Programové zásady AdMob a AdSense

Neplatná aktivita: Deaktivovaný účet

Vztah mezi společností Google, inzerenty a majiteli stránek je založen na vzájemné důvěře. Inzerenti spoléhají na vhodné umístění reklam, statistiky a kvalitu kliknutí, kterou jejich reklamy zaznamenají. Majitelé stránek počítají s účastí inzerentů, relevantními reklamami, které vytvářejí dobrý uživatelský dojem, a s přesným a spolehlivým zdrojem příjmů zvyšujícím úspěch jejich aplikací a obchodní činnosti. Této důvěry si vážíme a uvědomujeme si, že bez ní by reklamní sítě Google nemohly fungovat.

Společnost Google bere neplatnou aktivitu velmi vážně a u všech kliknutí a zobrazení analyzuje, zda uměle nezvyšují náklady inzerenta nebo příjmy majitele stránek. Pokud zjistíme, že je některý účet AdMob pro inzerenty potenciálně rizikový, můžeme jej v zájmu ochrany našeho reklamního ekosystému deaktivovat. Tým pro kvalitu návštěvnosti si vyhrazuje právo kdykoli deaktivovat zobrazování reklam v účtu AdMob.

Určitě máte otázky týkající se vašeho účtu a kroků, které jsme provedli za účelem ochrany našeho reklamního ekosystému. Níže naleznete některé z nejčastějších dotazů.

Rozbalit vše  Sbalit vše

Proč byl můj účet deaktivován?

Protože musíme chránit vlastní systémy detekce, nemůžeme majitelům stránek poskytnout žádné informace o aktivitě v jejich účtu ani o žádných aplikacích, uživatelích či službách třetích stran do této aktivity zapojených.

Společnost Google bere neplatnou aktivitu velmi vážně a u všech kliknutí a zobrazení analyzuje, zda uměle nezvyšují náklady inzerenta nebo příjmy majitele stránek. Pokud zjistíme, že je některý účet AdMob pro inzerenty Google Ads potenciálně rizikový, můžeme jej v zájmu ochrany našeho reklamního ekosystému deaktivovat.

Chcete-li se dozvědět více o nejčastějších příčinách deaktivace účtů, přečtěte si hlavní důvody pro zrušení účtu.

Společnost Google rozhoduje o jednotlivých případech neplatné aktivity dle vlastního uvážení, jak je uvedeno ve smluvních podmínkách.

Lze můj účet obnovit poté, co byl deaktivován z důvodu neplatné aktivity?

Přečtěte si prosím znovu e-mail, který vám zaslal tým kvality návštěvnosti z reklam. Pokud jste jej neobdrželi, podívejte se do pošty na e-mailové adrese, která je přiřazena vašemu účtu AdMob, a zkuste najít e-maily z adresy adsense-noreply@google.com. Zkontrolujte v e-mailu nastavení filtru nevyžádané pošty a ověřte, zda zpráva nebyla omylem označena jako spam.

Vždy vám rádi pomůžeme s řešením případných problémů. Pokud se domníváte, že toto rozhodnutí bylo chybné, a v dobré víře trváte na tom, že neplatná aktivita nebyla způsobena úmyslnou činností nebo nedbalostí vaší nebo osob, za které zodpovídáte, můžete proti deaktivaci účtu podat odvolání. Jestliže jste navíc schopni v účtu provést podstatné změny, aby se problém s neplatnou aktivitou vyřešil a účet vyhovoval našim zásadám, uveďte nám své plány do formuláře pro odvolání.

Kontaktujte nás výhradně přes formulář pro odvolání.

Až odvolání obdržíme, učiníme maximum pro to, abychom vás rychle informovali a provedli příslušnou akci. Nemůžeme však zaručit, že účet bude obnoven.

Až o odvolání rozhodneme, nemusí být na další odvolání brán zřetel a nemusíte od nás již obdržet žádné další sdělení.

Co mi můžete doporučit, aby mé odvolání proti deaktivaci z důvodu neplatné aktivity uspělo?
  1. Podívejte se na nejčastější důvody uzavření účtu. Zamyslete se nad tím, zda se některý z nich nemůže týkat i vás a vašeho obsahu. Klikali vaši přátelé na vaše reklamy příliš často? Zakoupili jste nějaký provoz, který vedl k prudkému nárůstu objemu neplatné aktivity? Dokážete obsah či chování změnit tak, aby se to již neopakovalo?
  2. Zkontrolujte implementaci reklam ve své mobilní aplikaci. Zvažte, jakým způsobem uživatelé zpravidla postupují, a podívejte se, zda kvůli použité implementaci reklam nehrozí nechtěná kliknutí.
  3. Do formuláře pro odvolání uveďte e-mailovou adresu, která je přiřazena k deaktivovanému účtu AdSense. Snáze jej díky tomu najdeme a odvolání vyřídíme rychleji.
  4. Napište nám, jaké změny se chystáte udělat. Opět se důkladně zamyslete nad hlavními důvody uzavírání účtů. Jaké systémy a postupy zavedete, aby se to neopakovalo? Napište nám například, jak jste upravili umístění reklam, prověřili zdroje návštěvnosti, najali testery, kteří pečlivě vyzkouší váš obsah atd. V odvolání oceníme upřímnost.

Více informací naleznete v původním příspěvku blogu AdMob.

Testoval jsem své reklamy mimo testovací režim. Jak mohu reklamy testovat bezpečně?

Zásady služby AdMob nepovolují klikat na vlastní aktivní reklamy nebo uměle zvyšovat počet zpeněžitelných zobrazení. Pokud se chcete vyhnout zvýšení svých příjmů, použijte během vývoje a testování zkušební reklamy. Jestliže potřebujete před spuštěním aktivní reklamy vykreslit, neklikejte na ně.

Pokud kliknete na vlastní aktivní reklamy nebo uměle zvýšíte počet zpeněžitelných zobrazení, může být váš účet AdMob pozastaven. Pokud bylo pozastavení účtu zrušeno, ale neplatná aktivita přetrvá a bude nadále zhoršovat kvalitu návštěvnosti v reklamním systému, můžeme účet deaktivovat.

Zde jsou některé zdroje informací o zkušebních reklamách AdMob.

Můj účet byl deaktivován a odvolání bylo zamítnuto. Mohu se nějak do programu znovu zapojit? Mohu si otevřít nový účet?

Chápeme vaše znepokojení ohledně opatření, která byla provedena proti vašemu účtu. Naše opatření jsou výsledkem pečlivého prošetření týmem vybraných specialistů, při kterém se berou v úvahu zájmy inzerentů, majitelů stránek a uživatelů. Přestože můžete být naším rozhodnutím zklamáni, váš účet nemůžeme obnovit.

Rovněž platí, že majitelé stánek, jejichž účty byly deaktivovány z důvodu neplatné aktivity, se nemohou programu AdSense nadále účastnit. Z tohoto důvodu si tito majitelé stránek nemohou zakládat nové účty.

Společnost Google si vyhrazuje právo deaktivovat účet z jakéhokoli důvodu včetně neplatné aktivity z libovolného zdroje.

Můj účet byl deaktivován, protože je spojen s jiným deaktivovaným účtem. Můžete mi o tomto spojení podat více informací?
Stejně jako v případě neplatné aktivity nemůžeme majitelům stránek poskytovat žádné informace o vztazích, které mezi účty majitelů stránek zjistíme. Toto opatření platí pro všechny majitele stránek, abychom chránili vlastní systémy detekce. Společnost Google si vyhrazuje právo deaktivovat účet z jakéhokoli důvodu. Pokud zjistíme, že je některý účet AdSense pro inzerenty Google Ads potenciálně rizikový, můžeme jej v zájmu ochrany našeho reklamního ekosystému deaktivovat. Jestliže chcete službu AdSense opět využívat, podejte v původním deaktivovaném účtu odvolání.
Dostanu své příjmy?

V souladu s našimi smluvními podmínkami již majitelé stránek, jejichž účty byly deaktivovány z důvodu neplatné aktivity, nemohou žádnou další platbu obdržet. Bude-li to vhodné a možné, vrátíme vaše příjmy dotčeným inzerentům.

V účtech deaktivovaných z důvodu neplatné aktivity také pozastavujeme výplatu neproplacených šeků. Žádáme vás, abyste se vyvarovali inkasování šeků, které od nás můžete v budoucnu obdržet, protože vám banka může účtovat poplatky za předložení zrušeného šeku.

Právě mi přišel PIN. Co s ním mám dělat?

Nedávno zaslaný PIN můžete ignorovat, protože majitelé stránek, jejichž účty byly deaktivovány z důvodu neplatné aktivity, již neobdrží žádnou další platbu. Bude-li to vhodné a možné, vrátíme vaše příjmy dotčeným inzerentům.

Pokud si někdo, s kým mám určitou spojitost, vytvoří účet AdMob, bude také deaktivován?

Jestliže zjistíme, že je účet spřízněného majitele stránek pro inzerenty Google Ads potenciálně rizikový, můžeme jej v zájmu ochrany našeho reklamního ekosystému deaktivovat.

Dostanu k platbám, které jsem obdržel(a), daňové formuláře?

Pokud jsme vám v minulosti zaslali platbu, obdržíte v případě potřeby daňový formulář. Pokud chcete zjistit, zda máte očekávat formulář 1099 nebo 1042-S, přečtěte si v centru nápovědy článek o formulářích IRS.

Můj účet byl obnoven. Proč se nezobrazují reklamy na mých webech, v mých aplikacích nebo videích?

Po obnovení vašeho účtu AdSense může trvat až 48 hodin, než budou všechny naše servery o této změně informovány a bude moci pokračovat zobrazování reklam. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme vám za trpělivost.

Pokud jste majitelem stránek ve službě YouTube, bude možná třeba znovu přiřadit účet YouTube k účtu AdSense.

 

Máte-li další dotazy týkající se neplatné aktivity, přečtěte si v centru nápovědy článek o neplatné aktivitě.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory