Avisering

På den förbättrade sidan Mitt AdMob hittar du anpassade optimeringstips och kan läsa information om din kontostatus och slutföra konfigureringen.

Programpolicyer för AdMob och AdSense

Policyer och begränsningar i AdMob

Utgivare som vill delta i AdMob måste följa våra programpolicyer för AdSense.

Alla utgivare måste följa dessa policyer, så läs igenom dem noga. Om du bryter mot policyerna utan tillstånd från Google förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera annonsvisningen i din app och/eller inaktivera ditt AdMob-konto. Om ditt konto inaktiveras kan du inte fortsätta delta i AdSense- och/eller AdMob-programmen.

 

Innehållspolicyer och begränsningar

Beteendepolicyer

 
 

Ogiltig aktivitet

Implementeringsguide

 
 

 

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny