Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Programos

Programos apžvalgos informacijos suvestinės naudojimas

Konkrečios programos uždarbio, naudotojų ir našumo peržiūra #appoverview #dashboard

„AdMob“ informacijos suvestinių apžvalga

Informacijos suvestinėse sistemoje „AdMob“ kasdien teikiama veiklos paskyroje apžvalga. Per jas vienoje vietoje pateikiama visa svarbiausia informacija apie programas ir kampanijas, suskirstyta į duomenų korteles. Informacijos suvestinėse gali būti rodomos programos pajamų ir naudojimo tendencijos, kurios gali suteikti įžvalgų apie bendrą „AdMob“ naudojimo efektyvumą. Kasdien peržiūrėdami informacijos suvestines galite nustatyti, kurios strategijos yra tinkamos jūsų programoms bei naudotojams ir kurias sritis reikėtų patobulinti. Tai yra geras būdas įvertinti bendrą paskyros būseną.

Sistemoje „AdMob“ teikiamos dviejų tipų informacijos suvestinės: pagrindinio puslapio informacijos suvestinė ir programos apžvalgos informacijos suvestinė.

Pastaba: informacijos suvestinės neskirtos ataskaitoms pakeisti. Tai yra papildomas būdas peržiūrėti paskyros informaciją. Daugiau išsamių duomenų galite gauti spustelėję nuorodas atskirose informacijos suvestinės kortelėse ir peržiūrėję susijusias ataskaitas. 

Jūsų „AdMob“ programos apžvalgos informacijos suvestinė

Programos apžvalgos informacijos suvestinę galima naudoti norint daugiau sužinoti apie konkrečią programą „AdMob“ paskyroje. Norėdami peržiūrėti programos apžvalgos informacijos suvestinę, šoninėje juostoje spustelėkite Programos. Pasirinkite programos pavadinimą, tada šoninėje juostoje spustelėkite Programos apžvalga

Bendras apskaičiuotas uždarbis
 
Kortelėje Bendras apskaičiuotas uždarbis apžvelgiamas bendras uždarbis iš skelbimų, pateiktų iš visų skelbimų šaltinių. Šioje kortelėje rodomi vienas šalia kito lyginamų toliau nurodytų laikotarpių uždarbio skaičiavimai.
 • Šiandien (iki dabar)
 • Vakar
 • Šis mėnuo (iki dabar)
 • Pastarasis mėnuo
Apskaičiuotos bendros pajamos

Kortelėje Apskaičiuotos bendros pajamos pateikiama apskaičiuotų pasirinktos programos pajamų įvairiuose kanaluose apžvalga pagal pasirinktą dienų seką. Apskaičiuotų pajamų duomenis galima gauti iš kelių šaltinių, įskaitant „Firebase“ skirtą „Google Analytics“ ir „AdMob“ tarpininkavimo priemonę. 

Kiekviename plačiame diagramos stulpelyje rodomi šiuo metu pasirinktos dienų sekos duomenys, o siauresniuose stulpeliuose su įstrižomis linijomis teikiamas kiekvieno pajamų kanalo laikotarpių palyginimas. Galite užvesti pelės žymeklį virš bet kurio stulpelio, kad sužinotumėte daugiau apie jų vertes.

Šioje kortelėje rodomi pajamų kanalai

 • „Google“ („Google Ads“, „Display & Video 360“) ir trečiųjų šalių skelbimų šaltiniai: apskaičiuotas uždarbis iš visų skelbimų šaltinių, kurie taikomi pagal pasirinktą programą.
 • Pirkimas programoje: apskaičiuotos pasirinktos programos pajamos iš pirkimo programoje, pateiktos iš „Firebase“ skirtos „Google Analytics“. Pavyzdžiai: papildomi elementai, gyvybės arba auksas
 • El. prekyba: apskaičiuotos pasirinktos programos pajamos iš el. prekybos, pateiktos iš „Firebase“ skirtos „Google Analytics“. Pavyzdys: užsakytos pristatomos prekės
Naudotojų metrika

Kortelę Naudotojo metrika galima naudoti siekiant suprasti bendrą pasirinktos programos naudotojų elgseną. Apskaičiuotų pajamų duomenis galima gauti iš kelių šaltinių, įskaitant „Firebase“ skirtą „Google Analytics“ ir „AdMob“ tarpininkavimo priemonę. Linijinėje diagramoje šalia kiekvienos metrikos pateikiama glausta informacija apie tai, kaip vertė kito laikui bėgant. 

Šioje kortelėje teikiama metrika

 • Seansai / DAN: vidutinis vieno dienos aktyvaus naudotojo (DAN) seansų skaičius. Seansas skaičiuojamas, kai programa veikia įrenginio priekiniame plane. Seansas baigiasi, kai programa perkeliama į foną arba kai naudotojas 30 minučių neatlieka jokių veiksmų.
 • Vid. seanso trukmė: visas įtraukimas per pasirinktą dienų seką, padalytas iš seansų skaičiaus.
 • Skelbimo parodymas / seansas: visas skelbimo rodymo laikas per pasirinktą dienų seką, padalytas iš viso įtraukimo laiko per pasirinktą dienų seką.
 • Dienos aktyvūs naudotojai (DAN): unikalių naudotojų, kurie atidarė pasirinktą programą per pasirinktą dienų seką, skaičius.
 • VVNP: vidutinės vieno naudotojo pajamos (VVNP). Apskaičiuotų pajamų duomenys apima pajamas iš pirkimo programoje, el. prekybos, prenumeratų ir skelbimų. 
 • VMNP: vidutinės mokančio naudotojo pajamos (VMNP) yra visos aktyvaus naudotojo, kuris užregistravo pirkimo įvykį, pajamos iš pirkinio. Apskaičiuotų pajamų duomenys apima pajamas iš pirkimo programoje, el. prekybos, prenumeratų ir skelbimų. 
 • Sulaikymas: pasirinktą programą nurodyto laikotarpio pradžioje įdiegusių ir laikotarpio pabaigoje joje apsilankiusių naudotojų procentas.

„AdMob“ ir „Firebase“ duomenų atitikimas

„AdMob“ yra tiesioginis skelbimų našumo ir pajamų metrikos, kuri rodoma naudotojų metrikos kortelėje pagrindinio puslapio informacijos suvestinėje ir „Firebase“ skirtoje „Google Analytics“, šaltinis (tačiau neatitikimų vis tiek gali būti). Galimos kelios toliau nurodytos neatitikimų priežastys.

 • Naudotojai yra įdiegę ankstesnės versijos programą: jei kai kurie naudotojai yra įdiegę tos versijos, kurioje naudojama „AdMob“, bet nenaudojama „Firebase“ skirta „Google Analytics“, programą (arba, jei naudojate ankstesnės versijos Skelbimų mobiliesiems arba „Analytics“ SDK, kuriame šie du produktai neintegruoti), tada „AdMob“ gaus informaciją apie kai kuriuos parodymus, paspaudimus ir pajamas, apie kuriuos nežinoma „Firebase“ skirtoje „Google Analytics“.
 • Ataskaitų teikimo laiko juostos skirtumai: jei ataskaitų teikimo laiko juosta sistemoje „AdMob“ nėra suderinta su ataskaitų teikimo laiko juosta „Firebase“ skirtoje „Google Analytics“, kai kurių kalendorinių dienų metrika gali nebūti vienoda. Įsitikinkite, jog „AdMob“ laiko juosta atitinka „Firebase“ paskyroje naudojamą laiko juostą, kad skirtingų sistemų ataskaitos būtų kuo nuoseklesnės. „AdMob“ ataskaitų teikimo laiko juostą galima atnaujinti pakeitus „AdSense“ paskyros laiko juostą.
 • Duomenų rinkimo ir apdorojimo skirtumai: „Firebase“ skirtos „Google Analytics“ duomenys renkami ir apdorojami šiek tiek skirtingu laiku. Taip pat čia naudojama skirtinga strategija nei sistemoje „AdMob“. Todėl naudotojų metrika gali būti skirtinga.
 • Tarpininkavimo pajamos: „Firebase“ skirtos „Google Analytics“ paskyroje rodoma tarpininkavimo skelbimų metrika Parodymai, Paspaudimai ir Skelbimo parodymas, tačiau „Firebase“ skirtoje „Google Analytics“ rodoma metrika Apskaičiuotos pajamos teikiama atsižvelgiant tik į „AdMob“ tinklo skelbimus.
Skelbimų veiklos našumas

 

Kortelėje Skelbimų veiklos našumas pateikiama apskaičiuoto uždarbio ir skelbimų rinkinių sugeneruoto srauto apžvalga. Linijinėje diagramoje šalia kiekvienos metrikos pateikiama glausta informacija apie tai, kaip vertė kito laikui bėgant. 

Šioje kortelėje teikiama metrika

 • Apskaičiuotas uždarbis: iki šiol sukauptas uždarbis. Ši suma – tai prognozė, kuri gali kisti, kai kiekvieno mėnesio pabaigoje patikrinamas pajamų tikslumas.
 • Užklausos: bendras skelbimų užklausų, gautų iš jūsų programų, skaičius.
 • Parodymai: bendras naudotojams parodytų skelbimų skaičius visuose skelbimų rinkiniuose bei programose, naudojant hierarchinį ir kainų siūlymo tarpininkavimą. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.
 • Atitikties rodiklis: skelbimų užklausų, gavusių atsaką iš skelbimų šaltinio, procentinė dalis. Ji apskaičiuojama atitikusias užklausas padalijus iš užklausų:

  (atitikusios užklausos / užklausos) * 100
 • eMUT (faktinis mokestis už tūkstantį parodymų). Tai pajamų už kiekvieną tūkstantį skelbimo parodymų įvertis. eMUT skaičiuojamas taip: (visa uždarbio suma / parodymai) x 1 000.
  Pastaba: kai optimizavimas įgalintas, šią vertę „AdMob“ automatiškai atnaujina pagal skelbimų tinklo istorinius eMUT duomenis.

Skaičiavimo pavyzdys

Jei apskaičiuotas skelbimo uždarbis yra 180 USD sulaukus 45 000 skelbimo parodymų, jo eMUT būtų lygus (180 USD / 45 000) * 1 000 arba 4,00 USD.

Našiausi skelbimų tinklai

Kortelėje Našiausi skelbimų tinklai įvertinamas tarpininkavimo sąrankos efektyvumas. Joje gali būti rodoma, kurių skelbimų tinklų ir skelbimų formatų derinių našumas yra geras, taip pat teikiamų skelbimų vidutinis eMUT.

Šioje kortelėje teikiama metrika

 • Bendras užklausų skaičius: bendras „AdMob“ gautų unikalių skelbimų užklausų skaičius. Į šį skaičių neįtraukiamos pasikartojančios užklausos. Vietoje to kiekviena užklausa skaičiuojama tik vieną kartą, nesvarbu, kiek tinklų gauna šią užklausą, kai ji perkeliama naudojant tarpininkavimo kaskadą.

  Pavyzdys

  Viena užklausa, sukurta A, B ir C tinklams, tarpininkavimo grandinėje bus skaičiuojama tik vieną kartą.

 • Bendras parodymų skaičius: bendras naudotojams parodytų skelbimų skaičius visuose skelbimų rinkiniuose bei programose, naudojant hierarchinį tarpininkavimą ir kainų siūlymą. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.
 • Bendras atitikties rodiklis: skelbimų užklausų, kurias pateikus buvo rodomas skelbimas, procentas. Ši vertė apskaičiuojama naudojant formulę Bendras atitikusių užklausų skaičius / Bendras užklausų skaičius. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.

Skelbimų rinkinio našumas

Kortelėje Skelbimų rinkinio našumas pateikiama skelbimų rinkinių visose programose našumo pagal apskaičiuotą uždarbį apžvalga. Naudodami išskleidžiamąjį meniu galite rūšiuoti kortelės duomenis, kad būtų rodomi našiausi skelbimų rinkiniai arba skelbimų rinkiniai su didžiausiu pajamų pokyčiu laikui bėgant.

Šioje kortelėje teikiamos rūšiavimo parinktys

Daugiausia pelno atnešantys skelbimų rinkiniai: kai išskleidžiamajame meniu pasirenkate Daugiausia pelno atnešantys skelbimų rinkiniai, kortelėje rodomi našiausi skelbimų rinkiniai pasirinktu laikotarpiu kartu su apskaičiuotu uždarbiu. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.

Didžiausi pasikeitimai: kai išskleidžiamajame meniu pasirenkate Didžiausi pasikeitimai, kortelėje rodomi skelbimų rinkiniai, kurių teigiamas apskaičiuoto uždarbio pasikeitimas pasirinktu laikotarpiu buvo didžiausias. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.

Didžiausi neigiami pasikeitimai: kai išskleidžiamajame meniu pasirenkate Mažiausi pasikeitimai, kortelėje rodomi skelbimų rinkiniai, kurių neigiamas apskaičiuoto uždarbio pasikeitimas pasirinktu laikotarpiu buvo didžiausias. Apima skirtingų laikotarpių palyginimą.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu