Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Tipy na optimalizáciu pre AdMob

Nižšie uvádzame niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť optimalizovať reklamy a využiť AdMob naplno.

1. Použite správny formát reklamy na správne účely

Každý formát reklamy má svoje výhody a najlepšie možnosti využitia. Nižšie sa dozviete ďalšie informácie o jednotlivých formátoch reklamy.

Bannerový formát reklamy

Príklad bannera v službe AdMob

Prečo si vybrať tento formát reklamy?

Banner je základný formát reklamy, ktorý sa zobrazuje v hornej a dolnej časti obrazovky a dá sa automaticky obnovovať. Veľmi efektívne sa dá využiť v mnohých aplikáciách a nezaberá veľa miesta.

Ide o vhodný formát pre aplikácie na odosielanie správ, pretože používatelia trávia množstvo času na stránkach ponuky, kontaktov a správ, vďaka čomu je pre nich jednoduchšie vykonávať interakcie s reklamami a zabezpečiť tak vyššiu mieru interakcií než v prípade ukotvených bannerových jednotiek.

Zistite, ako vytvoriť bannerovú reklamnú jednotku.

 

Návrhy umiestnení a osvedčené postupy

AdMob Banner Ads Best Practices

 

Tipy týkajúce sa pravidiel 

Formát intersticiálnej reklamy

Príklad intersticiálnej reklamy v službe AdMobPrečo si vybrať tento formát reklamy?

Intersticiálna reklama predstavuje formát na celú stránku, ktorý sa zobrazuje v prirodzených prerušeniach a prechodoch, napríklad pri dokončení úrovne. Tento formát podporuje videoobsah. 

Najviac sa hodí do aplikácií s lineárnym princípom fungovania, čiže s jasným východiskovým bodom a bodmi zastávok v aplikácii. Tento formát je vhodný pre herné aplikácie a aplikácie na odosielanie správ. 

Prečítajte si, ako vytvoriť intersticiálnu reklamnú jednotku.

 

Návrhy umiestnení a osvedčené postupy

AdMob Interstitials Best Practices - Official Video from Google AdMob

 

Tipy týkajúce sa pravidiel 

Formát reklamy s odmenou

Príklad reklamy s odmenou v službe AdMobPrečo si vybrať tento formát reklamy?

Reklama s odmenou predstavuje formát, v ktorom používateľom ponúknete odmenu za interakciu s reklamami. Ide o skvelý spôsob speňaženia používateľov, ktorí hrajú zadarmo. 

Tento formát reklamy je vhodný pre herné aplikácie. Používateľov totiž môžete za zhliadnutia videoreklám odmeniť položkami v aplikácii, ako sú ďalšie životy, preskočenie úrovne, odomknutie funkcie atď.

Zistite, ako vytvoriť jednotku reklamy s odmenou.

 

Návrhy umiestnení a osvedčené postupy

Zamerajte sa na dojem používateľov. Vďaka reklamám s odmenou majú používatelia k dispozícii viacero možností interakcie s reklamou. Môžu si napríklad pozrieť video, hrať hru alebo sa zúčastniť prieskumu, za čo získajú odmenu v aplikácii (napríklad ďalší život v hre). Interakcia musí cestu používateľa dopĺňať, nie narúšať. Iba tak dosiahnete úspech. Náš formát reklamy s odmenou používajúci intuitívne pokyny pre používateľov a jasné možnosti na odňatie súhlasu poskytuje používateľom kontrolu nad dianím v aplikácii.

2. Povoľte všetky typy reklám

Vaše zárobky by sa mohli zvýšiť, ak povolíte zobrazovanie všetkých typov reklám. Keď povolíte všetky typy reklám, za inventár vašej aplikácie bude môcť ponúkať ceny viac inzerentov, čo prispeje k zvýšeniu vašich priemerných výnosov za tisíc zobrazení (VTZ). Obmedzenie typov reklám môže viesť k zníženiu výnosov. 

V prípade intersticiálnej reklamy môžete povoliť textové reklamy, obrázkové reklamy a videoreklamy. V prípade bannerov môžete povoliť textové a obrázkové reklamy. 

 1. Na bočnom paneli kliknite na položku Aplikácie.
 2. Vyberte názov aplikácie súvisiacej s reklamnou jednotkou, ktorú chcete upraviť. Poznámka: Ak sa vám nezobrazuje v zozname nedávnych aplikácií, môžete kliknúť na položku Všetky aplikácie a potom kliknúť na názov aplikácie.
 3. Na bočnom paneli kliknite na položku Reklamné jednotky.
 4. Kliknite na názov reklamnej jednotky.
 5. Začiarknite všetky políčka pri možnosti Typ reklamy.
   
  Typ reklamy     Modré začiarkavacie políčko   Textová reklama
  Modré začiarkavacie políčko   Obrázková reklama
  Modré začiarkavacie políčko   Videoreklama
 6. Kliknite na možnosť Uložiť a zopakujte tieto kroky v ďalších aplikáciách.

3. Minimalizujte blokovanie kategórií

Povolením zobrazovania všetkých kategórií reklám môžete potenciálne zvýšiť priemerné VTZ a zárobky, keďže za inventár aplikácie budú ponúkať ceny ďalší inzerenti. V prípade potreby tiež môžete zakázať konkrétne podkategórie bez nadmerného blokovania.

Ak chcete blokovanie minimalizovať, prejdite na kartu Nastavenia blokovania v účte AdMob a prepnite príslušné kategórie na Povolené. 
 

Prepínač použitý v rozhraní služby AdMob   Odevy (18)

Tieto tipy na optimalizáciu sú iba návrhmi. Ako vývojár nesiete konečnú zodpovednosť za výber reklám. Je na vás, aby ste rozhodli, ktoré spôsoby speňaženia fungujú pre vašu aplikáciu najlepšie.

Chcete získať viac zacielených tipov?

Ak chcete získať tipy na optimalizáciu pre AdMob, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na https://apps.admob.com.
 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Nastavenia.
 3. Na karte Osobné kliknite vedľa položky Nastavenia e‑mailu na Upraviť.
 4. Začiarknite políčko Prispôsobený pomocník a návrhy na zvýšenie výkonnosti.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Rozhranie služby AdMob zobrazujúce optimalizáciu

Táto zmena sa prejaví do desiatich dní.

Ak radšej chcete zrušiť odber správ určitého typu, môžete podľa pokynov uvedených vyššie zrušiť začiarknutie relevantných políčok.

 

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
6130991875115556831
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73175