Limity účtu AdMob

Účet AdMob má v súvislosti s určitými prvkami stanovené horné limity, napríklad maximálny počet aktívnych reklamných jednotiek. Hoci je pravdepodobné, že tieto limity si nikdy nevšimnete, nezabúdajte na ne pri plánovaní speňažovania, kampaní a sprostredkovania v službe AdMob.

V nasledujúcej tabuľke nájdete limity týkajúce sa rôznych prvkov účtu.
 

Typ limitu Množstvo
Reklamné jednotky 20 000
Aplikácie 10 000
Skupiny sprostredkovania 500 aktívnych alebo pozastavených
Inštancie zdrojov reklamy na skupinu sprostredkovania 50 
Reklamné jednotky na skupinu sprostredkovania 250 
Kampane 10 000 aktívnych alebo pozastavených
Reklamné kreatívy v kampani      4 000 000 aktívnych alebo pozastavených   

 

Ak nie je uvedené inak, hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na jeden účet.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory