Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Thêm nguồn quảng cáo vào nhóm dàn xếp

Sau khi thiết lập một nguồn quảng cáo và liên kết các đơn vị quảng cáo, bạn có thể thêm nguồn quảng cáo đó vào một nhóm dàn xếp hiện có. 

Lưu ý: Nếu bạn chưa thiết lập nhóm dàn xếp nào, hãy làm theo hướng dẫn để tạo nhóm dàn xếp

Cách thêm nguồn quảng cáo vào nhóm dàn xếp hiện có:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Trong thẻ Nhóm dàn xếp, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp mà bạn sẽ thêm nguồn quảng cáo. 
 4. Chọn loại nguồn quảng cáo mà bạn muốn thêm:

  Thêm nguồn quảng cáo đặt giá thầu vào nhóm dàn xếp

  1. Trong bảng Nguồn quảng cáo đặt giá thầu, hãy nhấp vào Thêm nguồn quảng cáo.
  2. Tìm nguồn quảng cáo trong danh sách xuất hiện hoặc bắt đầu nhập tên của nguồn quảng cáo trong hộp tìm kiếm. Hãy nhấp vào Chọn bên cạnh nguồn quảng cáo mà bạn muốn thêm. 
   Nếu bạn chưa thiết lập mối quan hệ đối tác với nguồn quảng cáo này, hãy làm theo lời nhắc để ký thoả thuận hợp tác và xác nhận thoả thuận đặt giá thầu.
  3. Chọn mối liên kết hiện có cho đơn vị quảng cáo của bạn hoặc nhấp vào Thêm mối liên kết khác để thiết lập một mối liên kết mới. Nếu bạn chưa thiết lập mối liên kết nào, hãy nhấp vào Thêm mối liên kết
  4. Nhấp vào Xong.

  Thêm nguồn quảng cáo dạng thác nước vào nhóm dàn xếp

  1. Trong bảng Nguồn quảng cáo dạng thác nước, hãy nhấp vào Thêm nguồn quảng cáo
  2. Tìm nguồn quảng cáo trong danh sách xuất hiện hoặc bắt đầu nhập tên của nguồn quảng cáo trong hộp tìm kiếm. Hãy nhấp vào Chọn bên cạnh nguồn quảng cáo mà bạn muốn thêm. 
  3. Nếu nguồn quảng cáo của bạn hỗ trợ tính năng tối ưu hoá, thì nút bật/tắt tính năng tối ưu hoá sẽ ở trạng thái bật theo mặc định. Nếu bạn không muốn tối ưu hoá nguồn quảng cáo này, hãy nhấp vào nút bật/tắt để tắt tính năng tối ưu hoá.
  4. Nhập eCPM thủ công.
   • Đối với những nguồn quảng cáo được tối ưu hoá, giá trị eCPM này được dùng để sắp xếp thứ tự của nguồn quảng cáo này trong khi AdMob thu thập đủ dữ liệu trong quá khứ cho hoạt động tối ưu hoá. Sau khi tối ưu hoá nguồn quảng cáo này, hệ thống sẽ dùng eCPM được tối ưu hoá để sắp xếp thứ tự nguồn quảng cáo.
   • Đối với những nguồn quảng cáo không được tối ưu hoá, giá trị eCPM này sẽ được dùng để sắp xếp thứ tự của nguồn quảng cáo trong chế độ dàn xếp kiểu thác nước.
  5. Chọn mối liên kết hiện có cho đơn vị quảng cáo của bạn hoặc nhấp vào Thêm mối liên kết khác để thiết lập một mối liên kết mới. Nếu bạn chưa thiết lập mối liên kết nào, hãy nhấp vào Thêm mối liên kết
  6. Nhấp vào Xong.

  Thêm sự kiện tuỳ chỉnh vào nhóm dàn xếp

  1. Trong bảng Nguồn quảng cáo dạng thác nước, hãy nhấp vào Thêm sự kiện tuỳ chỉnh
  2. Nhập nhãn mô tả cho sự kiện. 
  3. Nhập eCPM thủ công để sử dụng cho sự kiện tuỳ chỉnh này. eCPM sẽ được dùng để tự động đặt sự kiện theo chế độ dàn xếp kiểu thác nước, nơi chỉ số đó sẽ cạnh tranh với các nguồn quảng cáo khác để thực hiện yêu cầu quảng cáo.
  4. Nhấp vào Tiếp tục.
  5. Chọn một mối liên kết hiện có để dùng cho sự kiện tuỳ chỉnh này hoặc nhấp vào Thêm mối liên kết để thiết lập mối liên kết mới. Để sử dụng nhiều sự kiện tuỳ chỉnh, bạn sẽ phải tạo thêm mối liên kết khác cho từng sự kiện tuỳ chỉnh.
  6. Nhấp vào Xong.
 5. Nhấp vào Lưu. Nhóm dàn xếp sẽ được lưu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính