Отчети

Добавяне на филтри към отчетите

Филтрите, заедно с показателите и величините, определят какви данни се показват в отчетите Ви. Те могат да Ви помогнат да разберете отчетните си данни, да установите тенденции и да направите разбивки, за да стигнете до информацията, от която действително се нуждаете. Посредством филтри можете да разглеждате конкретни приложения, рекламни елементи, държави или региони, както и формати за посочен период от време. Добавете няколко филтъра към отчетите си, за да прецизирате допълнително данните. Всеки отчет има собствен уникален набор от филтри.

Какво представляват филтрите?

Функционално, филтрите скриват ненужни или нежелани данни от отчетите Ви. Когато изберете филтър, определяте какво искате да видите в отчета и AdMob ще скрие с филтрите си всичко, което не съответства на критериите.

Къде се намират филтрите в даден отчет?

Филтрите могат да се добавят, премахват и коригират в областта за тях в горната част на всеки отчет. Добавените от Вас филтри ще бъдат приложени към всички диаграми и таблици в един и същ отчет.

Филтрите са по избор. Задължителен е само филтърът за дата.

Change the Date filter

The Date filter helps you narrow the range of data that appears in your report. You can select an explicit date using the calendar, or select a relative date, such as “Today” or “Last 7 days”. This filter is required and applied to all of your reports by default, but you can edit the filter to change the default settings.

Complete the following steps to make changes to the Date filter in a report:

  1. Click the Date filter in the Filter area at the top of your report.
  2. Select a relative date range from the list or specify an exact date range using the calendar.
  3. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.

Relative date ranges (e.g., Today or Last 7 days) show different data depending on when you access the saved report.

  • Example: You save a report on September 30, 2017 with the relative date range of “Last 7 days”. When you view the report again on October 21 2017, it shows you data for October 15 - 21, 2017 -- the 7 days before the date on which you’re viewing the report.

Explicit date ranges will remain set regardless of when you access the saved report and will always show you data for the same date range. 

  • Example: You save a report with an explicit date range of September 24 - 30, 2017. When you view the report 6 months later, it will still show data for September 24 - 30, 2017.
     

Edit a filter

In the Filter area, click the filter you want to edit. Make adjustments to its settings and click Apply. Changing a filter will change the information shown or hidden in your report.

Remove a filter

Click the A button with an X on it. icon beside the filter you want to remove.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?