Закриване на профила Ви в AdMob

За да закриете окончателно профила си в AdMob, трябва да сте негов администратор

Ако използвате само AdMob, а не използвате свързания профил в AdSense:

Ако използвате профила в AdSense, свързан с профила Ви в AdMob

 • При закриването на профила Ви в AdMob окончателното плащане за AdMob ще бъде добавено към салдото по профила Ви в AdSense в края на платежния цикъл.  
 • Свързаният профил в AdSense няма да бъде закрит с профила Ви в AdMob. За да закриете профила си в AdSense, вижте как да закриете профила си в AdSense.  

Изисквания за получаване на окончателно плащане

Ако закривате профила си в AdMob и не използвате профил в AdSense, профилът Ви трябва да отговаря на следните изисквания, за да получите окончателно плащане:

Забележка: Ако отговаряте на условията за минимален праг за извършване на плащане, не можете да закриете профила си, докато не потвърдите пощенския си адрес и не разрешите всички задържания на плащания в профила. 

Инструкции

За да закриете окончателно профила си в AdMob, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Настройки в страничната лента. 
 3. Кликнете върху Закриване на профила в секцията „Информация за профила“ до Състояние на профила
 4. Кликнете върху Да, продължавам напред
  1. Ако не отговаряте на изискванията за окончателно плащане, ще бъдете подканени да поставите отметка в квадратче, за да потвърдите, че разбирате, че няма да получите оставащите неизплатени приходи. 
   Забележка: Ако отговаряте на условията за минимален праг за извършване на плащане, не можете да закриете профила си, докато не потвърдите пощенския си адрес и не разрешите всички задържания на плащания в профила. 
 5. Изберете причини за закриването. 
 6. Кликнете върху Потвърждаване на закриването.

Напомняния преди закриването 

 • Изтеглете всички отчети, които искате да запазите. След като потвърдите закриването, всички отчети и връзки към Firebase се изтриват. За да изтеглите отчет, кликнете върху Още до името на отчета и изберете Изтегляне в CSV
 • Премахнете кода на рекламния елемент от приложенията си. Показването на реклами спира няколко часа, след като закриете профила, независимо дали сте премахнали кода на рекламния елемент от приложението си, или не.
 • Ако използвате профила в AdSense, свързан със закривания профил в AdMob, можете да продължите да имате достъп до данните за плащане за AdMob в профила си в AdSense. 
 • Ако използвате профила в AdSense, свързан със закривания профил в AdMob и искате да изтриете всичките си данни в AdMob, ще трябва да закриете и профила си в AdSense, свързан със закривания профил в AdMob. Научете как да закриете профила си в AdSense
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си