שימוש במרכז השליטה של סקירת האפליקציה

סקירה כללית על מרכזי השליטה ב-AdMob

מרכזי השליטה ב-AdMob מציגים סקירה כללית של הפעילות בחשבונך, בחלוקה יומית. מרכז השליטה הוא מקום מרכזי המאורגן בכרטיסי מידע, הכוללים את כל המידע החשוב ביותר על האפליקציות והקמפיינים שלך. אפשר להציג בהם מגמות ביחס להכנסה מאפליקציות והשימוש בהן, ותובנות לגבי מידת ההצלחה הכוללת שלך ב-AdMob. מומלץ לסקור את מרכזי השליטה מדי יום כדי לזהות את האסטרטגיות שמתאימות לאפליקציות ולמשתמשים שלך, ואת התחומים שבהם דרוש שיפור. כדאי להשתמש במרכזי השליטה למדידת התקינות הכוללת של חשבונך.

ב-AdMob קיימים שני סוגים של מרכזי שליטה: מרכז שליטה ראשי ומרכז שליטה לסקירה כללית של אפליקציות.

מרכזי השליטה אינם באים להחליף את הדוחות. הם מספקים דרך נוספת לסקירת מידע על חשבונך. בלחיצה על הקישורים בכל אחד מהכרטיסים שבמרכזי השליטה ניתן להציג נתונים מעמיקים יותר ואת הדוחות הקשורים להם. 

מרכז השליטה של סקירת האפליקציה ב-AdMob

אפשר להשתמש במרכז השליטה של סקירת האפליקציה כדי לקבל מידע נוסף על אפליקציה מסוימת בחשבון AdMob. כדי להציג את מרכז השליטה של סקירת האפליקציה, לחץ על אפליקציות בסרגל הצד. בחר את שם האפליקציה ולחץ על סקירת האפליקציה בסרגל הצד. 
 

רווחים משוערים ברשת AdMob
 

הכרטיס רווחים משוערים ברשת AdMob מציג תצוגה מהירה של הרווחים שלך ממודעות שהוצגו מרשת AdMob באפליקציה הנבחרת. בכרטיס מוצגים חישובים של הרווחים בטווחי תאריכים שונים, יחד עם השוואה ביניהם:

 • היום, עד עכשיו
 • אתמול
 • החודש, עד עכשיו
 • החודש שעבר
יתרה
 

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס יתרה מציג את ההכנסה הנוכחית בחשבון AdMob שלך, יחד עם מידע על התשלום האחרון שקיבלת והאם זוהו בעיות בהגדרות התשלום.

ניתן לשנות את הגדרות התשלום בלחיצה על תשלומים בסרגל הצד.

בכרטיס 'יתרה' יוצגו הודעות שונות בהתאם לשלבים שכבר השלמת. פירוט ההודעות שיוצגו והסבר שלהן:

 • עליך להזין כתובת לתשלום: עליך להזין כתובת לתשלום כדי שאפשר יהיה להציג מודעות באמצעות AdMob. באיזו כתובת עליך לבחור? בכתובת שאליה נשלח לך את הרווחים שצברת ב-AdMob.
 • עליך לבחור אמצעי תשלום: לפני שנוכל לשלם לך, עליך לבחור את אמצעי התשלום שבו נשלם לך את הרווחים שצברת ב-AdMob. מידע נוסף על אמצעי תשלום
 • עליך להזין פרטי מס: ייתכן שמשתמשים במדיניות או באזורים מסוימים יתבקשו להזין פרטי מס על מנת שיוכלו לקבל תשלומים. מידע נוסף על פרטי המס שעליך להזין
 • אי עמידה בסף לקבלת תשלום: לפני שנוכל לשלם לך, הרווחים בחשבונך צריכים להגיע לסף לקבלת תשלום. הסף לקבלת תשלום משתנה בין מדינות או אזורים. מידע נוסף על ספים לקבלת תשלום
 • עליך לאמת את הכתובת באמצעות גלויה: כשהרווחים שלך יגיעו לסף לקבלת תשלום, באופן אוטומטי יישלח אליך בדואר קוד אימות לכתובת הרשומה בחשבונך. בהתאם לשירות הדואר במדינה או באזור שלך, גלויית האימות תגיע ליעדה בתוך שבועיים עד ארבעה שבועות. קיבלת בדואר את קוד האימות? עליך להזין אותו במערכת AdMob? מידע נוסף על קוד האימות שנשלח בדואר

כל אחד מהשלבים האלה נועד לוודא שתוכל לקבל את התשלומים שמגיעים לך מ-AdMob.

לאחר הזנה של פרטי החשבון, עמידה בסף לקבלת תשלום ואימות הכתובת שלך, בכרטיס 'יתרה' תמשיך להיות מוצגת היתרה הנוכחית בחשבונך, סכום התשלום האחרון שקיבלת והתראות הקשורות לתשלומים שמגיעים לך. 

אומדן הכנסות כוללות

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס אומדן הכנסות כוללות מציג סקירה כללית על ההכנסה המשוערת שהאפליקציה שנבחרה הרוויחה בטווח התאריכים הנבחר דרך ערוצים שונים. נתוני ההכנסה המשוערת יכולים להתקבל ממקורות שונים, וביניהם Google Analytics for Firebase ותהליך בחירת הרשת ב-AdMob. 

כל עמודה רחבה בתרשים מייצגת נתונים לטווח התאריכים שנבחר. העמודות הדקות יותר עם הרקע של קווים אלכסוניים מייצגות השוואה של תקופה מול תקופה בכל ערוץ הכנסה. בהעברת העכבר מעל לעמודה ניתן להציג מידע נוסף על הערכים שלה.

ערוצי ההכנסה שמוצגים בכרטיס

 • רשת AdMob: הרווחים המשוערים שלך ברשת AdMob ביחס לאפליקציה שנבחרה.
 • תהליך בחירת הרשת (מדווח): הרווחים המשוערים שלך מכל רשתות המודעות שנכללות בתהליך בחירת הרשת ב-AdMob, שממקדות לאפליקציה שנבחרה.
 • רכישה מתוך האפליקציה: הרווחים המשוערים שלך מרכישות מתוך האפליקציה שנבחרה, כפי שסופקו על ידי Google Analytics for Firebase. דוגמה: פריטים נוספים, חיים נוספים או מטבעות זהב
 • מסחר אלקטרוני: הרווחים המשוערים שלך ממסחר אלקטרוני באפליקציה שנבחרה, כפי שסופקו על ידי Google Analytics for Firebase. דוגמה: מוצרים שהוזמנו למשלוח אל כתובת פיזית
מדדי משתמשים

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס מדדי משתמשים מאפשר להבין את ההתנהגות הנצברת של משתמשים באפליקציה שנבחרה. נתוני ההכנסה המשוערת יכולים להתקבל ממקורות שונים, וביניהם Google Analytics for Firebase ותהליך בחירת הרשת ב-AdMob. תרשים הקו שלצד כל מדד מציג תמונת מצב חזותית של השינויים בערך לאורך זמן. 

אילו מדדים מוצגים בכרטיס זה

 • ביקורים/משתמש: המספר הכולל של ביקורים במהלך טווח התאריכים שנבחר חלקי מספר המשתמשים הפעילים.
 • משך ביקור ממוצע: המעורבות הכוללת במהלך טווח התאריכים שנבחר חלקי מספר הביקורים.
 • משתמשים פעילים: מספר המשתמשים הפעילים במהלך טווח התאריכים שנבחר עבור האפליקציה שנבחרה.
 • ARPU: הכנסה ממוצעת לכל משתמש (ARPU). ההכנסה הממוצעת לכל משתמש היא סיכום של הרווחים המשוערים ברשת AdMob, הערכים של אירועי ecommerce_purchase והערכים של אירועי in_app_purchase.
 • ARPPU: הכנסה ממוצעת לכל משתמש משלם (ARPPU). ההכנסה הממוצעת לכל משתמש משלם היא סיכום הערכים המשוערים של אירועי ecommerce_purchase ואירועי in_app_purchase.
 • שימור: אחוז המשתמשים שהתקינו את האפליקציה שנבחרה בתחילת טווח התאריכים שנבחר, וביקרו באפליקציה בסוף טווח התאריכים שנבחר.

עקביות בנתונים של AdMob ושל Firebase

אמנם רשת AdMob היא המקור הישיר לביצועי המודעות ולמדדי ההכנסות שמוצגים בכרטיס 'מדדי משתמשים' במרכז השליטה הראשי וב-Google Analytics for Firebase, אך עדיין ייתכנו הבדלים בין הנתונים. הגורמים להבדלים האלה שונים ומגוונים:

 • שימוש בגרסאות קודמות של האפליקציה: ייתכן שמשתמשים מסוימים משתמשים בגרסאות קודמות של אפליקציה שמשתמשת ב-AdMob, אך לא ב-Google Analytics for Firebase (או שאתה משתמש בגרסאות של מודעות לנייד או ערכות Analytics SDK - לפני ששני המוצרים שולבו). במקרה כזה, מערכת AdMob תזהה הופעות, קליקים והכנסות שלא יזוהו ב-Google Analytics for Firebase.
 • הבדל באזור הזמן לדיווח: כאשר אין התאמה בין אזור הזמן ב-AdMob לאזור הזמן לדיווח ב-Google Analytics for Firebase, ייתכן שלא תהיה התאמה במדדים המדווחים בימים מסוימים. כדי לשפר את מידת הדיוק בדיווח, יש לוודא שאזור הזמן ב-AdMob תואם את אזור הזמן בחשבון Firebase שלך. איך מעדכנים את אזור הזמן ב-AdMob? משנים את אזור הזמן בחשבון AdSense.
 • הבדלים באיסוף ובעיבוד של הנתונים: האיסוף והעיבוד של הנתונים ב-Google Analytics for Firebase מתבצעים בזמנים שונים ובדרך שונה מאשר ב-AdMob. לכן ייתכנו הבדלים במדדי המשתמשים.
 • הכנסה מתהליך בחירת הרשת: אמנם המדדים הופעות, קליקים וחשיפת מודעות מוצגים בחשבון Google Analytics for Firebase עבור מודעות שנכללות בתהליך בחירת הרשת, אך המדד הכנסה משוערת ב-Google Analytics for Firebase מתייחס רק למודעות ברשת AdMob.
ביצועי רשת AdMob

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס ביצועי רשת AdMob מציג סקירה כללית על הרווחים המשוערים מיחידות המודעות שלך באפליקציה שנבחרה, והתנועה שהן קיבלו דרך רשת AdMob. תרשים הקו שלצד כל מדד מציג תמונת מצב חזותית של השינויים בערך לאורך זמן. 

אילו מדדים מוצגים בכרטיס זה

 • רווחים משוערים: הרווחים שצברת עד כה באפליקציה שנבחרה ממודעות שנוצרו על ידי רשת AdMob. הנתונים מוצגים לפי שעון האוקינוס השקט (PT). זהו סכום משוער הנתון לשינוי כאשר אנו מאמתים את דיוק הרווחים בסוף כל חודש.
 • בקשות: המספר הכולל של בקשות למודעות שהתקבלו ברשת AdMob מהאפליקציה שנבחרה.
 • הופעות: המספר הכולל של מודעות מרשת AdMob שהוצגו על ידי משתמשים באפליקציה שנבחרה.
 • שיעור התאמה: אחוז הבקשות מהאפליקציה שנבחרה שהותאמו בהצלחה לרשת AdMob ברשימת רשתות בתהליך בחירת הרשת. אחוז זה מחושב על ידי חלוקת מספר הבקשות שהותאמו במספר הבקשות לרשת מודעות אשר התבצעו בהצלחה:


  מחשבים זאת כך: בקשות שהותאמו / בקשות לרשת מודעות אשר התבצעו בהצלחה

 • מחיר בפועל לאלף הופעות: הרווחים המשוערים שהצטברו מכל 1,000 הופעות של מודעה שנוצרה על ידי רשת AdMob והתקבלה מהאפליקציה שנבחרה. המחיר בפועל לאלף הופעות אינו מייצג את הרווחים שלך בפועל, אלא מחשבים אותו על ידי חלוקת הרווחים המשוערים במספר ההופעות שהתקבלו, ומכפילים את התוצאה ב-1,000.


  מחשבים זאת כך: מחיר בפועל לאלף הופעות = ( רווחים משוערים / מספר ההופעות ) * 1000
   

  חישוב לדוגמה

  נניח שהרווחים המשוערים של מודעה הם $180 מ-45,000 הופעות של מודעה. במקרה כזה, המחיר שלה בפועל לאלף הופעות יחושב באופן הבא: ‎($180 / 45,000) * 1000‎, או $4.00.

רשתות המודעות המובילות בביצועים

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס ביצועים בתהליך בחירת רשת המודעות מודד את היעילות של הגדרת תהליך בחירת הרשת. בכרטיס זה אפשר לראות אילו שילובים של רשת מודעות ופורמט מודעות השיגו ביצועים גבוהים, ומהי העלות הממוצעת בפועל לאלף חשיפות של המודעות שהוצגו.

אילו מדדים מוצגים בכרטיס זה

 • סה"כ שאילתות: המספר הכולל של בקשות ייחודיות למודעות שעברו ברשימת הרשתות שלך בתהליך בחירת הרשת. נתון זה לא כולל ספירה של אותה בקשה מספר רב של פעמים. כל בקשה נספרת פעם אחת בלבד, בלי קשר למספר הרשתות שקיבלו את הבקשה כשהיא עברה בשרשרת של תהליך בחירת הרשת.

  דוגמה

  בקשה יחידה המועברת לרשת א', לרשת ב' ולרשת ג' בשרשרת של תהליך בחירת הרשת תיספר פעם אחת בלבד.

 • סה"כ חשיפות: סך המודעות המוצגות למשתמשים בכל יחידות המודעות והאפליקציות שלכם באמצעות תהליך בחירת הרשת. כולל השוואה של תקופה מול תקופה.
 • השיעור הכולל של בקשות שמולאו: אחוז הבקשות למודעות שמולאו על ידי הצגת מודעה. הוא מחושב על ידי חלוקה של סך כל הבקשות שהותאמו בסך כל הבקשות הייחודיות
 • רשת ופורמט: רשתות המודעות והפורמטים של מודעות שהם המקור לשאילתות ולחשיפות שבכרטיס. 
 • חשיפות (עמודה): המספר הכולל של מודעות שנוצרו בתהליך בחירת הרשת והוצגו למשתמשים, לכל שילוב של רשת מודעות/פורמט מודעה בכרטיס. כולל השוואה של תקופה מול תקופה.
 • עלות בפועל לאלף חשיפות: העלות הממוצעת בפועל לאלף חשיפות של החשיפות שנוצרו בתהליך בחירת הרשת, לכל שילוב של רשת מודעות/פורמט מודעה בכרטיס. כולל השוואה של תקופה מול תקופה.

ביצועים של יחידות מודעות

כיצד להשתמש בכרטיס זה

הכרטיס ביצועים של יחידות מודעות מציג סקירה כללית על הביצועים של יחידות המודעות שלך בכל האפליקציות, על סמך הרווחים המשוערים שלהן ברשת AdMob. בעזרת התפריט הנפתח אפשר למיין את הנתונים בכרטיס כדי להציג את יחידות המודעות עם הביצועים הטובים ביותר, או את יחידות המודעות שהציגו את השינוי הגדול ביותר בהכנסה לאורך זמן.

אפשרויות המיון בכרטיס

המובילות בביצועים: בחירה באפשרות התפריט המובילות בביצועים תציג בכרטיס את יחידות המודעות שהשיגו את הביצועים הטובים ביותר במהלך תקופת הזמן שנבחרה, יחד עם הרווחים המשוערים שלהן מרשת AdMob. ערך זה כולל השוואה של תקופה מול תקופה.

הצומחות והצונחות ביותר: בחירה באפשרות התפריט הצומחות והצונחות ביותר תציג בכרטיס את יחידות המודעות שהשיגו את השינוי המשמעותי ביותר ברווחים המשוערים מרשת AdMob במהלך התקופה שנבחרה. ערך זה כולל השוואה של תקופה מול תקופה.

 • הצומחות ביותר מוצגות בירוק במחצית העליונה של הרשימה. אלו הן יחידות המודעות שהשיגו את הצמיחה החיובית הגדולה ביותר בהשוואה של תקופה מול תקופה.
 • הצונחות ביותר מוצגות באדום במחצית התחתונה של הרשימה. אלו הן יחידות המודעות שהשיגו את הצמיחה השלילית הגדולה ביותר בהשוואה של תקופה מול תקופה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה