Относно ограниченията на профила Ви в AdMob

Профилът Ви в AdMob има максимални ограничения върху определени елементи, като например максимален брой активни рекламни елементи, които можете да използвате. Въпреки че е възможно изобщо да не ги забележите, имайте ги предвид, когато планирате осигуряване на приходи, кампании и посредничество в AdMob.

Следната таблица показва ограниченията за различни области на профила Ви.
 

Тип на ограничението Количество
Рекламни елементи 20 000
Приложения 10 000
Групи за посредничество 500 активни или поставени на пауза
Екземпляри на източниците на реклами за всяка група за посредничество 50 
Рекламни елементи за всяка група за посредничество 250 
Кампании 10 000 активни или поставени на пауза
Рекламни послания на кампания      4 милиона активни или поставени на пауза   

 

Стойностите в таблицата са „на профил“, освен ако не е посочено друго.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си