Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Sử dụng trang tổng quan ứng dụng

Xem thu nhập, số người dùng và hiệu suất của một ứng dụng cụ thể  #appoverview #dashboard

Thông tin chung về trang tổng quan của AdMob

Trang tổng quan trong AdMob cung cấp cho bạn thông tin tổng quan hàng ngày về hoạt động trong tài khoản của bạn. Trang tổng quan bao gồm tất cả thông tin quan trọng nhất về ứng dụng và chiến dịch của bạn ở cùng một nơi, được sắp xếp thành các thẻ dữ liệu. Trang tổng quan có thể cho bạn thấy các xu hướng về doanh thu và mức sử dụng ứng dụng, đồng thời cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về sự thành công chung của bạn nhờ sử dụng AdMob. Việc xem lại trang tổng quan mỗi ngày có thể giúp bạn xác định những chiến lược phù hợp với ứng dụng và người dùng, cũng như những khía cạnh bạn có thể cần chú ý. Trang tổng quan là phương tiện hữu hiệu để đánh giá tình hình hoạt động chung của tài khoản.

Có hai loại trang tổng quan trong AdMob: trang tổng quan chínhtrang tổng quan ứng dụng.

Lưu ý: Trang tổng quan không nhằm mục đích thay thế báo cáo. Đó là một cách khác để xem thông tin về tài khoản của bạn. Để có dữ liệu chuyên sâu hơn, hãy nhấp vào đường liên kết trên từng thẻ trong trang tổng quan để xem các báo cáo liên quan. 

Trang tổng quan ứng dụng trong AdMob

Bạn có thể sử dụng trang tổng quan ứng dụng để tìm hiểu thêm về một ứng dụng cụ thể trong tài khoản AdMob. Để xem trang tổng quan ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào Ứng dụng ở thanh bên. Chọn tên của ứng dụng rồi nhấp vào Tổng quan về ứng dụng ở thanh bên. 

Tổng thu nhập ước tính
 
Thẻ Tổng thu nhập ước tính giúp bạn xem thông tin tổng quan về tổng thu nhập đối với những quảng cáo được phân phát từ tất cả các nguồn quảng cáo. Thẻ này cho biết kết quả tính toán thu nhập trong các khoảng thời gian được so sánh song song:
 • Đầu ngày tới giờ
 • Hôm qua
 • Đầu tháng tới giờ
 • Tháng trước
Tổng doanh thu ước tính

Thẻ Tổng doanh thu ước tính cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về doanh thu ước tính mà bạn kiếm được từ ứng dụng đã chọn trong phạm vi ngày đã chọn thông qua nhiều kênh khác nhau. Dữ liệu về doanh thu ước tính có thể được lấy từ nhiều nguồn, bao gồm cả Google Analytics cho Firebase và tính năng Dàn xếp AdMob. 

Mỗi thanh rộng trong biểu đồ minh hoạ dữ liệu cho phạm vi ngày hiện được chọn, còn các thanh mỏng hơn được tô bóng bằng các đường chéo cung cấp thông tin so sánh theo thời gian cho từng kênh doanh thu. Bạn có thể di chuột qua bất kỳ thanh nào để tìm hiểu thêm về giá trị của chúng.

Kênh doanh thu có trong thẻ này

 • Google (Google Ads, Display & Video 360) và các nguồn quảng cáo bên thứ ba: Thu nhập ước tính từ tất cả nguồn quảng cáo nhắm đến ứng dụng đã chọn.
 • Giao dịch mua hàng trong ứng dụng: Thu nhập ước tính từ các giao dịch mua hàng trong ứng dụng đã chọn, do Google Analytics cho Firebase cung cấp. Ví dụ: vàng, mạng chơi hoặc vật phẩm bổ sung
 • Thương mại điện tử: Doanh thu ước tính từ kênh thương mại điện tử trong ứng dụng đã chọn, do Google Analytics cho Firebase cung cấp. Ví dụ: hàng hoá được đặt để giao trong thế giới thực
Chỉ số người dùng

Bạn có thể sử dụng thẻ Chỉ số người dùng để hiểu hành vi tổng hợp của người dùng trong ứng dụng đã chọn. Dữ liệu doanh thu ước tính có thể được lấy từ nhiều nguồn, bao gồm cả Google Analytics cho Firebase và tính năng Dàn xếp AdMob. Biểu đồ đường bên cạnh mỗi chỉ số cung cấp cho bạn thông tin tổng quan nhanh về cách giá trị thay đổi theo thời gian. 

Các chỉ số trong thẻ này

 • Số phiên/DAU: Số phiên hoạt động trung bình trên mỗi người dùng hoạt động hằng ngày (DAU). Hệ thống bắt đầu tính một phiên hoạt động khi ứng dụng chạy trên nền trước của thiết bị. Phiên hoạt động sẽ kết thúc khi ứng dụng chuyển sang chạy trong nền hoặc sau 30 phút kể từ lúc người dùng không thực hiện thao tác nào trên ứng dụng.
 • Thời lượng phiên trung bình: Giá trị được tính bằng cách lấy tổng số lượt tương tác trong phạm vi ngày đã chọn chia cho số phiên hoạt động.
 • Thời gian hiển thị quảng cáo/phiên: Tổng thời gian hiển thị quảng cáo trong phạm vi ngày đã chọn chia cho tổng số lượt tương tác trong phạm vi ngày đã chọn.
 • Số người dùng hoạt động hằng ngày (DAU): Số người dùng riêng biệt đã mở ứng dụng được chọn trong phạm vi ngày đã chọn.
 • ARPU: Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU). Dữ liệu doanh thu ước tính bao gồm doanh thu từ giao dịch mua hàng trong ứng dụng, thương mại điện tử, thuê bao và quảng cáo. 
 • ARPPU: Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng thanh toán (ARPPU) là tổng doanh thu từ giao dịch mua hàng trên mỗi người dùng đang hoạt động đã thực hiện một sự kiện mua hàng. Dữ liệu doanh thu ước tính bao gồm doanh thu từ giao dịch mua hàng trong ứng dụng, thương mại điện tử, thuê bao và quảng cáo. 
 • Tỷ lệ giữ chân: Tỷ lệ phần trăm số người dùng cài đặt ứng dụng đã chọn tại thời điểm bắt đầu phạm vi ngày đã chọn và truy cập vào ứng dụng của bạn tại thời điểm kết thúc phạm vi ngày đã chọn.

Sự nhất quán về dữ liệu giữa AdMob và Firebase

Mặc dù AdMob là nguồn trực tiếp của các chỉ số về hiệu suất và doanh thu quảng cáo có trong thẻ chỉ số người dùng trên trang tổng quan chính và Google Analytics cho Firebase, nhưng vẫn có thể có những điểm khác biệt. Những điểm khác biệt này có thể là do một vài nguyên nhân:

 • Người dùng chạy các phiên bản cũ của ứng dụng: Nếu một số người dùng đang chạy những phiên bản ứng dụng có sử dụng AdMob, nhưng không sử dụng Google Analytics cho Firebase (hoặc nếu bạn đang sử dụng các phiên bản của SDK Analytics hoặc SDK quảng cáo trên thiết bị di động phát hành trước ngày tích hợp hai sản phẩm này), thì AdMob sẽ tính một số lượt hiển thị, lượt nhấp và doanh thu mà Google Analytics cho Firebase không biết.
 • Sự chênh lệch về múi giờ báo cáo: Nếu múi giờ báo cáo của bạn trong AdMob không khớp với múi giờ báo cáo trong Google Analytics cho Firebase, thì các chỉ số cho một số ngày dương lịch có thể không trùng khớp với nhau. Hãy đảm bảo múi giờ trong AdMob khớp với múi giờ trong tài khoản Firebase của bạn để đảm bảo mức độ nhất quán tối đa về dữ liệu báo cáo. Bạn có thể cập nhật múi giờ báo cáo trong AdMob bằng cách thay đổi múi giờ trong tài khoản AdSense.
 • Sự khác biệt trong cách thu thập và xử lý dữ liệu: Dữ liệu Google Analytics cho Firebase được thu thập và xử lý vào những thời điểm hơi khác nhau và bằng một chiến lược khác với AdMob. Vì lý do này, chỉ số người dùng có thể khác nhau.
 • Doanh thu từ quảng cáo được dàn xếp: Mặc dù các chỉ số Lượt hiển thị, Lượt nhấpThời gian hiển thị quảng cáo trong tài khoản Google Analytics cho Firebase có tính đến các quảng cáo được dàn xếp, nhưng chỉ số Doanh thu ước tính trong Google Analytics cho Firebase chỉ tính đến những quảng cáo trên Mạng AdMob.
Hiệu quả hoạt động của quảng cáo

 

Thẻ Hiệu quả hoạt động của quảng cáo cung cấp thông tin tổng quan về thu nhập ước tính và lưu lượng truy cập mà các đơn vị quảng cáo đã tạo ra. Biểu đồ đường bên cạnh mỗi chỉ số cung cấp cho bạn thông tin tổng quan nhanh về cách giá trị thay đổi theo thời gian. 

Các chỉ số trong thẻ này

 • Thu nhập ước tính: Thu nhập mà bạn đã tích luỹ được cho đến hiện tại. Số tiền này là giá trị ước tính và sẽ thay đổi khi thu nhập của bạn được xác minh để đảm bảo tính chính xác vào cuối mỗi tháng.
 • Số yêu cầu: Tổng số yêu cầu quảng cáo mà các ứng dụng của bạn đã gửi.
 • Số lượt hiển thị: Tổng số quảng cáo đã hiển thị cho người dùng trên tất cả đơn vị quảng cáo và ứng dụng của bạn thông qua quy trình dàn xếp đặt giá thầu và dạng thác nước. Bạn cũng sẽ thấy thông tin so sánh theo kỳ.
 • Tỷ lệ khớp: Tỷ lệ phần trăm số yêu cầu quảng cáo đã được một nguồn quảng cáo phản hồi. Tỷ lệ này được tính bằng cách lấy số yêu cầu đã khớp chia cho số yêu cầu:

  (Số yêu cầu đã khớp : Số yêu cầu) x 100
 • eCPM: Chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn lượt hiển thị. Số liệu ước tính về doanh thu mà bạn nhận được đối với mỗi nghìn lượt hiển thị quảng cáo. eCPM được tính bằng công thức: (Tổng thu nhập / Số lượt hiển thị) x 1000.
  Lưu ý: Khi bạn bật tính năng tối ưu hoá, AdMob sẽ tự động cập nhật giá trị này dựa trên dữ liệu trước đây về eCPM của mạng quảng cáo đó.

Ví dụ về cách tính toán

Nếu thu nhập ước tính của một quảng cáo nhận được 45.000 lượt hiển thị là $180, thì eCPM sẽ là ($180 : 45.000) x 1.000 = $4.

Mạng quảng cáo hiệu quả nhất

Thẻ Mạng quảng cáo hiệu quả nhất đo lường mức độ hiệu quả của cách thiết lập tính năng dàn xếp. Thẻ này có thể cho bạn biết những mạng quảng cáo và định dạng quảng cáo nào sẽ hoạt động hiệu quả khi kết hợp với nhau, cũng như eCPM trung bình của quảng cáo đang được phân phát.

Các chỉ số trong thẻ này

 • Tổng số lượt truy vấn: Tổng số yêu cầu quảng cáo riêng biệt mà toàn bộ Mạng AdMob nhận được. Chỉ số này không tính một yêu cầu nhiều lần. Tức là mỗi yêu cầu chỉ được tính một lần, bất kể số mạng nhận được yêu cầu đó khi nó trải qua quy trình dàn xếp kiểu thác nước.

  Ví dụ

  Một yêu cầu được gửi đến Mạng A, Mạng B và Mạng C trong chuỗi dàn xếp sẽ chỉ được tính 1 lần.

 • Tổng số lượt hiển thị: Tổng số quảng cáo đã hiển thị cho người dùng trên tất cả đơn vị quảng cáo và ứng dụng của bạn thông qua quy trình dàn xếp kiểu thác nước và đặt giá thầu. Bạn sẽ thấy cả thông tin so sánh theo kỳ.
 • Tổng tỷ lệ khớp: Tỷ lệ phần trăm số yêu cầu quảng cáo đã được đáp ứng bằng một quảng cáo. Giá trị này được tính theo công thức: Tổng số yêu cầu được khớp : Tổng số lượt truy vấn. Bạn cũng sẽ thấy thông tin so sánh theo kỳ.

Hiệu suất của đơn vị quảng cáo

Thẻ Hiệu suất của đơn vị quảng cáo cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về hiệu suất của đơn vị quảng cáo trên tất cả ứng dụng của bạn dựa trên thu nhập ước tính từ đơn vị quảng cáo đó. Bạn có thể sử dụng trình đơn thả xuống để sắp xếp dữ liệu trong thẻ nhằm hiển thị những đơn vị quảng cáo hiệu quả nhất hoặc có thay đổi lớn nhất về doanh thu theo thời gian.

Các cách sắp xếp trong thẻ này

Hiệu quả nhất: Khi bạn chọn Hiệu quả nhất trong trình đơn thả xuống, thẻ này sẽ hiển thị những đơn vị quảng cáo hiệu quả nhất trong khoảng thời gian đã chọn cùng với thu nhập ước tính của chúng. Bao gồm cả thông tin so sánh theo kỳ.

Mục dẫn đầu: Khi bạn chọn Mục dẫn đầu trong trình đơn thả xuống, thẻ này sẽ hiển thị cho bạn những đơn vị quảng cáo có mức thay đổi dương lớn nhất về thu nhập ước tính trong khoảng thời gian đã chọn. Bao gồm thông tin so sánh theo kỳ.

Mục thấp nhất: Khi bạn chọn Mục thấp nhất trong trình đơn thả xuống, thẻ này sẽ hiển thị cho bạn những đơn vị quảng cáo có mức thay đổi âm lớn nhất về thu nhập ước tính trong khoảng thời gian đã chọn. Bao gồm cả thông tin so sánh theo kỳ

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12234504903899371473