Kampanie

Edytowanie lub usuwanie kampanii lub reklamy

Edytowanie kampanii

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Click the name of the campaign in the table.
 4. Wprowadź odpowiednie zmiany.
 5. Kliknij Zapisz.
  Nie można edytować kampanii zakończonych ponad 18 miesięcy temu.

Usuwanie kampanii

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Zaznacz pole wyboru obok kampanii, którą chcesz usunąć. 
 4. Kliknij Zmień stan i wybierz Usuń.
 5. Kliknij Zapisz.
Usunięcie kampanii wyłącza ją na stałe (tego działania nie można cofnąć). Powoduje także usunięcie powiązanych z nią reklam. Usuniętych kampanii ani reklam nie można ponownie uaktywnić.

Edytowanie reklamy

Aby edytować reklamę:

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij nazwę kampanii zawierającej reklamę, którą chcesz zmienić.
 4. Kliknij kartę Reklamy. 
 5. Kliknij reklamę, którą chcesz zmienić. 
 6. Wprowadź odpowiednie zmiany.
 7. Kliknij Zapisz.

Tworzenie nowej reklamy w istniejącej kampanii

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij nazwę kampanii, w której chcesz utworzyć nową reklamę. 
 4. Kliknij kartę Reklamy.
 5. Kliknij Utwórz nową reklamę. Postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia reklamy

Usuwanie reklamy

Aby usunąć reklamę:

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij nazwę kampanii zawierającej reklamę, którą chcesz usunąć. 
 4. Kliknij kartę Reklamy.
 5. Znajdź reklamę, którą chcesz usunąć, i kliknij .
 6. Kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem