Използване на таблото за управление за общ преглед на приложението

Общ преглед на таблата за управление в AdMob.

Таблата за управление в AdMob Ви осигуряват ежедневен общ преглед на активността в профила Ви. Те съдържат на едно място цялата най-важна информация за приложенията и кампаниите Ви, организирана в карти с данни. Таблата за управление могат да показват тенденциите в приходите и използването на приложенията Ви, както и да Ви дават статистика за цялостния Ви успех в използването на AdMob. Ако преглеждате таблата си за управление всеки ден, това ще Ви помогне да определите кои стратегии работят за приложенията и потребителите Ви и на какво трябва да обърнете повече внимание. Те са един добър начин за измерване на общото състояние на профила Ви.

В AdMob има два типа табла за управление: таблото за управление на началната страница и таблото за управление за общ преглед на приложенията.

Таблата за управление нямат за цел да заменят отчетите. Те просто добавят още една гледна точка към информацията за профила Ви. За по-задълбочени данни кликнете върху връзките в отделните карти в таблата си за управление, за да разгледате сродните отчети. 

Вашето табло за управление за общ преглед на приложението в AdMob

Таблото за управление за общ преглед на приложението може да се използва, за да научите повече за конкретно приложение в профила Ви в AdMob. За да видите таблото си за управление за общ преглед на приложението, кликнете върху Приложения в страничната лента. Изберете името на приложението си, след което кликнете върху Общ преглед на приложението в страничната лента. 
 

Прогнозни приходи от мрежата на AdMob
 

Картата Прогнозни приходи от мрежата на AdMob предоставя бърз поглед върху приходите Ви за реклами, показвани от мрежата на AdMob в избраното приложение. В нея можете да видите изчисления на приходите за различни периоди от време, съпоставени един до друг.

 • Досега днес
 • Вчера
 • Досега през този месец
 • Миналият месец
Салдо
 

Как да използвате тази карта

Картата Салдо показва текущата сума на приходите в профила Ви в AdMob, информация за последното получено плащане, както и дали има проблеми с настройките Ви за плащане.

За да направите корекции в настройките си за плащане, кликнете върху Плащания в страничната лента.

В зависимост от предприетите вече стъпки, картата Ви „Салдо“ може да показва различни съобщения. За повече информация можете да прегледате следните разяснения:

 • Въвеждане на адреса Ви за фактуриране: За да започнете да показвате реклами с AdMob, трябва да въведете адреса си за фактуриране. Това е адресът, който искате да използвате за получаване на приходите си от AdMob.
 • Избор на начин на плащане: Преди да можете да ни платите, трябва да знаем кой е предпочитаният Ви начин на плащане или как искате да получавате приходите си от AdMob. Научете повече за начините на плащане
 • Въвеждане на данъчната Ви информация: Потребителите в някои държави или региони може да трябва да въведат данъчната си информация, преди да могат да получават плащания. Научете повече за въвеждането на данъчната информация
 • Достигане на прага за извършване на плащане: Профилът Ви трябва да достигне прага за извършване на плащане, който представлява определено ниво на приходите, за да можем да направим плащане към Вас. Прагът за извършване на плащане е различен за всяка държава или регион. Научете повече за праговете за извършване на плащане
 • Потвърждаване на адреса Ви по пощата: След като достигнете прага за извършване на плащане, автоматично ще Ви изпратим по пощата ПИН код за потвърждаване на адреса Ви. Получаването му може да отнеме между 2 и 4 седмици в зависимост от пощенските услуги в държавата или региона Ви. След като получите пощенската картичка, съдържаща ПИН кода Ви, трябва да го въведете в AdMob. Научете повече за потвърждаването чрез ПИН по пощата.

Всяка от тези стъпки има за цел да гарантира получаването на парите, които сте спечелили в AdMob.

След като въведете информацията за профила си, достигнете прага за извършване на плащане и адресът Ви бъде потвърден, картата „Салдо“ ще продължи да показва актуалното салдо на приходите Ви, общия размер на последното получено плащане, както и сигнали за плащанията Ви. 

Общо прогнозни приходи

Как да използвате тази карта

Картата Общо прогнозни приходи Ви показва общ преглед на прогнозните приходи, получени от избраното приложение за избрания период от време посредством различни канали. Данни за прогнозните приходи може да бъдат получени от множество източници, включително Google Analytics for Firebase и AdMob Посредничество. 

Всяка широка лента в графиката илюстрира данни за избрания понастоящем период от време, а по-тесните ленти, засенчени с диагонални линии, предоставят сравнение спрямо предходен период за всеки канал за приходи. Можете да задържите курсора на мишката върху всяка една от лентите, за да научите повече за стойностите им.

Канали на приходи в тази карта

 • Мрежата на AdMob: Прогнозните Ви приходи от мрежата на AdMob за избраното приложение.
 • Посредничество (наблюдавано): Прогнозните Ви приходи от всички рекламни мрежи с посредничество от AdMob, които насочват към избраното приложение.
 • Покупки в приложение: Прогнозните Ви приходи от покупки в приложения в избраното приложение, предоставени от Google Analytics for Firebase. Примери: допълнителни артикули, животи или злато
 • Електронна търговия: Прогнозните Ви приходи от електронна търговия в избраното приложение, предоставени от Google Analytics for Firebase. Примери: поръчани стоки за реална доставка
Показатели за потребителите

Как да използвате тази карта

Можете да използвате картата Показатели за потребителите, за да разберете общото поведение на потребителите в избраното приложение. Данни за прогнозните приходи може да бъдат получени от множество източници, включително Google Анализ за Firebase и AdMob Посредничество. Линейната графика до всеки показател показва визуална моментна снимка на промените в стойността с течение на времето. 

Показателите в тази карта

 • Сесии / потребител: Общият брой сесии за периода от време, разделен на броя активни потребители.
 • Ср. продължителност на сесията: Общата продължителност на ангажираност за избрания период от време, разделена на броя сесии.
 • Активни потребители: Броят активни потребители за периода от време за избраното приложение.
 • СПП: Средни приходи на потребител (СПП). Те представляват сборът на прогнозните приходи в мрежата на AdMob и стойностите на събитията тип ecommerce_purchase и in_app_purchase.
 • СППП: Средни приходи на плащащ потребител (СППП). СППП представляват сумата от прогнозните стойности на събитията тип ecommerce_purchase и in_app_purchase.
 • Задържане: Процентът потребители, които са инсталирали приложението в началото на периода от време и са го посетили в края на периода.

Съответствие на данните между AdMob и Firebase

Въпреки че AdMob e прекият източник на показателите за ефективност на рекламите и за приходите, показвани в картата „Показатели за потребителите“ на таблото за управление на началната страница и във Google Анализ за Firebase, все пак е възможно да има несъответствия. За това може да има няколко причини:

 • Потребители, използващи предишни версии на приложението Ви: Ако някои потребители работят с версии на приложението Ви, които използват AdMob, но не и Google Анализ за Firebase (или ако използвате версии на комплекти за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads и Google Анализ, които предхождат интегрирането между двата продукта), то AdMob ще има информация за някои импресии, кликвания и приходи, а Google Анализ за Firebase – не.
 • Разлика в часовата зона за отчитане: Ако часовата зона за отчитане в AdMob не съвпада с тази във Google Анализ за Firebase, показателите за някои календарни дни може да не съвпадат. Уверете се, че часовата ви зона в AdMob съвпада с тази в профила Ви във Firebase, за да се постигне максимално съответствие при отчитането. Можете да актуализирате часовата си зона за отчитане в AdMob, като промените часовата зона на профила си в AdSense.
 • Разлики в събирането и обработката на данни: Данните във Google Анализ за Firebase се събират и обработват в малко по-различно време и използват различна стратегия от AdMob. Ето защо показателите за потребителите може да се различават.
 • Приходи от реклами с посредничество: Въпреки че показателите Импресии, Кликвания и Присъствие на рекламите, показвани в профила във Google Анализ за Firebase, отчитат рекламите с посредничество, показателят Прогнозни приходи, показван във Google Анализ за Firebase, взема предвид само рекламите от мрежата на AdMob.
Ефективност в мрежата на AdMob

Как да използвате тази карта

Картата Ефективност в мрежата на AdMob Ви предоставя общ преглед на прогнозните приходи и трафик, генерирани от рекламните Ви елементи в избраните приложения чрез мрежата на AdMob. Линейната графика до всеки показател показва визуална моментна снимка на промените в стойността с течение на времето. 

Показателите в тази карта

 • Прогнозни приходи: Натрупаните Ви до момента приходи за избраното приложение въз основа на тихоокеанско време (PT) от реклами, генерирани от мрежата на AdMob. Тази сума е прогноза, която може да се промени, когато приходите Ви се проверяват за точност в края на всеки месец.
 • Заявки: Общият брой заявки за реклами от избраното приложение, получени от мрежата на AdMob.
 • Импресии: Общият брой реклами от мрежата на AdMob, видени от потребители на избраното приложение.
 • Процент на съответствие: Процентът заявки от избраното приложение с успешно съответствие в мрежата на AdMob в набора от посредничества. Изчислява се, като съответстващите заявки се разделят на успешните заявки за рекламната мрежа:


  Формула: Съответстващи заявки / Успешни заявки за рекламната мрежа

 • eCPM: Прогнозните приходи, натрупани за всеки 1000 импресии, които е получила реклама, генерирана в мрежата на AdMob от избраното приложение. еСРМ не представлява действителният приход на една реклама, а се изчислява, като се разделят прогнозните приходи на броя получени импресии, и след това се умножат по 1000.


  Формула: еСРМ = (прогнозни приходи / брой на импресиите) * 1000
   

  Примерно изчисление

  Ако прогнозните приходи на една реклама са 180 лв. от 45 000 рекламни импресии, нейната еСРМ ще бъде (180 лв. / 45 000) × 1000, или 4,00 лв.

Най-ефективни рекламни мрежи

Как да използвате тази карта

Картата Ефективност на посредничеството при реклами измерва ефективността на настройката Ви за посредничество. Тя може да Ви покаже кои комбинации от рекламни мрежи и формати имат висока ефективност, както и средната еСРМ на показваните реклами.

Показателите в тази карта

 • Общ брой заявки: Общият брой отделни заявки за показване на реклама, преминали през набора Ви от посредничества. Той не отчита една и съща заявка няколко пъти. Всяка заявка се отчита само веднъж, независимо колко мрежи са я получили в рамките на движението й във веригата на посредничество.

  Пример

  Една заявка, отправена към Мрежа А, Мрежа Б и Мрежа В във веригата на посредничество, ще се отчете само веднъж

 • Общ брой импресии: Общият брой реклами, показани на потребителите във всичките Ви рекламни елементи и приложения чрез посредничество. Включва сравнение с предходен период.
 • Общ процент на съответствие: Процентът от заявките за реклами, които са били запълнени с реклама. Изчислява се, като съответстващите заявки се разделят на общия брой отделни заявки
 • Мрежа и формат: Рекламните мрежи и формати, генериращи заявките и импресиите в картата. 
 • Импресии (графа): Общият брой на генерираните при посредничество реклами за всяка комбинация от рекламна мрежа и рекламен формат в картата. Включва сравнение с предходен период.
 • еСРМ: Средната eCPM на генерираните при посредничество импресии за всяка комбинация от рекламна мрежа и рекламен формат в картата. Включва сравнение с предходен период.

Ефективност на рекламните елементи

Как да използвате тази карта

Картата Ефективност на рекламните елементи Ви предоставя общ поглед върху ефективността на рекламните елементи в приложенията Ви въз основа на прогнозните им приходи от мрежата на AdMob. Можете да използвате падащото меню, за да сортирате данните в картата, така че да показват най-добре представящите се рекламни елементи или тези с най-голяма промяна в приходите с течение на времето.

Опции за сортиране в тази карта

Водещи рекламни елементи: Когато изберете Водещи рекламни елементи от падащото меню, картата показва най-добре представящите се рекламни елементи за избрания период от време заедно с прогнозните им приходи от мрежата на AdMob. Включва сравнение с предходен период.

Най-добре и най-зле представящи се рекламни елементи: Когато изберете Най-добре и най-зле представящи се рекламни елементи от падащото меню, картата показва рекламните елементи с най-голяма промяна в прогнозните приходи от мрежата на AdMob за избрания период. Включва сравнение с предходен период.

 • Най-добре представящите се рекламни елементи се показват в зелено в горната половина на списъка. Това са рекламните елементи с най-голям положителен растеж спрямо предходен период.
 • Най-зле представящите се рекламни елементи се показват в червено в долната половина на списъка. Това са рекламните елементи с най-голям отрицателен растеж спрямо предходен период.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?