Konfigurowanie aplikacji w AdMob

Żeby zacząć zarabiać w aplikacji w AdMob, musisz ją najpierw skonfigurować. Możesz dodawać aplikacje opublikowane i nieopublikowane. Jeśli skonfigurujesz nieopublikowaną aplikację, po jej opublikowaniu będziesz musieć wrócić do AdMob i dodać jej link do wpisu w sklepie z aplikacjami.

Aby skonfigurować aplikację, wykonaj następujące czynności:

Konfigurowanie opublikowanej aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Kliknij Dodaj aplikację. Wyświetli się okno dialogowe.
 4. Kliknij Tak.
 5. Podaj nazwę aplikacji i kliknij Szukaj.
 6. Kliknij Dodaj obok aplikacji, którą chcesz dodać. 

Konfigurowanie nieopublikowanej aplikacji

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Aplikacje na pasku bocznym.
 3. Kliknij Dodaj aplikację. Wyświetli się okno dialogowe.
 4. Kliknij Nie.
 5. Podaj nazwę aplikacji.
 6. Wybierz platformę.
 7. Kliknij Dodaj.
 8. Kliknij Dodaj jednostkę reklamową, aby utworzyć jednostkę reklamową dla tej aplikacji lub kliknij Zrobię to później, aby zamknąć stronę.

Po opublikowaniu aplikacji, możesz wrócić do AdMob i dodać jej link do wpisu w sklepie z aplikacjami.

Udostępnianie aplikacji między usługami AdMob i Ad Manager

Jeśli korzystasz z Ad Managera, nazwa i stan aplikacji skonfigurowane w AdMob zostaną udostępnione usłudze Ad Manager. Jeśli zgłaszasz prawa do aplikacji w usłudze Ad Manager, ta aplikacja zostanie udostępniona AdMob.

Oznacza to, że gdy utworzysz lub dodasz nową aplikację w jednej z tych usług, będzie ona udostępniana między nimi. Jeśli na przykład dodasz aplikację do Ad Managera, pojawi się ona automatycznie w AdMob.

Dzięki temu masz pojedynczy zestaw aplikacji w obu usługach, zachowując osobne ustawienia aplikacji w każdej z nich.

Dane aplikacji na Smart TV nie są udostępniane, ponieważ te aplikacje są dostępne tylko w usłudze Ad Manager.

Widoczność aplikacji w AdMob odpowiada jej stanowi w usłudze Ad Manager. Jeśli na przykład zmienisz stan aplikacji w AdMob na „Widoczna”, stan w usłudze Ad Manager zmieni się na „Aktywna”. Aplikacja nie może być „Widoczna” w AdMob, ale „Nieaktywna” w usłudze Ad Manager.

Widoczność w AdMob Stan w usłudze Ad Manager
Widoczna Aktywna
Ukryta Nieaktywna

Inne informacje o aplikacji, takie jak liczba jednostek reklamowych i kampanii, są powiązane z konkretną usługą. Jeśli na przykład masz 10 jednostek reklamowych w swojej aplikacji w AdMob, te jednostki nie będą udostępniane Ad Managerowi.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem