Използване на AdMob с програмата Designed for Families

Ако сте включили приложението или съответно приложенията си в програмата на Google Play Designed for Families и показвате реклами в него или съответно в тях, трябва да се уверите, че тези реклами спазват изискванията и правилата за рекламиране на програмата Designed for Families. AdMob предлага следните инструменти за издатели, за да показват реклами, съвместими с правилата на програмата Designed for Families.

Издателите в AdMob трябва да се придържат към правилата на AdMob и AdSense. Също така рекламите трябва да спазват приложимите закони и разпоредби (включително насоките на отрасъла или на указанията за саморегулация).

Приложения, които показват реклами от AdMob и са включени в програмата Designed for Families, могат да бъдат разделени в две категории:

 • Приложения, предназначени за деца – насочват към „Възраст под 5“, „Възраст 6 – 8“ и/или „Възраст 9 – 12“ в програмата Designed for Families. Щом приложението Ви бъде включено в програмата в една от тези възрастови групи за насочване, AdMob автоматично ще започне да показва реклами, които отговарят на правилата на Designed for Families, за всички заявки за реклами, идващи от приложението.
 • Приложения за смесена аудитория – насочват както към непълнолетна, така и към пълнолетна аудитория и са включени в програмата „Приложения за семейството“. Тези приложения ще трябва да включват код, който извиква метода tagForChildDirectedTreatment() за заявки за реклами, показвани на непълнолетна аудитория. За приложения, означени като предназначени за смесена аудитория, AdMob автоматично ще започне да показва реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“, за всички заявки за реклами, идващи от приложението.
  Примерен код за внедряване в приложения за смесени аудитория

  Използвайте следния примерен код, за да зададете "max_ad_content_rating" и извикате tagForChildDirectedTreatment() за изпращането на заявки за реклами, предназначени за деца, в приложение за смесена аудитория:

   
  Bundle extras = new Bundle();
  extras.putString("max_ad_content_rating", "PG");
  
  AdRequest request = new AdRequest.Builder()
      .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras)
      .tagForChildDirectedTreatment(true)
      .build();
   

  Двойката ключ – стойност с настройката "max_ad_content_rating" се добавя към поредица, а тя – към заявката. Също така методът tagForChildDirectedTreatment() се извиква със стойността true. Заявеният обект може да се използва след това за зареждане на реклама, която отговаря на правилата на „Приложения за семейството“.

   
  Ако използвате DFP вместо AdMob, можете да изградите PublisherAdRequest вместо AdRequest, като използвате съответните методи в класа PublisherAdRequest.Builder.
 

Рекламите, които се считат за подходящи за деца и за цялото семейство, са част от по-широка база от реклами. Ако показвате реклами днес, след като сте се включили в програмата „Приложения за семейството“, може да забележите по-малко на брой запълнени импресии и по-малко приходи. Също така включените в програмата приложения не могат понастоящем да се използват за показване на собствени реклами. Тази функционалност ще бъде налична през идните месеци.

AdMob не носи отговорност за съдържание в WebView. Отговорността е изцяло на програмистите за това, дали рекламите в WebView спазват правилата на Google Play.

Посредничество за приложения в програмата Designed for Families

Някои издатели може да проявяват интерес към използването на AdMob Посредничество за приложения в програмата „Приложения за семейството“.

Ако искате да използвате AdMob за посредничество, когато стане налично, ще трябва да се уверите, че рекламите, показвани от рекламни мрежи на трети страни, отговарят на правилата на „Приложения за семейството“.

Като се има предвид, че взаимоотношенията при рекламиране в AdMob Посредничество са между програмиста и рекламната мрежа на трета страна и AdMob служи само като платформа, програмистът носи отговорност за това, дали рекламната мрежа на третата страна показва реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“.

Приложения, предназначени за деца: За да получава приложението Ви реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“, от рекламни мрежи на трети страни, ще трябва да извикате tagForChildDirectedTreatment(true) и зададете max_ad_content_rating на G за всяка заявка за реклами. Ако използвате като платформа AdMob, max_ad_content_rating автоматично ще бъде зададена на G. Също така избраните от Вас рекламни мрежи на трети страни трябва да показват реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“.

Приложения за смесена аудитория: За заявки за реклами, показвани на непълнолетни аудитории ще трябва да извиквате tagForChildDirectedTreatment(true) и да задавате max_ad_content_rating на G или PG, за да получавате реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“, от рекламни мрежи на трети страни. Ако използвате като платформа AdMob, max_ad_content_rating автоматично ще бъде зададена на PG.

Комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads ще пренасочва заявки за реклами към рекламните мрежи на трети страни, за да се показват реклами, отговарят на правилата на „Приложения за семейството“. Програмистите носят отговорност за това, дали рекламните мрежи на трети страни показват реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“.

 
 

Научете повече за програмата „Приложения за семейството“ в Google Developers.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?