Спазване на правилата на Google Play за приложения за семейството чрез AdMob

Ако аудиторията на приложението Ви включва деца и в него се показват реклами, трябва да се уверите, че тези реклами спазват правилата на Google Play за приложения за семейството. AdMob предлага следните инструменти за издатели, за да показват реклами, съвместими с правилата на Google Play за приложения за семейството. 

Издателите в AdMob трябва да се придържат към правилата на AdMob и AdSense. Също така рекламите трябва да спазват приложимите закони и разпоредби (включително насоките на отрасъла или на указанията за саморегулация).

Приложения за деца

Ако приложението Ви е включено в програмата на Google Play „Приложения за семейството“ и в него се показват реклами, трябва да се уверите, че тези реклами спазват изискванията и правилата за рекламиране на програмата.

Щом приложението Ви бъде включено в програмата, AdMob автоматично ще започне да показва реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“, за всички заявки за реклами, идващи от приложението.

Рекламите, които се считат за подходящи за деца и за цялото семейство, са част от по-широка база от реклами. Ако преди това приложението Ви не е било включено в програмата „Приложения за семейството“, след добавянето му към нея може да забележите по-малко на брой запълнени импресии.
 

Приложения за всички, включително за деца и семейства 

Ако приложението Ви насочва към всички, включително деца и семейства, трябва да включите код, който извиква метода tagForChildDirectedTreatment() за заявки за реклами, показвани на деца, както и да посочите максимална класификация на рекламното съдържание. 

Научете за допълнителни начини за осигуряване на съответствие с правилата на Google Play за приложения за семейството
Примерен код за внедряване в приложения за всички, включително за деца и семейства
Използвайте следния примерен код, за да зададете "max_ad_content_rating" и извикате tagForChildDirectedTreatment() за изпращането на заявки за реклами, предназначени за деца, в приложение за смесена аудитория:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); AdRequest request = new AdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

Двойката ключ – стойност с настройката "max_ad_content_rating" се добавя към поредица, а тя – към заявката. Също така методът tagForChildDirectedTreatment() се извиква със стойността true. Заявеният обект може да се използва след това за зареждане на реклама, която отговаря на правилата на „Приложения за семейството“.

Ако използвате DFP вместо AdMob, можете да изградите PublisherAdRequest вместо AdRequest, като използвате съответните методи в класа PublisherAdRequest.Builder.
AdMob не носи отговорност за съдържание в WebView. Отговорността е изцяло на програмистите за това, дали рекламите в WebView спазват правилата на Google Play.

Спазване на правилата на Google Play за приложения за семейството чрез AdMob Посредничество 

Някои издатели може да проявяват интерес към използването на AdMob Посредничество за приложения, чиято аудитория включва деца. 

Ако искате да използвате AdMob за посредничество, когато стане налично, трябва да се уверите, че рекламите, показвани от рекламни мрежи на трети страни, отговарят на правилата на Google Play за приложения за семейството.

Като се има предвид, че взаимоотношенията при рекламиране в AdMob Посредничество са между програмиста и рекламната мрежа на трета страна и AdMob служи само като платформа, програмистът носи отговорност за това, дали рекламната мрежа на третата страна показва реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“.

Приложения за деца

Приложеният в програмата „Приложения за семейството“. трябва да използват рекламна мрежа, сертифицирана от Google Play, за изпълняване на заявки за реклами. 

За да може приложението Ви да получава от рекламните мрежи на трети страни реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“, трябва да извикате tagForChildDirectedTreatment(true) и да зададете max_ad_content_rating на G за всички заявки за реклами. Също така избраните от Вас рекламни мрежи на трети страни трябва да показват реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“.

Комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads ще пренасочва заявки за реклами към рекламните мрежи на трети страни, за да се показват реклами, отговарят на правилата на „Приложения за семейството“. Програмистите носят отговорност за това, дали рекламните мрежи на трети страни показват реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“.

Приложения за всички, включително за деца и семейства 

Приложенията за всички, включително за деца и семейства, трябва да използват рекламна мрежа, сертифицирана от Google Play, за изпълняване на заявки за реклами. 

За заявките за реклами, които се показват на аудитории от деца, за да получавате от рекламните мрежи на трети страни реклами, които отговарят на правилата на Google Play за приложения за семейства, трябва извикате tagForChildDirectedTreatment(true) и да зададете max_ad_content_rating на G за всички заявки за реклами.

Комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads ще пренасочва заявки за реклами към рекламните мрежи на трети страни, за да се показват реклами, отговарят на правилата на „Приложения за семейството“. Програмистите носят отговорност за това, дали рекламните мрежи на трети страни показват реклами, които отговарят на правилата на „Приложения за семейството“.


 

Научете повече за програмата „Приложения за семейството“ в Google Developers.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?