Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Bắt đầu sử dụng và khắc phục vấn đề về tính năng đặt giá thầu của đối tác (Giai đoạn thử nghiệm beta)

Lưu ý: Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. 

Hãy làm theo hướng dẫn sau để tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng tính năng đặt giá thầu của đối tác và khắc phục vấn đề:

Cài đặtVấn đề về hoạt động thiết lập 

Nội dung cần kiểm tra thực hiện thao tác này Giải pháp

Ứng dụng của bạn có được phê duyệt trong AdMob không?

Bạn phải thiết lập và phê duyệt ứng dụng trong AdMob thì mới có thể sử dụng tính năng đặt giá thầu của đối tác. 

Kiểm tra trạng thái sẵn sàng của ứng dụng để xem ứng dụng của bạn đã được phê duyệt hay chưa. 

Bạn có đang sử dụng đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác không?

Kiểm tra để chắc chắn rằng đơn vị quảng cáo của bạn đã bật chế độ cài đặt tính năng đặt giá thầu của đối tác. Hãy mở phần cài đặt của đơn vị quảng cáo và xác nhận rằng bạn đã đánh dấu vào ô bên cạnh tính năng Đặt giá thầu của đối tác. 

Nếu không thì bạn sẽ phải tạo một đơn vị quảng cáo mới dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác. Bạn không thể sử dụng lại các đơn vị quảng cáo chuẩn hiện có hoặc thay đổi loại lựa chọn phân phát đơn vị quảng cáo sau khi tạo đơn vị quảng cáo. 

Ứng dụng của bạn có SDK GMA tối thiểu để sử dụng các đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác không?

Bạn nên cài đặt các SDK Quảng cáo trên thiết bị di động của Google (GMA) sau đây trên ứng dụng của mình để sử dụng tính năng đặt giá thầu của đối tác:

  • 21.4.0 trở lên cho Android
  • 9.12.0 trở lên cho iOS

Tuy nhiên, phiên bản SDK tối thiểu cần thiết để sử dụng tính năng đặt giá thầu của đối tác là:

  • 21.0.0 trở lên cho Android
  • 8.5.0 trở lên cho iOS

Bạn đã cài đặt SDK tối thiểu mà nền tảng dàn xếp của bên thứ ba yêu cầu chưa?  

Nền tảng dàn xếp của bên thứ ba có thể yêu cầu dùng phiên bản SDK mới để sử dụng Google làm bên đặt giá thầu. Hãy kiểm tra với nền tảng dàn xếp của bên thứ ba để xác nhận rằng bạn đang sử dụng phiên bản SDK bắt buộc.

Ứng dụng của bạn có lỗi vi phạm chính sách nào chưa được xử lý không?

Kiểm tra Trung tâm chính sách AdMob để xem liệu ứng dụng của bạn có lỗi vi phạm chính sách nào có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng hoặc khả năng phân phát quảng cáo của ứng dụng hay không. 

 

bản đồKhắc phục vấn đề chung

Bảng sau đây trình bày các đề xuất của chúng tôi để thử nghiệm chế độ thiết lập tính năng đặt giá thầu của đối tác.  

Nội dung cần kiểm tra thực hiện thao tác này Những mục bạn nên kiểm tra

Bạn có đang thử nghiệm tính năng đặt giá thầu của Google bằng tính năng thử nghiệm A/B trên nền tảng của bên thứ ba không?

Nếu nền tảng dàn xếp của bên thứ ba có công cụ hoặc tính năng thử nghiệm A/B, bạn nên cân nhắc sử dụng công cụ của họ để thử nghiệm tính năng đặt giá thầu của Google trên các ứng dụng của mình. 

Tính năng thử nghiệm A/B có thể giúp bạn so sánh hiệu suất nhu cầu của Google trong các nhóm thử nghiệm sau:

  • Kiểm soát: Chế độ thiết lập tính năng dàn xếp hiện có với các lệnh gọi hiện tại của Mạng AdMob
  • Thử nghiệm: Tính năng đặt giá thầu của Google đã được thêm vào chế độ thiết lập tính năng dàn xếp hiện tại của bạn

Bạn có đang sử dụng chế độ thiết lập kết hợp để thử nghiệm Google với tư cách là bên đặt giá thầu trên nền tảng dàn xếp của bên thứ ba không?

Khi sử dụng chế độ thiết lập kết hợp, tức là bạn đã thêm tính năng đặt giá thầu của Google vào quy trình dàn xếp kiểu thác nước hiện tại (cũng bao gồm Mạng AdMob). Việc này cho phép bạn thử nghiệm tính năng đặt giá thầu của Google một cách an toàn vì Mạng AdMob vẫn có thể được gọi trong quy trình dàn xếp kiểu thác nước nếu tính năng đặt giá thầu của Google không phản hồi yêu cầu giá thầu.

Trong chế độ thiết lập kết hợp, bạn có thể thấy số lượng lệnh gọi tới Mạng AdMob giảm trong khi hiệu suất đặt giá thầu của Google tăng lên. 

Bạn có đang thử nghiệm tính năng đặt giá thầu của Google trên tất cả các định dạng được hỗ trợ trong ứng dụng của mình không?

Khi thử nghiệm tính năng đặt giá thầu của Google, bạn nên bắt đầu bằng cách thử nghiệm tất cả các định dạng có liên quan và được hỗ trợ để cho phép các mô hình đặt giá thầu của Google tìm hiểu thêm về ứng dụng của bạn.

Bạn có thể tạo đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác cho các định dạng sau: quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo gốc và quảng cáo có tặng thưởng. 

Lưu ý: Hãy kiểm tra với nền tảng dàn xếp của bên thứ ba để biết họ hỗ trợ những định dạng nào.

Bạn có đang thử nghiệm tính năng đặt giá thầu của Google trên tất cả các vị trí địa lý không?

Tính năng đặt giá thầu của Google áp dụng cho tất cả các vị trí địa lý. Khi thử nghiệm, bạn nên bắt đầu với tất cả vị trí địa lý liên quan cho ứng dụng của mình. Việc này sẽ giúp các mô hình đặt giá thầu của Google nhanh chóng tìm hiểu về ứng dụng của bạn.

Bạn đã thử nghiệm tính năng đặt giá thầu của Google được bao lâu rồi?

Khi thử nghiệm Google với tư cách là bên đặt giá thầu, tốt nhất là bạn nên thử nghiệm ít nhất 14 ngày trước khi đánh giá hiệu suất. Điều này cho phép các mô hình đặt giá thầu của Google hội tụ và duy trì sự ổn định trong khoảng không quảng cáo trên ứng dụng của bạn.

Bạn đang đánh giá những chỉ số nào?

Xin lưu ý rằng nếu đánh giá nhiều chỉ số, bạn sẽ hiểu rõ hiệu suất của tính năng đặt giá thầu của Google trên (các) ứng dụng của mình. Các chỉ số này bao gồm thu nhập ước tính từ Google, số lượt hiển thị, eCPM và tổng doanh thu.

Khoản thanh toán cho nhu cầu trên Google của bạn phải là chỉ báo chính về hiệu suất khi thử nghiệm tính năng đặt giá thầu của Google.

Vì tính năng đặt giá thầu của Google giúp nhà quảng cáo truy cập vào nhiều khoảng không quảng cáo trên ứng dụng của bạn hơn, nên hiệu suất của Google có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cơ hội hiển thị mới mà tính năng đặt giá thầu của Google sẽ có quyền tiếp cận.

Gần đây, bạn có phát hành phiên bản ứng dụng mới với SDK phiên bản mới không?

Nếu gần đây bạn đã phát hành phiên bản ứng dụng với SDK phiên bản mới (SDK GMA và SDK nền tảng của bên thứ ba) và tỷ lệ sử dụng thấp, thì bạn nên đợi cho đến khi ứng dụng của bạn đạt tỷ lệ sử dụng ổn định để đảm bảo (các) thử nghiệm A/B đang so sánh công bằng giữa nhóm đối chứng và nhóm thử nghiệm.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính