Policyer

Policyer för AdMob och AdSense

Utgivare som vill delta i AdMob måste följa våra onlineprogrampolicyer för AdSense.

Alla utgivare måste följa dessa policyer, så läs igenom dem noga. Om du bryter mot policyerna utan tillstånd från Google förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera annonsvisningen i din app och/eller inaktivera ditt AdMob-konto. Om ditt konto är inaktiverat kan du inte fortsätta delta i AdSense- och/eller AdMob-programmen.

 

Innehåll

Beteendepolicyer

 
 

Ogiltig aktivitet

Implementeringsguide

 
 

Specifika policyer för annonsformat

 

   
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?