Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Актуализации на страницата Ви за посредничество в AdMob

За да улесним настройването на източници на реклами и установяването на съответствие на рекламни елементи, въвеждаме промени в секцията „Посредничество“ в профила Ви в AdMob. С тези промени по-лесно управлявате източниците си на реклама, установявате съответствие на рекламни елементи и ги използвате повторно в няколко групи за посредничество, както и оптимизирате настройването си за посредничество.

Какво се променя?

Сега трябва само да установите съответствие между рекламните си елементи, за да ги използвате в няколко групи за посредничество. Вместо да въвеждате подробностите за съответствието всеки път, когато добавяте източник на реклама към група за посредничество, вече можете да настроите източник на реклама с подробностите за съответствието на рекламните елементи от раздела „Източници на офериране“ или „Каскадни източници“. Можете също да настроите допълнителни съответствия за всеки рекламен елемент.

За да настроите нов източник на реклама, кликнете върху Настройване на източник на реклама в раздела „Източници на офериране“ или „Каскадни източници“. Оттук можете да преглеждате и управлявате подробностите за източника на реклама, включително съответствието му с рекламни елементи. Всичките Ви подробности за най-важните източници на реклама вече са на едно място, така че по-лесно да управлявате и оптимизирате посредничеството си в AdMob.

Първи стъпки

За да прегледате страницата с източника на реклама:

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
  3. Кликнете върху раздела Източници на офериране, за да видите страницата с източници на реклама с офериране. Кликнете върху раздела Каскадни източници, за да видите страницата с източници на реклама от каскадата.

За да добавите съответствия на рекламни елементи за съществуващ източник на реклама:

  1. От страницата „Офериране“ или „Източник на реклама от каскадата“ изберете източника на реклама и кликнете върху Съответствие на рекламни елементи.
  2. Кликнете върху Стрелка за надолу до рекламния елемент, с който искате да установите съответствие.
  3. Кликнете върху Редактиране, за да промените подробностите за съществуващо съответствие, или добавете допълнително съответствие. Ако не сте настроили съответствия, кликнете върху Добавяне на съответствие
  4. Въведете подробностите за съответствие на трета страна, включително уникално име за установяване на съответствие. Името на съответствието е само за вътрешно ползване и ще Ви помогне да решите кои съответствия да използвате при настройването на групата си за посредничество.
    Забележка: Не всички източници на офериране изискват съответствие на рекламни елементи. За да научите какви подробности за съответствие са Ви необходими, прегледайте изискванията за източници на офериране и каскадни източници.
  5. Кликнете върху Запазване.

Научете повече

За да настроите нов източник на реклама с нови съответствия, разгледайте:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
„Моята страница в AdMob“ – персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175