Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Kampaně

Analýza výkonu vaší kampaně

Na stránce Kampaň najdete výběr dat pro přehledy. Výběr obsahuje data o vaší kampani a lze ho přizpůsobit. Můžete vybrat filtry, dimenze a metriky, které vám pomohou analyzovat výkon kampaně. Tento článek obsahuje další informace o tom, co najdete na stránce Kampaně:

Filtry

Filtry umožňují lépe porozumět informacím v přehledech, odhalit trendy a získat podrobnější údaje, jaké skutečně potřebujete. 

Filtr Datum

Filtr Datum filtr pomáhá upřesnit rozsah dat, která se zobrazí na stránce Kampaně. Můžete vybrat konkrétní datum v kalendáři nebo relativní datum, například „dnes“ nebo „posledních 7 dní“. Ve výchozím nastavení je zahrnuto srovnávací období, ale můžete ho vypnout kliknutím na přepínač Porovnat.

Tento filtr je povinný a ve výchozím nastavení se použije na všechny vaše přehledy. Úpravou výchozího nastavení ho můžete kdykoli změnit.

Ostatní filtry

Tabulku přehledů kampaně můžete filtrovat také pomocí následujících filtrů:
 • Stav kampaně: Zahrnuje kampaně, které odpovídají vybraným stavům. Ve výchozím nastavení jsou v tabulce kampaní uvedeny všechny stavy kromě těch, které jste odstranili. Přečtěte si další informace o stavech kampaní
 • Název kampaně: Kampaně lze filtrovat podle názvu.  
 • Typ kampaně:: Zahrnuje kampaně, které odpovídají vybranému typu: Vlastní reklama nebo Přímý prodej
 • Typ cíle:: Kampaně můžete filtrovat podle vybraných typů cílů
 • ID obchodu s aplikacemi k umístění reklamy: Filtrujte podle ID obchodu s aplikacemi nebo názvu balíčku aplikace k umístění reklamy. Aplikace k umístění reklamy je aplikace, která zobrazuje reklamy propagující jinou aplikaci. Pokud chcete použít tento filtr, musíte vybrat také dimenzi Umístění.
 • Název umístění: Filtrovat lze podle názvu umístění. Aplikace k umístění reklamy je aplikace, která zobrazuje reklamy propagující jinou aplikaci. Pokud chcete použít tento filtr, musíte vybrat také dimenzi Umístění.

Dimenze, metriky a atributy

Vpravo se nachází postranní panel s dimenzemi, metrikami a atributy. Kliknutím na Upravit postranní panel otevřete nebo zavřete. Pak klikněte na dimenze, metriky a atributy, které chcete do přehledu přidat (nebo je z něj odstranit). Pořadí sloupců můžete změnit také tím, že dimenze, metriky a atributy přetáhnete na postranním panelu. 

Dimenze

Dimenze určují, jak je přehled uspořádán. Pokud chcete například zobrazit zhlédnutí v rámci kampaně rozdělená podle zemí, můžete přidat dimenzi země. Přidáním nových dimenzí se změní uspořádání dat a dojde ke zpřesnění výběru dat. 

Na stránce Kampaň jsou k dispozici následující dimenze:

 • Umístění: Aplikace, která zobrazuje reklamy propagující jinou aplikaci.
 • Datum: Zobrazit lze výkon kampaně rozdělený podle vybraného období. V datovém filtru vyberte období.
 • Reklama: Reklama, která se zobrazuje v této kampani. Pokud chcete reklamu zobrazit nebo upravit, klikněte na odkaz.
 • Země: Výkon lze zobrazit podle zemí. 
 • Formát reklamy: Jak se reklamy zobrazují a kde se v aplikaci nacházejí. Další informace o formátech reklam

Metriky

Metriky představují typ dat obsažených v přehledu. Když přidáte dimenze, hodnoty metrik se přepočítají na základě nového pořadí nebo seskupení, která dimenze vytvoří. Na stránce Kampaň jsou k dispozici následující metriky:

 • Zobrazení: Celkový počet reklam, které se uživatelům zobrazily.
 • Kliknutí: Kolikrát uživatelé na reklamu klikli.
 • Míra prokliku (CTR): Počet kliknutí na reklamu vydělený počtem zobrazení reklamy.
 • Instalace: Kolikrát byla aplikace stažena do zařízení.
  Poznámka: Pokud chcete hlásit instalace, musíte nastavit měření konverzí.
 • Odhadované náklady: Odhadované náklady na zobrazení reklamy z kampaně namísto reklamy, která generuje tržby.
 • Průměrná CPI: Průměrná cena za instalaci. To znamená průměrnou částku, kterou jste vynaložili na to, abyste získali nového uživatele své aplikace.
 • Interakce: Hlavní uživatelská akce spojená s daným formátem reklamy, včetně kliknutí a interakcí.
 • Zapojení: Počet interakcí uživatele s reklamou.

Atributy

Atributy jsou obecné podrobnosti kampaně, například datum zahájení nebo stav. Na stránce Kampaň jsou k dispozici následující atributy:

 • Stav kampaně: Stav vaší kampaně. Přečtěte si další informace o stavech kampaní
 • Datum zahájení kampaně: Datum, kdy kampaň začne hlásit zobrazení, kliknutí a další metriky.
 • Datum ukončení kampaně:: Datum, kdy kampaň přestane hlásit zobrazení, kliknutí a další metriky.
 • Průběh za celou dobu: Měřítko toho, jak se kampaním ve vybraném období daří plnit cíle.
 • Typ kampaně: Typ kampaně:
  • Vlastní reklama, která propaguje vaše vlastní aplikace nebo webové stránky.
  • Přímý prodej, který prodává inventář pro konkrétního inzerenta.
 • Stav reklamy: Stav reklam v kampani. Přečtěte si další informace o stavech reklam
 • Typ reklamy: Typ reklamy, která se bude zobrazovat uživatelům aplikace. Typ reklamy zvolíte při vytváření reklamní jednotky. Když pak reklamní jednotka požádá o reklamu, obdrží pouze reklamy, které odpovídají vybranému typu.
 • ID obchodu aplikace umístění: ID obchodu s aplikacemi nebo název balíčku aplikace, která zobrazuje reklamy propagující jinou aplikaci.

Průběh za celou dobu

Sloupec s ukazatelem Průběh za celou dobu ukazuje, zda kampaň směřuje ke splnění cíle. Čísla uvedená na ukazateli průběhu vám poskytnou detailnější pohled, jak si jednotlivé kampaně vedou. Průběh se aktualizuje každé 2 hodiny.

U cílů typu zprostředkování reklam můžete z ukazatele průběhu za celou dobu zjistit, jak jsou reklamy při zprostředkování řazeny: buď Manuální eCPM, nebo Optimalizováno Googlem pro záložní reklamy. 

Odhadované náklady

Odhadované náklady jsou odhadované tržby, o které můžete přijít, když se zobrazí reklama z kampaně místo reklamy, která by zajistila příjmy. Reklamy z kampaně jsou reklamy z kampaní s vlastními reklamami nebo z přímo prodávaných kampaní, zatímco reklamy, které generují tržby, pocházejí ze zprostředkování a nabízení cen. 

Kampaně ve službě AdMob jsou vždy bez dalších poplatků, nicméně zobrazení reklamy z kampaně znamená, že se nezobrazí reklama, která by vedla k tržbám. Odhadované náklady lze také interpretovat jako tržby ušlé za to, že získáte konverze prostřednictvím reklam z kampaně. 

Kampaně ve službě AdMob optimalizují zobrazení tak, abyste dosáhli co nejvyššího počtu konverzí a přitom zůstaly odhadované náklady nižší než cílová cena za instalaci.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka