Programové pravidlá služieb AdMob a AdSense

Pravidlá a obmedzenia služby AdMob

Vlastníci, ktorí sa chcú zapojiť do programu AdMob, musia dodržiavať naše online programové pravidlá služby AdSense.

Všetci vlastníci sú povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá, preto si ich pozorne prečítajte. Ak nebudete dodržiavať tieto pravidlá a nebudete na to mať povolenie od spoločnosti Google, vyhradzujeme si právo kedykoľvek zakázať zobrazovanie reklám vo vašej aplikácii alebo deaktivovať váš účet AdMob. Po deaktivácii účtu nebudete môcť ďalej využívať program AdSense alebo AdMob.

 

Pravidlá a obmedzenia pre obsah

Pravidlá správania

 
 

Neplatná aktivita

Pokyny na implementáciu

 
 

 

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory