Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Как да достигнем до целия свят с AdMob

Едно от основните предизвикателства, с които програмистите се сблъскват ежедневно, е създаването и предприемането на действия въз основа на стратегията си за навлизане на международни пазари. Най-общо, какво можете да направите, за да навлезе успешното Ви приложение на нови пазари, да бъде открито от нови потребители и да разширите аудиторията му отвъд границите? Понякога може да има предизвикателства по пътя към международните пазари, но Google предлага няколко инструмента, включително AdMob, които могат да помогнат, когато анализирате и подготвяте стратегия за разрастване и успех по целия свят.

 
Стъпка 1: Анализиране и разбиране

Първата стъпка е да анализирате приложението си в AdMob. Преди да изберете накъде да се насочите с него, трябва да знаете повече за настоящите си потребители. За да разберете къде по света се намират потребителите Ви, добавете величината за държава към отчета си за мрежата на AdMob или отчета за посредничеството. Ще можете да видите кои региони допринасят за избрания показател.

За да прегледате данни за друг показател, изберете го от дясната страна на таблицата. Научете повече

Ще използвате величината за държава, за да получите два полезни набора от информация:

 • Водещи държави: Можете да проверявате водещите държави, в които приложението Ви вече се използва, и с помощта на тази информация да подсилите присъствието си на тези местоположения. Ако например приложението Ви е популярно в Китай, но не сте го локализирали на китайски, можете да обмислите да го преведете, за да спечелите още повече потребители.
 • Водещи нови пазари: Можете да откриете водещите си потенциални нови пазари, като се запознаете с различни фактори като eCPM, потенциални изтегляния на приложения, население на държавата, степен на ползване на интернет и др. Също така винаги имайте предвид дали приложението Ви би съответствало на културата в държавата.
Стъпка 2: Локализиране

Щом вече знаете къде искате да отидете с приложението си, научете повече за потенциалните пазари. Познанията за пазарите, на които искате да стъпите, с езика, който се говори, традициите, културата и предпочитанията относно приложенията, както и данните за водещите пазари – всичко това може да Ви насочи в правилната посока. Ще трябва също така да локализирате описанието и съдържанието на приложението си. Предлагат се различни услуги за локализиране и превеждане на приложението Ви, например Google Преводач и Google App Translation Service.

След превода идва експериментирането с обявата Ви в Google Play Магазин. Малката обява в магазина за приложения е мястото, където демонстрирате приложението си, както и шанс да привлечете вниманието на потребителите. Можете да използвате двувариантно тестване в Google Play, за да изпробвате различни графични изображения и логотипи, текстове и описания. По този начин ще разберете кои са по-привлекателни във всяка държава и пазар и кои стимулират повече изтегляния.

Стъпка 3: Популяризиране и оптимизиране

След като сте определили новите си пазари и приложението Ви е локализирано, време е да започнете да го популяризирате посредством Google Ads през AdMob. Имате две различни опции за целта:

 • Платени кампании: Създайте платени рекламни кампании, за да популяризирате приложенията си в приложенията на други програмисти. Ще бъдете таксувани за платени кампании, но ще имате възможността да избирате държавата и аудиторията, към които искате да насочвате. Това е чудесен начин да навлезете на нов пазар. 
 • Кампании със собствени реклами: Ако някое от приложенията Ви вече има успех на международен пазар, можете да използвате кампании със собствени реклами като начин да навлезете на този пазар посредством това приложение. Създайте кампании със собствени реклами, за да популяризирате безплатно приложенията си чрез собствени рекламни места. Освен това при AdMob Посредничество можете да управлявате трафика за собствени реклами заедно с други източници на реклами.

Навлизането в нови държави и пазари означава и възможност да използвате различни рекламни мрежи, eCPM и др. Когато оперирате на международни пазари, можете да се възползвате от максималния потенциал на AdMob посредством настройките за насочване към държави на AdMob Посредничество. Това е полезно, тъй като някои мрежи имат по-добра ефективност в определени части на света. Може например да получите по-висока стойност на eCPM, когато определена рекламна мрежа изпълнява заявка в Япония. За приложението Ви би имало предимства, ако зададете отделна стойност на eCPM за японските заявки за реклами, обработвани от тази мрежа.

За да зададете различни стойности на eCPM за различните държави, изпълнете следните стъпки.

 1. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 2. Изберете групата за посредничество, която искате да промените. 
 3. В секцията Местоположение изберете една от следните опции:
  1. Всички държави и територии: Изберете тази опция, за да насочвате към всички държави и територии.
  2. Включване на държави и територии: Потърсете държавите и териториите, към които искате да насочва тази група за посредничество. 
  3. Изключване на държави и територии: Изберете тази опция, за да изключите държави и територии.

 

Разгледайте „Моята страница в AdMob“, за да получите персонализирани съвети за профила си. В нея можем да Ви предоставим персонализирани статистически данни, с чиято помощ да оптимизирате приходите си, когато сте влезли в профила в Google, който използвате с AdMob.   

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню