מדיניות

הבנת אזהרות והשעיות בחשבון הקשורות למדיניות

תקנון התוכנית שלנו נקבע כדי להבטיח חוויה חיובית עבור כל המעורבים במערכת הפרסום שלנו. כאשר אנו נתקלים באפליקציה שביצעה הפרה, אנו א) שולחים הודעת אזהרה ומבקשים שתתקן את האפליקציה או ב) משביתים מיד את פרסום המודעות באפליקציה אם ההפרה חמורה.

אם המדיניות שלנו מופרת שוב ושוב או באופן בוטה, אנו עשויים לנקוט פעולה רחבה יותר ברמת החשבון כולו, ולא רק ברמת האפליקציה הספציפית. אנו עשויים להשעות באופן זמני את חשבונך כדי לספק לך הזדמנות לבדוק את כל התוכן שלך, לתקן הפרות ולהחיל אמצעי הגנה שיעזרו להבטיח את הציות שלך למדיניות.

מה המשמעות של קבלת אזהרה בנוגע להפרת מדיניות בחשבון?

אם אתה מקבל אזהרה בחשבון, החשבון שלך ימשיך להיות פעיל והמודעות שלך ימשיכו להופיע. עם זאת, פירוש הדבר שישנו סיכון גבוה לכך שחשבונך יושעה או יושבת אם יתרחשו הפרות נוספות. עליך להתפנות מיד כדי לבדוק את האפליקציות שלך ולוודא שהן מצייתות למדיניות שלנו.

זכור, אנו ננסה לשלוח אזהרת חשבון לפני שהחשבון שלך יגיע לנקודת השעיה או השבתה. עם זאת, אם הפרת המדיניות שלך בוטה במיוחד, ייתכן שנצטרך להשעות או להשבית את החשבון שלך באופן מיידי.

מה המשמעות של השעיית החשבון שלי מסיבות הקשורות למדיניות?

ייתכן שנשעה באופן זמני את החשבון שלך אם הפרת המדינות חוזרת או אם היא בוטה. דבר זה יהווה עבורך הזדמנות אחרונה לבדוק את כל האפליקציות שלך ולנקוט את הפעולות המתקנות הנדרשות כדי שחשבונך לא יושבת.

אם חשבונך יושעה, הוא יועבר להשהיית תשלומים מידית והמודעות שלך לא יוצגו במשך כ-30 יום. עם סיום תקופת ההשעיה, אנו נפעיל מחדש את חשבונך באופן אוטומטי, נסיר את השהיית התשלומים ונתחיל להציג את המודעות.

שים לב כי אנו נמשיך לעקוב אחר חשבונך ולבדוק את תאימותו. אם יצטברו הפרות נוספות, ייתכן שנידרש להשבית את החשבון שלך כולו. במקרה זה, אנו עשויים להשהות רווחים למשך תקופה של 60 יום לפני תאריך השבתת החשבון שלך.

מה עליי לעשות בזמן שהחשבון שלי מושעה מסיבות הקשורות למדיניות?

אנו ממליצים לבעלי אתרים להשתמש בתקופת ההשעיה של 30 הימים כדי לבדוק את כל האפליקציות שלהם, להסיר הפרות קיימות ולהשתמש באמצעי הגנה כדי למנוע בעיות מדיניות בעתיד. במהלך בדיקת התאימות של האפליקציות שלך, אנו ממליצים לשים לב במיוחד למדיניות שלנו.

כדי לקבל טיפים לגבי מעקב אחר האפליקציות שלך לאיתור הפרות מדיניות ולהבהרות בנוגע למדיניות שלנו, מומלץ לעיין במשאבים הבאים:

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?