aplikácii. Tento formát je vhodný pre herné aplikácie a aplikácie na odosielanie správ. 

Prečítajte si, ako vytvoriť intersticiálnu reklamnú jednotku.

 

Návrhy umiestnení a osvedčené postupy

AdMob Interstitials Best Practices - Official Video from Google AdMob

 

Tipy týkajúce sa pravidiel 

Formát reklamy s odmenou

Prečo si vybrať tento formát reklamy?

Reklama s odmenou predstavuje formát, v ktorom používateľom ponúknete odmenu za interakciu s reklamami. Ide o skvelý spôsob speňaženia používateľov, ktorí hrajú zadarmo. 

Tento formát reklamy je vhodný pre herné aplikácie. Používateľov totiž môžete za zhliadnutia videoreklám odmeniť položkami v aplikácii, ako sú ďalšie životy, preskočenie úrovne, odomknutie funkcie atď.

Zistite, ako vytvoriť jednotku reklamy s odmenou.

 

Návrhy umiestnení a osvedčené postupy

Zamerajte sa na dojem používateľov. Vďaka reklamám s odmenou majú používatelia k dispozícii viacero možností interakcie s reklamou. Môžu si napríklad pozrieť video, hrať hru alebo sa zúčastniť prieskumu, za čo získajú odmenu v aplikácii (napríklad ďalší život v hre). Interakcia musí cestu používateľa dopĺňať, nie narúšať. Iba tak dosiahnete úspech. Náš formát reklamy s odmenou používajúci intuitívne pokyny pre používateľov a jasné možnosti na odňatie súhlasu poskytuje používateľom kontrolu nad dianím v aplikácii.

2. Povoľte všetky typy reklám

Vaše zárobky by sa mohli zvýšiť, ak povolíte zobrazovanie všetkých typov reklám. Keď povolíte všetky typy reklám, za inventár vašej aplikácie bude môcť ponúkať ceny viac inzerentov, čo prispeje k zvýšeniu vašich priemerných výnosov za tisíc zobrazení (VTZ). Obmedzenie typov reklám môže viesť k zníženiu výnosov. 

V prípade intersticiálnej reklamy môžete povoliť textové reklamy, obrázkové reklamy a videoreklamy. V prípade bannerov môžete povoliť textové a obrázkové reklamy. 

 1. Na bočnom paneli kliknite na položku Aplikácie.
 2. Vyberte názov aplikácie súvisiacej s reklamnou jednotkou, ktorú chcete upraviť. Poznámka: Ak sa vám nezobrazuje v zozname nedávnych aplikácií, môžete kliknúť na položku Všetky aplikácie a potom kliknúť na názov aplikácie.
 3. Na bočnom paneli kliknite na položku Reklamné jednotky.
 4. Kliknite na názov reklamnej jednotky.
 5. Začiarknite všetky políčka pri možnosti Typ reklamy.
   
  Typ reklamy        Textová reklama
     Obrázková reklama
     Videoreklama
 6. Kliknite na možnosť Uložiť a zopakujte tieto kroky v ďalších aplikáciách.

3. Minimalizujte blokovanie kategórií

Povolením zobrazovania všetkých kategórií reklám môžete potenciálne zvýšiť priemerné VTZ a zárobky, keďže za inventár aplikácie budú ponúkať ceny ďalší inzerenti. V prípade potreby tiež môžete zakázať konkrétne podkategórie bez nadmerného blokovania.

Ak chcete blokovanie minimalizovať, prejdite na kartu Nastavenia blokovania v účte AdMob a prepnite príslušné kategórie na Povolené. 
 

   Odevy (18)

Tieto tipy na optimalizáciu sú iba návrhmi. Ako vývojár nesiete konečnú zodpovednosť za výber reklám. Je na vás, aby ste rozhodli, ktoré spôsoby speňaženia fungujú pre vašu aplikáciu najlepšie.

Chcete získať viac zacielených tipov?

Ak chcete získať tipy na optimalizáciu pre AdMob, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Nastavenia.
 3. Na karte Osobné nastavenia kliknite vedľa položky Nastavenia e‑mailu na ikonu Upraviť.
 4. Začiarknite políčko Prispôsobený pomocník a návrhy na zvýšenie výkonnosti.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Táto zmena sa prejaví do desiatich dní.

Ak radšej chcete zrušiť odber správ určitého typu, môžete podľa pokynov uvedených vyššie zrušiť začiarknutie relevantných políčok.

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Moja stránka v službe AdMob – prispôsobená stránka pomocníka, ktorá vám pomôže uspieť v službe AdMob.

Predstavujeme vám nedávno vylepšenú Moju stránku v službe AdMob. Ide o prispôsobenú stránku pomocníka s relevantnými informáciami o účte. Umožňuje vám lepšie dohliadať na stav účtu, uistiť sa, či máte dokončené potrebné nastavenia, a získať správne tipy na optimalizáciu zacielené na vaše aplikácie. Čoskoro vám prinesieme aj ďalšie aktuality.

Ďalšie informácie

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73175
false
false