Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Chính sách và quy định hạn chế của AdMob

Nếu muốn tham gia vào AdMob, các nhà xuất bản sẽ phải tuân thủ Chính sách chương trình của AdSense trực tuyến của chúng tôi.

Tất cả các nhà xuất bản đều bắt buộc phải tuân thủ các chính sách sau đây, vì vậy, vui lòng đọc kỹ các chính sách này. Nếu bạn không tuân thủ các chính sách này khi chưa được phép từ Google, chúng tôi giữ quyền vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo đến ứng dụng của bạn và/hoặc vô hiệu hóa tài khoản AdMob của bạn bất cứ lúc nào. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia vào (các) chương trình AdSense và/hoặc AdMob.

 

Chính sách và quy định hạn chế nội dung

Chính sách về hành vi

 
 

Hoạt động không hợp lệ

Hướng dẫn triển khai

 
 

 

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố