Отчети

Добавяне на филтри към отчетите

Филтрите, заедно с показателите и величините, определят какви данни се показват в отчетите Ви. Те могат да Ви помогнат да разберете отчетните си данни, да установите тенденции и да направите разбивки, за да стигнете до информацията, от която действително се нуждаете. Посредством филтри можете да разглеждате конкретни приложения, рекламни елементи, държави или региони, както и формати за посочен период от време. Добавете няколко филтъра към отчетите си, за да прецизирате допълнително данните. Всеки отчет има собствен уникален набор от филтри.

Какво представляват филтрите?

Функционално, филтрите скриват ненужни или нежелани данни от отчетите Ви. Когато изберете филтър, определяте какво искате да видите в отчета и AdMob ще скрие с филтрите си всичко, което не съответства на критериите.

Къде се намират филтрите в даден отчет?

Филтрите могат да се добавят, премахват и коригират в областта за тях в горната част на всеки отчет. Добавените от Вас филтри ще бъдат приложени към всички диаграми и таблици в един и същ отчет.

Филтрите са по избор. Задължителен е само филтърът за дата.

Промяна на филтъра за дата

С помощта на филтъра за данни можете да стесните диапазона за данните в отчета. Можете да посочите конкретна дата от календара или да изберете относителен период, като например „Днес“ или „Последните 7 дни“. Този филтър е задължителен и стандартно се прилага към всичките Ви отчети, но можете да го редактирате и да промените стандартните настройки.

Изпълнете следните стъпки, за да промените филтъра за дата в отчет:

  1. Кликнете върху филтъра Дата в областта за филтри в горната част на отчета.
  2. Изберете относителен период от време от списъка или посочете конкретен период посредством календара.
  3. Кликнете върху Прилагане, за да приложите филтъра към отчета си.

При използване на относителни периоди от време (напр. „Днес“ или „Последните 7 дни“) се показват различни данни в зависимост от това, кога работите със запазения отчет.

  • Пример: На 30 септември 2017 г. запазвате отчет с относителния период от време „Последните 7 дни“. Когато преглеждате отново отчета на 21 октомври 2017 г., в него се показват данните за периода от 15 до 21 октомври 2017 г. – последните 7 дни преди датата, на която го преглеждате.

Конкретните периоди от време не се променят, независимо кога използвате запазения отчет, и с тях винаги се показват данни от един и същ период от време. 

  • Пример: Запазвате отчет с конкретния период от време от 24 до 30 септември 2017 г. Когато го прегледате 6 месеца по-късно, той пак ще показва данните за дните от 24 до 30 септември 2017 г.
     

Редактиране на филтър

В областта за филтри кликнете върху филтъра, който искате да редактирате. Коригирайте настройките му и кликнете върху Прилагане. Промяната на филтъра ще промени показваната или скриваната информация в отчета Ви.

Премахване на филтър

Кликнете върху иконата A button with an X on it. до филтъра, който искате да премахнете.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си