Prehľady

Súhrn prehľadov služby AdMob

Prehľady v službe AdMob sú vytvorené tak, aby vám poskytli štatistiky týkajúce sa vašich zárobkov a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú. Zahŕňajú grafy a tabuľky, ktoré umožňujú zobraziť trendy a porovnávať dôležité metriky. Prehľady si môžete tiež prispôsobiť a uložiť. Môže vám to pomôcť udržať si prehľad o postupnom vývoji situácie.

Ak chcete lepšie porozumieť svojim dátam, môžete si informácie zahrnuté v prehľadoch prispôsobiť:

  • Filtre: Filtre umožňujú pochopiť dáta prehľadov, identifikovať trendy a pomocou hĺbkovej analýzy získať informácie, ktoré naozaj potrebujete. Filtre umožňujú zobraziť dáta o konkrétnych aplikáciách, reklamných jednotkách, krajinách a regiónoch či formátoch v rámci určeného obdobia. Do prehľadov môžete pridať viaceré filtre a zobrazované dáta tak ďalej spresniť.
  • Dimenzie: Dimenzie vám môžu pomôcť analyzovať dáta podľa určitých atribútov, ako napríklad formát reklamy alebo platforma, na ktorej sa reklama zobrazila.
  • Metriky: Metriky umožňujú určiť, čo sa meria a analyzuje. Metriky predstavujú kvantitatívne merania hodnôt vo vašich dátach, ktoré vám môžu pomôcť lepšie pochopiť zárobky a návštevnosť.

 

Ak ste členom účtu AdMob s viacerými používateľmi, budú prehľady, ktoré uložíte, pridané do knižníc prehľadov pre všetkých členov účtu. Ďalšie informácie

Zobrazovanie prehľadov s rozsiahlymi množinami dát

Počet riadkov s dátami v prehľadoch, ktoré sa zobrazujú v službe AdMob, je obmedzený na 50 000. Ak ich počet v prehľade prekročí tento limit, viditeľných bude iba prvých 50 000 riadkov. Súčty zobrazené v prehľade však budú presne zodpovedať celej množine dát vrátane tých za hranicou 50 000 riadkov.

Ak prehľad obsahuje viac než 50 000 riadkov, môžete ho rozdeliť na menšie rozsahy. Ak napríklad chcete posúdiť dáta prehľadu za rok, namiesto jedného ročného prehľadu môžete vygenerovať 12 mesačných.

Limit 50 000 riadkov nemá vplyv na zobrazovanie reklám ani na zhromažďovanie dát a sledovanie. Ide len o limit počtu viditeľných riadkov s dátami v jednotlivých prehľadoch vygenerovaných v účte AdMob.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory