Korzystanie z AdMob z programem Designed for Families

Jeśli Twoje aplikacje są zgłoszone do udziału w programie Google Play Designed for Families i wyświetlasz w nich reklamy, musisz się upewnić, że te reklamy są zgodne z wymaganiami programu Designed for Families i obowiązującymi w nim zasadami dotyczącymi reklam. AdMob oferuje wydawcom następujące narzędzia do wyświetlania reklam, które są zgodne z zasadami programu Designed for Families.

Wydawcy AdMob są zobowiązani do przestrzegania zasad AdMob i AdSense. Reklamy muszą też być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z odpowiednimi samoregulacjami i wytycznymi branżowymi).

Aplikacje, które wyświetlają reklamy w ramach AdMob i biorą udział w programie Designed for Families, można podzielić na dwie kategorie:

 • Aplikacje skierowane przede wszystkim do dzieci to aplikacje kierowane na grupy wiekowe do 5 lat, 6-8 lat i/lub 9-12 lat w programie Designed for Families. Gdy Twoja aplikacja zostanie dopuszczona do programu w ramach jednego z tych przedziałów wiekowych, AdMob zacznie automatycznie wyświetlać reklamy zgodne z zasadami programu Designed for Families dla wszystkich żądań reklamy pochodzących z aplikacji.
 • Aplikacje skierowane do różnych odbiorców to aplikacje, które są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, i są objęte programem „Dla całej rodziny”. Te aplikacje muszą zawierać kod, który wywołuje metodę tagForChildDirectedTreatment() w przypadku żądań reklamy wyświetlanej dzieciom. AdMob zacznie automatycznie wyświetlać reklamy zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”, aby wypełnić wszystkie żądania reklamy z aplikacji skierowanej do różnych odbiorców.
  Przykładowy kod do implementacji w przypadku aplikacji skierowanych do różnych odbiorców

  Użyj poniższego przykładowego kodu, aby ustawić "max_ad_content_rating" i wywołać metodę tagForChildDirectedTreatment(). Dzięki temu żądania reklamy z aplikacji skierowanej do różnych odbiorców będą traktowane jako skierowane do dzieci:

   
  Bundle extras = new Bundle();
  extras.putString("max_ad_content_rating", "PG");
  
  AdRequest request = new AdRequest.Builder()
      .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras)
      .tagForChildDirectedTreatment(true)
      .build();
   

  Para klucz-wartość z ustawieniem "max_ad_content_rating" jest dodawana do pakietu dołączanego do żądania. Dodatkowo metoda tagForChildDirectedTreatment() jest wywoływana z wartością true. Żądany obiekt może być następnie wykorzystany do wczytania reklamy zgodnej z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

   
  Jeśli korzystasz z DFP, a nie z AdMob, możesz wygenerować PublisherAdRequest (zamiast AdRequest) – wystarczy, że skorzystasz z odpowiednich metod z klasy PublisherAdRequest.Builder.
 

Reklamy uznane za odpowiednie dla dzieci i rodzin stanowią podzbiór większej puli reklam. Jeśli wyświetlasz już reklamy, po dołączeniu do programu „Dla całej rodziny” możesz zaobserwować mniej wypełnionych wyświetleń i niższe przychody. Aplikacje, które biorą udział w programie Designed for Families, nie mogą też obecnie wyświetlać autoreklam. Ta funkcja zostanie udostępniona w najbliższych miesiącach.

AdMob nie ponosi odpowiedzialności za treści WebView. Za zgodność reklam w WebView z zasadami Google Play odpowiadają wyłącznie deweloperzy.

Zapośredniczenie dla aplikacji w programie Designed for Families

Niektórzy wydawcy mogą być zainteresowani korzystaniem z zapośredniczenia AdMob w przypadku aplikacji objętych programem „Dla całej rodziny”.

Jeśli chcesz korzystać z zapośredniczenia AdMob, gdy jest to możliwe, upewnij się, że reklamy wyświetlane z zewnętrznych sieci reklamowych są zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

W zapośredniczeniu AdMob deweloper pracuje z zewnętrzną siecią reklamową, aby wyświetlać reklamy, a AdMob służy tylko jako platforma. Dlatego to deweloper odpowiada za zgodność reklam wyświetlanych przez zewnętrzną sieć reklamową z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

Aplikacje skierowane przede wszystkim do dzieci: aby w Twojej aplikacji mogły wyświetlać się reklamy z zewnętrznych sieci reklamowych zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”, w przypadku każdego żądania reklamy musisz wywołać metodę tagForChildDirectedTreatment(true) i przypisać wartość G ustawieniu max_ad_content_rating. Jeśli AdMob służy jako platforma, ustawienie max_ad_content_rating automatycznie przyjmie wartość G. Wybrane zewnętrzne sieci reklamowe muszą też wyświetlać reklamy zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

Aplikacje skierowane do różnych odbiorców: aby w Twojej aplikacji mogły wyświetlać się reklamy z zewnętrznych sieci reklamowych zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”, musisz wywołać metodę tagForChildDirectedTreatment(true) i przypisać wartość G lub PG ustawieniu set max_ad_content_rating w przypadku żądań reklamy skierowanej do dzieci. Jeśli AdMob służy jako platforma, ustawienie max_ad_content_rating automatycznie przyjmie wartość PG.

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google przesyła żądania reklam zgodnych z zasadami programu „Dla całej rodziny” zewnętrznym sieciom reklamowym. Za zgodność reklam wyświetlanych przez te sieci z zasadami programu „Dla całej rodziny” odpowiada deweloper.

 
 

Więcej informacji o programie „Dla całej rodziny” znajdziesz na stronie Google Developers.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?