Zasady programu

Zasady programu AdSense

Przestrzegania tych zasad wymagamy od wszystkich wydawców, więc należy dokładnie się z nimi zapoznać. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia w dowolnej chwili wyświetlania reklam w witrynie lub wyłączenia kont AdSense użytkowników niestosujących się do tych zasad bez zgody Google. Jeśli konto zostanie wyłączone, wydawca nie będzie mógł już uczestniczyć w programie AdSense.

Możemy zmienić te zasady w dowolnym momencie, należy więc często sprawdzać, czy nie zostały zaktualizowane. Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi dostępnymi online wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne sprawdzanie aktualizacji opublikowanych tutaj zasad oraz stosowanie się do nich. Wyjątki od tych zasad są dopuszczane wyłącznie za zgodą Google.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Nieprawidłowe kliknięcia i wyświetlenia

Wydawcy nie mogą klikać własnych reklam ani w żaden inny sposób (w tym ręcznie) sztucznie zwiększać liczby wyświetleń lub kliknięć.

Więcej informacji

Kliknięcia reklam Google muszą wynikać z faktycznego zainteresowania użytkowników. Wszelkie metody sztucznego generowania kliknięć lub wyświetleń reklam Google są zabronione. Niedozwolone metody to m.in. wielokrotne ręczne kliknięcia lub wyświetlenia, stosowanie narzędzi do automatycznego generowania kliknięć i wyświetleń, a także używanie robotów bądź zwodniczego oprogramowania. Klikanie własnych reklam jest bezwzględnie zabronione.

Zachęcanie do klikania lub wyświetlania reklam (zasoby reklamowe bez nagrody)

Wydawcy nie mogą prosić innych osób o klikanie lub wyświetlanie ich reklam (za wyjątkiem zasobów reklamowych z nagrodą) ani uzyskiwać kliknięć lub wyświetleń, stosując zwodnicze metody. Obejmują one m.in. oferowanie użytkownikom wynagrodzenia za oglądanie reklam lub przeprowadzanie wyszukiwań, obietnice zbierania funduszy dla innych podmiotów w zamian za takie postępowanie oraz umieszczanie grafiki obok poszczególnych reklam.

Więcej informacji

Aby zapewnić odpowiedni komfort użytkownikom i reklamodawcom, wydawcy uczestniczący w programie AdSense nie mogą:

 • wynagradzać użytkowników za wyświetlanie reklam lub przeprowadzanie wyszukiwań ani obiecywać wynagrodzenia osobom trzecim za takie działanie;
 • zachęcać użytkowników do klikania reklam Google za pomocą takich wyrażeń jak „klikaj reklamy”, „pomóż nam”, „sprawdź te linki” itp.;
 • kierować uwagi użytkowników na reklamy za pomocą strzałek lub innych sztuczek graficznych;
 • umieszczać wprowadzającej w błąd grafiki obok poszczególnych reklam;
 • umieszczać reklam w kodzie pływającego okienka;
 • formatować reklam tak, by nie odróżniały się od pozostałej zawartości strony;
 • formatować zawartości witryny tak, by nie odróżniała się od reklam;
 • umieszczać wprowadzających w błąd etykiet nad jednostkami reklamowymi Google. Reklamom można na przykład nadać etykietę „Linki sponsorowane” lub „Reklamy”, ale nie „Ulubione witryny” lub „Oferty dnia”.

Polityka treści

Wydawcy nie mogą umieszczać kodu AdSense na stronach, których zawartość narusza którąkolwiek z zasad naszej polityki treści. Zabronione są np. treści dla dorosłych oraz treści szokujące lub nawołujące do nietolerancji rasowej. Więcej informacji znajdziesz w artykule o niedozwolonych treściach.

Zapoznaj się z całą polityką treści.

Strony z reklamami Google nie mogą zawierać następujących treści:

 • tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny;
 • pornografia i treści dla dorosłych;
 • treści szokujące;
 • treści zawierające groźby lub nawołujące do krzywdzenia siebie lub innych osób;
 • treści, których celem jest nękanie lub zastraszanie konkretnej osoby lub grupy osób albo dokuczanie im;
 • treści nawołujące do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;
 • treści nadmiernie wulgarne;
 • treści związane z hackingiem lub crackingiem;
 • oprogramowanie lub inne treści, które naruszają zasady dotyczące niechcianego oprogramowania;
 • złośliwe oprogramowanie i programy typu adware;
 • treści o narkotykach i związanych z nimi akcesoriach;
 • treści, które promują lub oferują produkty wytwarzane z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem;
 • sprzedaż online napojów alkoholowych;
 • sprzedaż tytoniu lub produktów związanych z tytoniem;
 • sprzedaż leków na receptę;
 • sprzedaż broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów);
 • instrukcje dotyczące ulepszania lub samodzielnego składania broni (np. drukowania broni na drukarkach 3D, zestawów do konwersji, części broni ukończonych w 80%);
 • sprzedaż lub dystrybucja wypracowań oraz prac zaliczeniowych;
 • treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili;
 • wszelkie inne treści, które naruszają przepisy prawa, propagują czyny niezgodne z prawem lub naruszają prawa innych osób.

Wydawcy nie mogą też umieszczać kodu AdSense na stronach, które zawierają treść głównie w nieobsługiwanym języku.

Elementy wprowadzające w błąd

Wydawcy nie mogą umieszczać reklam Google w witrynach, które zawierają elementy wprowadzające w błąd. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Autoryzowani sprzedawcy zasobów reklamowych (ads.txt)

Wydawcy AdSense, którzy chcą używać pliku ads.txt w swoich domenach, muszą być na liście autoryzowanych sprzedawców danych zasobów reklamowych. Więcej informacji zawiera artykuł Wskazanie w pliku ads.txt, kto jest uprawniony do sprzedaży zasobów reklamowych.

Materiały chronione prawem autorskim

Wydawcy AdSense nie mogą wyświetlać reklam Google na stronach, które zawierają treści chronione prawem autorskim, jeśli nie mają praw wymaganych do wyświetlania tych treści. Obejmuje to strony z treścią chronioną prawem autorskim, strony, na których są udostępniane pliki chronione prawem autorskim, oraz strony z linkami prowadzącymi do stron zawierających materiały chronione prawem autorskim.

Naszą zasadą jest reagowanie na zawiadomienia o możliwym naruszeniu praw autorskich zgodnie z amerykańską Ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Jeśli otrzymamy informację, że strona wydawcy AdSense narusza prawa autorskie, lub mamy inny powód, by uważać, że tak jest, możemy wypowiedzieć temu wydawcy uczestnictwo w programie. W takiej sytuacji wydawca może złożyć roszczenie wzajemne za pomocą tego formularza. Więcej informacji na temat naszej procedury DMCA znajdziesz w tym poście na blogu.

Jeśli uważasz, że na stronie uczestniczącej w programie AdSense są wyświetlane bez upoważnienia Twoje treści chronione prawem autorskim, zgłoś to za pomocą tego formularza lub przez kliknięcie ikony Informacja AdChoices icon.

Podróbki produktów

Wydawcy AdSense nie mogą wyświetlać reklam Google na stronach internetowych, które sprzedają podrobione towary lub promują ich sprzedaż. Podróbki produktów mają znak towarowy lub logo, które jest identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują one cechy marki innego produktu, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby danej marki.

Źródła wizyt

Reklam Google nie należy umieszczać na stronach, na których ruch generowany jest z określonych źródeł. Wydawcy nie mogą np. uczestniczyć w programach, w których płaci się za kliknięcie, rozsyłać niechcianych e-maili ani wyświetlać reklam w wyniku działania jakiegokolwiek programu komputerowego. Strony wydawców korzystających z reklam online muszą być także zgodne ze wskazówkami Google dotyczącymi jakości strony docelowej.

Więcej informacji

Aby zapewnić wygodę użytkownikom internetu i reklamodawcom Google, witryny, w których wyświetlane są reklamy Google, nie mogą:

 • wykorzystywać świadczonych przez inne firmy usług do generowania kliknięć lub wyświetleń, np. takich, w których płaci się za kliknięcie albo przeglądanie stron, rozwiązań typu autosurf i programów wymiany kliknięć;
 • być promowane poprzez masową wysyłkę niepożądanych e-maili lub wyświetlanie niepożądanych reklam w witrynach innych firm;
 • wyświetlać reklam Google, pól wyszukiwania ani wyników wyszukiwania w efekcie działania jakiejkolwiek aplikacji, np. paska narzędzi;
 • wczytywać się przy użyciu oprogramowania, które może wyświetlać wyskakujące okienka, przekierowywać użytkowników do niepożądanych witryn, modyfikować ustawienia przeglądarki lub w jakikolwiek inny sposób utrudniać nawigację w witrynie; wydawca ponosi odpowiedzialność za niedopuszczenie do stosowania przez jakiekolwiek sieci reklamowe lub podmioty stowarzyszone wymienionych metod kierowania użytkowników na strony, które zawierają kod AdSense wydawcy;
 • uzyskiwać wizyt dzięki reklamom online, chyba że witryna jest zgodna ze wskazówkami Google dotyczącymi jakości strony docelowej – użytkownicy powinni na przykład być w stanie łatwo odnaleźć reklamowaną ofertę.

Sposób działania reklam

Pozwalamy wydawcom na modyfikowanie kodu reklamy AdSense, o ile wprowadzane zmiany nie będą sztucznie zawyżać skuteczności reklam ani szkodzić reklamodawcom. Więcej informacji znajdziesz w artykule Modyfikacja kodu reklamy AdSense.

Miejsce docelowe reklamy

Zachęcamy wydawców do eksperymentowania z różnorodnymi miejscami docelowymi i formatami reklam. Nie można jednak umieszczać kodu AdSense w nieodpowiednich miejscach, takich jak wyskakujące okienka, e-maile lub oprogramowanie. Wydawcy muszą też przestrzegać zasad dotyczących każdej usługi, z której korzystają. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach związanych z miejscami docelowymi reklamy.

Zobacz wszystkie zasady dotyczące miejsc docelowych reklamy.

Reklamy Google, pola wyszukiwania i wyniki wyszukiwania nie mogą być:

 • zintegrowane z jakimikolwiek aplikacjami (nie dotyczy AdMob), w tym paskami narzędzi;
 • wyświetlane w wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under, również w przypadku, gdy w takim oknie ładowana jest strona zawierająca reklamy Google, pola wyszukiwania lub wyniki wyszukiwania;
 • umieszczane w e-mailach ani na stronach, na których e-maile są najważniejszym elementem;
 • umieszczane na stronach, na których najważniejszym elementem jest zawartość dynamiczna (np. czaty na żywo, komunikatory, automatycznie odświeżane komentarze itp.);
 • zasłonięte innymi elementami strony;
 • umieszczane pod przyciskami lub innymi obiektami (albo obok nich) w sposób, który przeszkadza użytkownikom w korzystaniu ze standardowych funkcji aplikacji lub utrudnia im typowe interakcje z reklamą;
 • umieszczane na stronach niezawierających treści (nie dotyczy AdSense dla wyszukiwania i AdSense dla wyszukiwania na telefony komórkowe);
 • umieszczane na stronach publikowanych wyłącznie w celu wyświetlania reklam;
 • umieszczane na stronach, w których zawartości lub adresie URL wykorzystano w mylący sposób logo, znaki towarowe i inne elementy marki, by przekonać użytkowników, że strona jest powiązana z Google;
 • umieszczane w obrębie lub obok produktów bądź usług Google albo na nich w sposób naruszający zasady użytkowania danego produktu lub usługi.
 • Przeznaczone na strony, które zawierają treści umieszczone w ramkach. Jeśli w ramce lub oknie danej witryny lub aplikacji została umieszczona witryna innej osoby bez jej zgody, uznajemy to za treści umieszczone w ramkach. 

Sposób działania witryny

Nawigacja w witrynach z reklamami Google powinna być łatwa. Witryny nie mogą zmieniać ustawień użytkownika, przekierowywać na niepożądane strony, rozpoczynać pobierania ani zawierać złośliwego oprogramowania, wyskakujących okienek i okienek pop-under, które utrudniają nawigację w witrynie.

Wymagania techniczne

Aby zapewnić komfort użytkowników, opracowaliśmy specyfikacje techniczne dla witryn wyświetlających reklamy Google. Akceptujemy tylko witryny, które są z nimi zgodne. Oto szczegółowe wymagania techniczne:

 • Stosowanie obsługiwanych języków
  • Usługi skierowane do wydawców Google nie obsługują wszystkich języków. Zgłoszenia do udziału w tych programach można przesyłać dla witryn zawierających treść głównie w tych językach.
 • Wymagania związane z formatem
  • WebView
   • Reklamy displayowe AdSense dla treści i Ad Exchange nie są obsługiwane przez technologie WebView. Deweloperzy aplikacji, którzy chcą zarabiać, publikując reklamy displayowe AdSense dla treści i Ad Exchange za pomocą WebView, muszą używać jednej z następujących obsługiwanych ramek do wyświetlania:
   • Reklamy Google AdMob i Ad Exchange można wyświetlać w aplikacjach razem z WebView, pod warunkiem że wydawca używa pakietu SDK do reklam mobilnych Google i przestrzega wszystkich pozostałych zasad programu AdSense.

Pliki cookie dotyczące reklam Google

Od wydawców AdSense wymaga się wdrożenia i przestrzegania polityki prywatności, która informuje, że inne firmy mogą umieszczać pliki cookie i odczytywać je w przeglądarkach użytkowników albo wykorzystywać obrazy web beacon do gromadzenia informacji w wyniku wyświetlania reklam w witrynie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym przygotowania polityki prywatności.

Identyfikowanie użytkowników i zgoda użytkownika

Wydawcy nie mogą przekazywać do Google informacji, które:

 • mogłyby zostać wykorzystane przez Google do identyfikacji użytkowników lub zostać uznane za informacje umożliwiające taką identyfikację;
 • trwale identyfikują konkretne urządzenie (np. niepowtarzalny identyfikator telefonu komórkowego, jeśli nie można go zresetować).

Wydawcy nie mogą używać Google AdSense do łączenia informacji umożliwiających identyfikację osób z zebranymi wcześniej informacjami, które nie umożliwiają takiej identyfikacji, bez wyraźnego powiadomienia o takich działaniach i wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zasady dotyczące identyfikowania użytkowników – porady.

Wydawcy muszą też przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.

Prywatność

Musisz wyraźnie poinformować użytkowników o tym, że Twoje witryny, aplikacje lub inne usługi zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. Aby to zrobić, możesz w widocznym miejscu wyświetlać link do strony Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów.

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA)

Jeśli wdrażasz jakąkolwiek usługę reklamową Google w witrynie lub sekcji witryny objętej ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), a) musisz powiadomić Google o objętych ustawą COPPA witrynach lub sekcjach witryn za pomocą narzędzia dostępnego na stronie: https://search.google.com/search-console/coppa, a w przypadku aplikacji – za pomocą metody opisanej na stronie https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting; b) nie możesz wyświetlać reklam opartych na zainteresowaniach (w tym remarketingowych) kierowanych na podstawie: (i) przeszłej lub aktualnej aktywności użytkowników, o których wiadomo, że mają mniej niż 13 lat; (ii) przeszłej lub aktualnej aktywności w witrynach przeznaczonych dla osób poniżej 13 roku życia.

Zasady dotyczące poszczególnych usług

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018 r.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?