Brug af appens oversigtsbetjeningspanel

Oversigt over AdMob-betjeningspaneler

Betjeningspaneler i AdMob giver dig et dagligt overblik over aktiviteten på din konto. De indeholder alle de vigtigste oplysninger om dine apps og kampagner ét centralt sted og er organiseret i kort med data. Betjeningspanelerne kan vise dig tendenser inden for appomsætning og -brug, og du får viden om din overordnede succes med brugen af AdMob. Hvis du gennemgår dine betjeningspaneler hver dag, kan du få vigtig viden om, hvilke strategier der fungerer for dine apps og dine brugere, og hvilke der trænger til at blive ændret. De er en god indikator din kontos overordnede tilstand.

Der er to typer betjeningspaneler i AdMob: Betjeningspanelet Startside og betjeningspanelet Appoversigt.

Betjeningspaneler er ikke ment som en erstatning for rapporter. I stedet skal de anses som et supplement, hvor du kan se ekstra oplysninger om din konto. Hvis du har brug for at se mere detaljerede data, skal du i stedet klikke på linkene på de enkelte kort i dine betjeningspaneler for at se de tilhørende rapporter. 

Oversigtsbetjeningspanelet til din AdMob-app

Oversigtsbetjeningspanelet til din app kan bruges til at få flere oplysninger om en specifik app på din AdMob-konto. Klik på Apps i sidebjælken for at se oversigtsbetjeningspanelet til din app. Vælg navnet på din app, og klik derefter på Appoversigt i sidebjælken. 
 

Estimeret indtjening via AdMob-netværket
 

Kortet Estimeret indtjening via AdMob-netværket giver et hurtigt overblik over din indtjening fra de annoncer, der vises via AdMob-netværket, for den valgte app. Dette kort viser indtjeningsberegninger for et interval af tidsrum sammenlignet side om side:

 • Indtil nu i dag
 • I går
 • I denne måned indtil videre
 • Sidste måned
Estimeret samlet omsætning

Sådan bruger du dette kort

Kortet Estimeret samlet omsætning viser oversigt over den estimerede omsætning, der er opnået fra den valgte app inden for det valgte datointerval via forskellige kanaler. Dataene kan leveres fra flere forskellige kilder, heriblandt Google Analytics for Firebase og AdMob-formidling. 

Alle de brede søjler på grafen viser data for det dataointerval, der er valgt p.t., og de tynde søjler med skraverede diagonale linjer viser en periodevis sammenligning af hver enkelt omsætningskanal. Du kan få flere oplysninger om de enkelte søjlers værdier ved at holde markøren over søjlerne.

Omsætningskanaler på dette kort

 • AdMob-netværket: Din estimerede indtjening fra AdMob-netværket for den valgte app.
 • Formidling (observeret): Din estimerede indtjening fra AdMob-formidlede annoncenetværk, der målretter mod den valgte app.
 • Køb i appen: Din estimerede indtjening fra køb i appen i den valgte app (dataene leveres via Google Analytics for Firebase). Eksempel: Ekstra varer, flere liv eller guld.
 • E-handel: Din estimerede indtjening fra e-handel i den valgte app (dataene leveres via Google Analytics for Firebase). Eksempel: Varer, der er bestilt til fysisk levering.
Bruger-metrics

Sådan bruger du dette kort

Kortet Bruger-metrics kan bruges til at få oplysninger om den samlede brugeradfærd i den valgte app. Dataene kan leveres fra flere forskellige kilder, heriblandt Google Analytics til Firebase og AdMob-formidling. Linjegrafen ud for hver metric giver dig et visuelt øjebliksbillede af, hvordan værdien har ændret sig over tid. 

Metrics på dette kort

 • Sessioner pr. bruger: Det samlede antal sessioner inden for det valgte datointerval divideret med antallet af aktive brugere.
 • Gns. sessionsvarighed: Det samlede engagement inden for det valgte datointerval divideret med antallet af sessioner.
 • Aktive brugere: Antallet af aktive brugere inden for det valgte datointerval for den valgte app.
 • ARPU: Gennemsnitlig omsætning pr. bruger (ARPU, average revenue per user). ARPU er summen af den estimerede indtjening fra AdMob-netværket samt de estimerede værdier for hændelserne ecommerce_purchase og in_app_purchase.
 • ARPPU: Gennemsnitlig omsætning pr. betalende bruger (ARPPU, average revenue per paying user). ARPPU er summen af de estimerede værdier for hændelser ecommerce_purchase og in_app_purchase.
 • Fastholdelse: Procentdelen af brugere, der installerede den valgte app ved begyndelsen af datointervallet og stadig brugte appen ved afslutningen af datointervallet.

Dataoverensstemmelse mellem AdMob og Firebase

Selvom AdMob er den direkte til for metrics for annonceeffektivitet og omsætning, som vises på kortet Bruger-metrics på betjeningspanelet Startside og i Google Analytics til Firebase, kan der stadig være små uoverensstemmelser. Disse uoverensstemmelser kan skyldes nedenstående årsager:

 • Brugere, der kører tidligere versioner af din app: Hvis nogle brugere kører versioner af din app, som bruger AdMob. men ikke Google Analytics til Firebase (eller hvis du kører versioner af SDK'et for annoncer til Google Mobil eller SDK'et til Analytics, som er udviklet og lanceret inden datoen for integration af de to produkter), registreres der eksponeringer, klik og omsætning i AdMob, som ikke registreres i Google Analytics til Firebase.
 • Forskel i rapporteringstidszonen: Hvis din rapporteringstidszone i AdMob ikke er den samme som rapporteringstidszonen i Google Analytics til Firebase, matcher metrics for nogle kalenderdata muligvis ikke hinanden. Sørg for, at der bruges samme tidszone i AdMob og i Google Analytics til Firebase, da dette vil give de mest konsistente rapporter. Din rapporteringstidszone i AdMob kan opdateres ved at ændre tidszonen for din AdSense-konto.
 • Forskellige metoder til dataindsamling og -behandling: Data i Google Analytics til Firebase indsamles og behandles på lidt andre tidspunkter og ved hjælp af en lidt anden metode i dataene i AdMob. Derfor kan der være forskel i dine bruger-metrics.
 • Formidlet omsætning: Metric'ene Eksponeringer, Klik og Annonceeksponering, der vises i Google Analytics til Firebase, tager højde for formidlede annoncer, hvorimod metric'en Estimeret omsætning, der vises i Google Analytics til Firebase, kun tager højde for annoncer fra AdMob-netværket.
Effektivitet på AdMob-netværket

Sådan bruger du dette kort

Kortet Effektivitet på AdMob-netværket giver dig en oversigt over den estimerede indtjening og trafik, som dine annonceenheder i den valgte app har genereret via AdMob-netværket. Linjegrafen ud for hver metric giver dig en visuel oversigt over, hvordan værdien har ændret sig over tid. 

Metrics på dette kort

 • Estimeret indtjening: Den indtjening, du har akkumuleret indtil videre fra annoncer genereret af AdMob-netværket, baseret på Pacific Time (PT). Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig, når din indtjening bekræftes endeligt ved udgangen af hver måned.
 • Anmodninger: Det samlede antal annonceanmodninger, AdMob-netværket har modtaget fra den valgte app.
 • Eksponeringer: Det samlede antal annoncer fra AdMob-netværket, som brugerne af den valgte app har set.
 • Matchprocent: Den procentdel af det samlede antal annonceanmodninger, for hvilke der er modtaget et svar fra en annoncekilde. Tallet beregnes ved at dividere antallet af matchede anmodninger med det samlede antal anmodninger. 


  Formel: Matchede anmodninger / anmodninger

 • eCPM: Den estimerede indtjening pr. 1.000 eksponeringer, som en annonce, der er genereret via AdMob-netværket, har genereret via den valgte app. eCPM angiver ikke, hvor stor indtjening en annonce rent faktisk har genereret. Tallet beregnes ved at dividere den estimerede indtjening med antallet af opnåede eksponeringer og derefter gange med 1.000.


  Formel: eCPM = (estimeret indtjening / antal eksponeringer) * 1.000
   

  Eksempel på beregning

  Hvis en annonce har opnået en estimeret indtjening på 1.800 DKK for 45.000 annonceeksponeringer, er dens eCPM lig med (1.800 DKK / 45.000) * 1.000, dvs. 40,00 DKK.

De mest effektive annoncenetværk

Sådan bruger du dette kort

Kortet Effektivitet af annonceformidling måler effektiviteten af din formidlingsopsætning. Det kan vise dig, hvilke kombinationer af annoncenetværk og annonceformat der fungerer, og du kan desuden se den gennemsnitlige eCPM for de viste annoncer.

Metrics på dette kort

 • Samlet antal forespørgsler: Det samlede antal unikke anmodninger om visning af en annonce, der passerede gennem din formidlingsstak. Dette tal inkluderer ikke den samme anmodning flere gange. Den enkelte anmodning tælles derimod kun én gang, uanset hvor mange netværk der modtager anmodningen på dens vej gennem formidlingskæden.

  Eksempel

  Selvom en anmodning sendes til både netværk A, netværk B og netværk C i formidlingskæden, tælles den kun én gang

 • Samlet antal eksponeringer: Det samlede antal annoncer, der vises til brugere i alle dine annonceenheder og apps via formidling. Periodesammenligning er inkluderet.
 • Samlet matchprocent: Den procentdel af annonceanmodninger, der blev udfyldt med en annonce. Den beregnes ved at dividere det samlede antal matchede anmodninger med det samlede antal unikke anmodninger
 • Netværk og format: De annoncenetværk og annonceformater, der genererede forespørgslerne og eksponeringerne på kortet. 
 • Eksponeringer (kolonne): Det samlede antal formidlingsgenererede annoncer, der vises til brugerne for hver kombination af annoncenetværk og annonceformat på kortet. Periodesammenligning er inkluderet.
 • eCPM: Den gennemsnitlige eCPM for de formidlingsgenererede eksponeringer for hver kombination af annoncenetværk og annonceformat på kortet. Periodesammenligning er inkluderet.

Effektivitet for annonceenhed

Sådan bruger du dette kort

Kortet Effektivitet for annonceenhed viser dig en oversigt over, hvordan annonceenhederne på tværs af alle dine apps klarer sig baseret på den estimerede indtjening fra AdMob-netværket. Du kan bruge rullemenuen til at sortere dataene på kortet, så det enten viser dine mest effektive annonceenheder eller de annonceenheder, der har oplevet den største ændring i omsætningen over tid.

Sorteringsmuligheder på dette kort

Mest effektive: Når du vælger Mest effektive på rullemenuen, viser kortet dine mest effektive annonceenheder for den valgte periode sammen med deres estimerede indtjening fra AdMob-netværket. Der medtages en periodesammenligning.

Største positive og største negative spring: Når du vælger Største positive og største negative spring på rullemenuen, viser kortet de af dine annonceenheder, der oplevede den største ændring i den estimerede indtjening fra AdMob-netværket i den valgte periode. Der medtages en periodesammenligning.

 • Største positive spring vises med grønt på listens øverste halvdel. Dette er annonceenhederne med den største periodevise stigning.
 • Største negative spring vises med rødt på listens nederste halvdel. Dette er annonceenhederne med det største periodevise fald.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet