Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Невалидна дейност: Деактивиран профил

Взаимоотношенията между Google, рекламодателите и издателите се градят на доверие. Рекламодателите разчитат на това, че ще разположим подходящо рекламите им, на статистическите ни данни в отчетите и на качеството на кликванията върху рекламите им. Издателите на свой ред разчитат на участието на рекламодателите, на уместни реклами, които създават добра практическа работа за потребителите, и на точен и надежден източник на доходи, което допринася за успеха на приложенията и бизнеса им. Отнасяме се сериозно към това доверие и сме наясно, че без него рекламните мрежи на Google не биха могли да съществуват.

Google се отнася много сериозно към невалидната дейност и анализира всички кликвания и импресии, за да определи дали не отговарят на схема, която може изкуствено да завишава разходите на рекламодател или постъпленията на издател. Ако установим, че профил в AdMob може да представлява риск за рекламодателите ни, възможно е да го деактивираме, за да защитим рекламната си екосистема. Екипът за качество на трафика си запазва правото по всяко време да спре показването на реклами, свързано с профила Ви в AdMob.

Разбираме, че имате въпроси относно профила си и предприетите от нас действия с цел защита на рекламата ни екосистема. По-долу ще намерите някои от най-често задаваните въпроси.

Разгъване на всички  Свиване на всички

Защо профилът ми бе деактивиран?

Тъй като трябва да защитаваме системата си за засичане, не можем да предоставим на издателите си информация за дейността по профилите им, включително за евентуално свързани приложения, потребители или услуги на трети страни.

Google се отнася много сериозно към невалидната дейност и анализира всички кликвания и импресии, за да определи дали не отговарят на схема, която може изкуствено да завишава разходите на рекламодател или постъпленията на издател. Ако установим, че профил в AdMob може да представлява риск за рекламодателите ни в Google Ads, възможно е да го деактивираме, за да защитим интересите им.

За да научите повече за най-честите причини за деактивиране на профили, вижте основните причини за затваряне на профил.

Накрая, както е посочено в нашите Общи условия, Google по свое усмотрение определя случаите на невалидни кликвания.

Може ли профилът ми да бъде възстановен, след като е бил деактивиран заради невалидна дейност?

Моля, прегледайте имейла, който сте получили от екипа за качество на рекламния трафик. Ако сте пропуснали този имейл, опитайте да потърсите във входящата поща на имейл адреса, свързан с профила Ви в AdMob, имейли от adsense-noreply@google.com. Проверете дали филтърът за спам на имейл профила Ви не е обозначил по погрешка имейла като спам.

Винаги сме готови да работим съвместно с Вас, за да разрешим евентуални проблеми. Ако смятате, че това решение е неправилно и ако можете добросъвестно да заявите, че невалидната дейност не е резултат на неправомерни действия или небрежност от Ваша страна или от страна на хора, за които отговаряте, можете да обжалвате деактивирането на профила Ви. Освен това, ако можете да направите значителни промени за преустановяване на невалидната дейност и спазване на правилата, опишете плановете си във формуляра за обжалване.

За връзка с нас използвайте само формуляра за обжалване.

След като получим обжалването Ви, ще направим всичко възможно да Ви уведомим бързо и ще пристъпим към съответните действия съобразно необходимостта. Моля, разберете, че няма гаранция за възстановяването на профила Ви.

След като вземем решение по обжалването Ви, може да не разглеждаме следващите Ви и да не получите по-нататъшни съобщения от нас.

Какви са съветите за писане на успешна жалба за невалидна дейност?
  1. Прегледайте най-честите причини за затваряне на профили. Помислете дали някои от тях не се отнасят за Вас и съдържанието Ви. Дали приятелите Ви не са кликвали върху рекламите Ви твърде много пъти? Дали не сте закупили трафик, довел до рязко покачване на невалидната дейност? Можете ли да извършите промени в съдържанието и/или поведението, за да предотвратите повторни случаи на такава дейност?
  2. Проверете внедряванията на рекламите от мобилното си приложение. Помислете какъв е обичайният маршрут на потребителите Ви и проверете дали е възможно тези внедрявания да доведат до случайно кликване върху рекламите Ви от тяхна страна.
  3. Във формуляра за обжалване посочете имейл адреса, свързан с деактивирания Ви профил в AdSense. Това ще ни помогне да установим профила Ви и ще намали забавянията при обработката на жалбата.
  4. Кажете ни какви промени ще предприемете в бъдеще. Отново внимателно прегледайте най-честите причини за затваряне на профили. Какви системи или модели на поведение сте предвидили, за да гарантирате, че това няма да се повтори? Кажете ни например как сте коригирали внедряванията на рекламите, как сте анализирали източниците на трафик, дали сте наели изпитатели, които да тестват адекватно съдържанието Ви, и т.н. Оценяваме честното излагане на информация в жалбата Ви.

За повече информация прочетете публикацията по темата в блога на AdMob.

Тествам рекламите си в среда, която не е в тестов режим. Как да тествам рекламите си безопасно?

Кликването върху активните Ви реклами от Ваша страна и изкуственото завишаване на импресии, осигуряващи приходи, противоречи на правилата на AdMob. По време на разработването и тестването, моля, използвайте тестови реклами, за да избегнете завишаване на приходите си. Ако трябва да представите рекламите преди пускането им, избягвайте да кликвате върху тях.

Ако кликвате върху активните си реклами или изкуствено завишавате импресиите, осигуряващи приходи, профилът Ви в AdMob може да бъде спрян. Ако невалидната дейност не престане, след като профилът Ви бъде възстановен, и продължи да осигурява трафик с ниска стойност към рекламната ни екосистема, може да се наложи да деактивираме профила Ви.

Ето някои ресурси за тестовите реклами в AdMob.

Профилът ми бе деактивиран и обжалването ми бе отхвърлено. Има ли друг начин да се включа отново в програмата? Мога ли да създам нов профил?

Разбираме притесненията Ви за мерките, взети по отношение на профила Ви. Действията ни са в резултат на внимателно проучване от страна на екипа ни от специалисти, които се грижат за интересите на нашите рекламодатели, издатели и потребители. Макар че вероятно сте разочаровани от решението ни, не можем да възстановим профила Ви.

Моля, също така обърнете внимание, че издателите с профили, деактивирани заради невалидна дейност, не се допускат до по-нататъшно участие в AdSense. По тази причина тези издатели не могат да откриват нови профили.

Накрая, Google си запазва правото да деактивира всеки един профил по каквато и да е причина, включително заради невалидна дейност от какъвто и да е източник.

Профилът ми е деактивиран, защото е свързан с друг деактивиран профил. Можете ли да ми кажете нещо повече за връзката между тях?
Също както при невалидната дейност, не можем да предоставяме на издателите си информация относно връзките, които откриваме между профилите им. Моля да разберете, че взимаме тази предпазна мярка спрямо всички наши издатели, за да защитим специално разработената си система за засичане. Google си запазва правото да деактивира всеки профил по каквато и да било причина. Ако установим, че профил в AdSense може да изложи на риск рекламодателите ни в Google Ads, може да го деактивираме, за да защитим рекламната си екосистема. За да бъдете взети предвид за повторно включване в програмата AdSense, изпратете жалба от първоначалния профил, който е деактивиран.
Ще бъдат ли все пак изплатени приходите ми?

Издателите с профили, деактивирани поради невалиден трафик и/или нарушения на правилата ни за издатели, може да отговарят на условията за окончателно плащане на частта от приходите им, която не е идентифицирана като невалидна. При деактивиране на профил се прилага 30-дневно задържане на плащанията, за да бъде изчислено окончателното плащане (ако е приложимо). След изтичането на този 30-дневен период посетете http://www.google.com/adsense, за да видите оставащото отговарящо на условията салдо (ако има такова) и да организирате плащането му. Удържаната от окончателното Ви салдо сума за невалиден трафик и/или нарушения на правилата за издатели ще бъде използвана за възстановяване на средствата на засегнатите рекламодатели, ако е подходящо и възможно.

Току-що получих своя персонален идентификационен номер (ПИН). Какво да правя с него?

Не вземайте под внимание наскоро пристигналия по пощата персонален идентификационен номер (ПИН), тъй като издателите с профили, деактивирани заради невалидна дейност, не получават повече плащания. Когато е уместно и възможно, ще възстановим получените от Вас приходи на засегнатите рекламодатели.

Ако някой, свързан с мен, създаде профил в AdMob, ще бъде ли деактивиран и неговият профил?

Ако установим, че профилът на свързан с Вас издател може да изложи на риск рекламодателите ни в Google Ads, възможно е да го деактивираме, за да защитим рекламната си екосистема.

Ще получа ли все пак данъчни формуляри за получените от мен плащания?

Ако сте получили плащане от нас, при необходимост ще Ви изпратим данъчен формуляр. За да разберете дали трябва да очаквате формуляр 1099 или 1042-S, моля, прочетете статията в Помощния ни център относно данъчните формуляри на IRS.

Профилът ми беше възстановен. Защо в сайтовете, приложенията и видеоклиповете ми не се показват реклами?

След възстановяването на профила Ви в AdSense може да минат до 48 часа, докато промяната бъде отразена във всичките ни сървъри и се възобнови показването на реклами. Извиняваме се за причиненото неудобство и оценяваме търпението Ви.

Ако сте издател и в YouTube, може да се наложи да свържете повторно профилите си в YouTube и AdSense.

 

Ако имате допълнителни въпроси относно невалидната дейност, разгледайте статията в Помощния център относно невалидната дейност.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню