Programpolicyer för AdMob och AdSense

Policyer och begränsningar i AdMob

Utgivare som vill delta i AdMob måste följa våra programpolicyer för AdSense.

Alla utgivare måste följa dessa policyer, så läs igenom dem noga. Om du bryter mot policyerna utan tillstånd från Google förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera annonsvisningen i din app och/eller inaktivera ditt AdMob-konto. Om ditt konto inaktiveras kan du inte fortsätta delta i AdSense- och/eller AdMob-programmen.

 

Innehållspolicyer och begränsningar

Beteendepolicyer

 
 

Ogiltig aktivitet

Implementeringsguide

 
 

 

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt