Kampane

Reklamy vo formáte HTML5

Reklamy vo formáte HTML5 sú pútavé a interaktívne reklamy využívajúce súbory HTML5 vytvorené v aplikácii Google Web Designer. Reklamy a ďalší webový obsah vo formáte HTML5 môžete navrhovať a vytvárať v integrovanom vizuálnom a kódovom rozhraní aplikácie Google Web Designer. Po vytvorení kampane v službe AdMob môžete súbory exportovať a nahrať vo formáte .ZIP.

Poznámka: Reklamy vo formáte HTML5 sú dostupné iba v prípade, že inzerujete web alebo aplikáciu hostenú niekde inde.  

AdMob niektoré komponenty aplikácie Google Web Designer nepodporuje.

Začíname s aplikáciou Google Web Designer

Google Web Designer je pokročilá webová aplikácia na navrhovanie a tvorbu reklám a ďalšieho webového obsahu vo formáte HTML5 vďaka integrovanému vizuálnemu a kódovému rozhraniu. Zobrazujte návrhy v aplikácii Google Web Designer a vytvárajte obsah použitím textu, nástrojov na kreslenie a 3D objektov vrátane animácie objektov a udalostí na časovej osi. Po dokončení vytvárania obsahu zobrazí aplikácia Google Web Designer čistý a čitateľný obsah vo formátoch HTML5, CSS3 a JavaScript.

Aplikáciu Google Web Designer môžete použiť na tvorbu reklám vo formáte HTML5, ktoré chcete zobrazovať v službe AdMob. Najprv si stiahnite aplikáciu Google Web Designer. Podľa pokynov v centre pomoci aplikácie Google Web Designer potom vytvorte reklamu.

Vytvorte novú reklamu úplne od začiatku v prostredí služby AdMob alebo použite šablónu, ktorá podporuje platformu Google AdMob.

Reklamy musia byť v súlade s pravidlami služby Google Ads.


Podporované formáty reklamy vo formáte HTML5

Na zabezpečenie vhodného formátovania svojich reklám vo formáte HTML5 si pozrite nasledujúci zoznam požiadaviek.

Všetky reklamy vo formáte HTML5
Typ súboru

.ZIP

Súbor ZIP môže obsahovať nasledujúce typy súborov:

 • .CSS
 • .JS
 • .HTML
 • .SVG
 • .GIF
 • .PNG
 • .JPG
 • .JPEG
Veľkosť súboru

150 kB alebo menej

Veľkosť reklamy
 • 320 x 50: leaderboard pre mobilné zariadenia
 • 480 x 32: banner pre mobilné zariadenia (zobrazenie na šírku)
 • 320 x 100: veľký banner pre mobilné zariadenia
 • 468 x 60: banner
 • 728 x 90: leaderboard
 • 300 x 250: vložený obdĺžnik
 • 320 x 480: intersticiálna reklama pre smartfóny (zobrazenie na výšku)
 • 480 x 320: intersticiálna reklama pre smartfóny (zobrazenie na šírku)
 • 768 x 1 024: intersticiálna reklama pre tablety (zobrazenie na výšku)
 • 1 024 x 768: intersticiálna reklama pre tablety (zobrazenie na šírku)
Vzorová veľkosť obrázka

Leaderboard s veľkosťou 728 x 90

Banner s veľkosťou 468 x 60

Leaderboard pre mobilné zariadenia s veľkosťou 320 x 50

Vložený obdĺžnik s veľkosťou 300 x 250

Ďalšie podrobnosti nájdete v pravidlách pre obrázkové reklamy služby Google Ads.

Podporované funkcie

Dôležité

 • Podporované sú iba reklamy vo formáte HTML5 vytvorené pomocou aplikácie Google Web Designer.
 • Podklady v súbore ZIP môže tvoriť ľubovoľná kombinácia podporovaných typov súborov. Prečítajte si v tejto tabuľke časť Typy súborov.
 • Všetky obrázky použité v reklamách vo formáte HTML5 musia byť miestne obrázky (a nie obrázky z externých zdrojov) a mali by byť zároveň aj súčasťami prvkov, z ktorých sa skladá príslušný súbor vo formáte ZIP.
 • Podporované sú iba komponenty oblasti klepnutia. Videá a mapy nie sú podporované.
 • Podporované je iba webové písmo Google. Iné webfonty nie sú podporované.
 • V prípade akcií zacielenia na prostredie nie sú podporované časovače ani viaceré možnosti ukončenia.
 • Rozbaliteľné reklamy nie sú podporované.
 • Spôsoby ukladania prostredníctvom miestnych úložísk nie je možné použiť v reklamách vo formáte HTML5.
Reklamy vo formáte HTML5 vytvorené v aplikácii Google Web Designer
Prostredie reklamy Pri vytváraní reklám v aplikácii Google Web Designer je potrebné konkretizovať prostredie služby AdMob.
Podporované komponenty
 • oblasť klepnutia
 • prvok iFrame
 • posúvacia galéria
 • otáčacia galéria
 • galéria 360°
 • navigácia galérie
 • obrázkové tlačidlo
 • hárok s bitmapovými obrázkami
Zverejňovanie v službe AdMob V aplikácii Google Web Designer:
 1. Kliknite na tlačidlo Zverejniť.
 2. Vyberte Publish locally (Zverejniť miestne).
 3. Výsledný súbor .ZIP nahrajte do účtu AdMob.
Obmedzenia

Dôležité

 • Rozbaliteľné reklamy nie sú podporované.
 • Všetky obrázky použité v reklamách vo formáte HTML5 musia byť miestne obrázky (a nie obrázky z externých zdrojov) a mali by byť zároveň aj súčasťami podkladov, z ktorých sa skladá príslušný súbor ZIP.
 • Podporované sú iba webfonty Googlu. Iné webfonty nie sú podporované.
 • V prípade akcií zacielenia na prostredie nie sú podporované časovače ani viaceré možnosti ukončenia.
 • V reklamách vo formáte HTML5 nemožno použiť miestne spôsoby ukladania.

Polia reklamy vo formáte HTML5

 • Názov reklamy: Zadajte názov reklamy s maximálnou dĺžkou 25 znakov.
 • Koncová webová adresa: Zadajte webovú adresu, na ktorú bude AdMob smerovať používateľov, keď kliknú na reklamu. Táto webová adresa nie je v reklame viditeľná.
 • Kreatíva: Nahrajte z počítača jeden súbor .ZIP obsahujúci reklamu vo formáte HTML5 vytvorenú v aplikácii Google Web Designer, ktorú chcete použiť ako reklamnú kreatívu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory