Общ преглед на естествените реклами

За да научите повече за най-добрите практики за използване на естествени реклами, разгледайте нашето Ръководство за естествени реклами в Google AdMob.

Естествените реклами съответстват на формата и на функцията на практическата работа на потребителите, където са разположени. Те също така съответстват на цялостния визуален дизайн на приложението, в което са активни. Тези реклами обогатяват практическата работа на потребителите и носят стойност чрез подходящо съдържание, което тече в рамките на заобикалящото ги съдържание на приложението.

Форматът естествени реклами на AdMob дава възможност на издателите да представят реклами, които се сливат със съдържанието или се възползват от функции на приложенията, като жестовете на прокарване на пръсти или 3D анимацията. Можете да използвате тази технология за внедряване на силно персонализирани изобразявания, които се възползват пълноценно от естествения код в Android и iOS. Естествените реклами вече не са ограничени в каре, като традиционните банерни реклами.

С помощта на стиловете на естествените реклами можете да акумулирате търсенето на този вид реклами от хиляди рекламодатели.

Типове естествени реклами

Рекламите за инсталиране на приложение и тези с обогатено съдържание са два типа естествени реклами. Рекламите за инсталиране на приложение имат за цел да популяризират и стимулират инсталиранията на мобилни приложения. Следва пример за естествена реклама за инсталиране на приложение:

Example of what an app install ad looks like in the mobile world.

Рекламите с обогатено съдържание позволяват по-общо комбиниране на текст и изображения, което покрива по-широк обхват. Следва пример за естествена реклама с обогатено съдържание:

Example of what a content ad looks like on Mobile

 

Научете повече за стандартните типове естествени реклами и наличните полета.

Използване на естествени реклами

Използвайте комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads, за да заявявате естествени реклами от приложението си. Издателят получава полетата на рекламите и може да представя съдържанието по избран от него начин в рамките на указанията за правилата. Свържете се с представител на екипа за поддръжка за информация как да използвате този комплект за естествени реклами.

Изготвяйте отчети за естествените реклами, както бихте го направили за други рекламни елементи в AdMob. Препоръчваме Ви да включите думата „естествен“ в името на рекламния елемент, за да можете лесно да го разграничавате от рекламни елементи, които не са за естествени реклами. Препоръчваме също така да използвате нов рекламен елемент за всеки нов дизайн.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?