Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Khắc phục các vấn đề được phát hiện bằng công cụ kiểm tra quảng cáo

Công cụ kiểm tra quảng cáo giúp bạn xác định các vấn đề về ứng dụng của mình. Sau khi xác định được vấn đề, bạn có thể tham khảo thông tin trong bài viết này để biết cách khắc phục vấn đề.

Nội dung trong bài viết này:

Tìm hiểu các vấn đề về bộ chuyển đổi SDK

Có 2 vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi kiểm tra bộ chuyển đổi SDK của nguồn quảng cáo bên thứ ba. Hãy xem nội dung sau để tìm hiểu vấn đề và những việc bạn có thể làm để khắc phục vấn đề.

Vấn đề Ý nghĩa Giải pháp
Không tìm thấy bộ chuyển đổi

Một số nguồn quảng cáo bên thứ ba yêu cầu SDK và bộ chuyển đổi GMA SDK cụ thể để tải và hiển thị quảng cáo từ nguồn đó.

Lỗi này có nghĩa là GMA SDK không tìm thấy bộ chuyển đổi hoặc SDK của bên thứ ba.

Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã cài đặt bộ chuyển đổi SDK đúng cách. Tìm hiểu thêm về Android và iOS.
Chưa khởi động Bạn cần khởi động rõ ràng từng bộ chuyển đổi SDK của nguồn quảng cáo bên thứ ba trong cơ sở mã của mình với các thông số cần thiết.

Đảm bảo rằng bạn đã làm đúng theo hướng dẫn tích hợp. Tìm hiểu thêm về Android và iOS.

Để biết những lỗi cụ thể khi khởi động, vui lòng tham khảo tài liệu của nguồn quảng cáo bên thứ ba.

Nếu không thấy nguồn quảng cáo của bên thứ ba trong thẻ Bộ chuyển đổi, thì tức là bạn chưa thêm nguồn quảng cáo đó vào tài khoản AdMob của mình. Tìm hiểu cách thiết lập nguồn quảng cáo dạng thác nướcnguồn quảng cáo đặt giá thầu. Sau khi thiết lập nguồn quảng cáo đúng cách, hãy nhớ thêm nguồn quảng cáo đó vào một nhóm dàn xếp.

Tìm hiểu các vấn đề về nguồn quảng cáo đặt giá thầu

Để xem thông tin đặt giá thầu trong công cụ kiểm tra quảng cáo, bạn phải sử dụng các phiên bản sau:
 • Android: 20.2.0 trở lên
 • iOS: 8.5.0 trở lên

Khi xem Nhật ký yêu cầu SDK để biết thông tin chi tiết về các nguồn đặt giá thầu bên thứ ba, bạn có thể gặp phải một trong các vấn đề sau.

Vấn đề Ý nghĩa Giải pháp
Không tìm thấy tín hiệu SDK Bạn có thể cần cài đặt SDK và bộ chuyển đổi, cũng như định cấu hình đúng cách cho một số nguồn quảng cáo để sử dụng tính năng đặt giá thầu. Đảm bảo bạn đã đáp ứng đúng các yêu cầu về SDK cho AndroidiOS.
Không có sự đồng ý của người dùng Nguồn quảng cáo có thể không đủ điều kiện cho một yêu cầu giá thầu nếu người dùng không đồng ý. Việc này là hoàn toàn bình thường. Tìm hiểu thêm về cách triển khai các công cụ lấy sự đồng ý (chẳng hạn như Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR)) trong Chính sách và quy định hạn chế của AdMob.
Không có quảng cáo nào được trả về

Nguồn quảng cáo có thể không đủ điều kiện đặt giá thầu hoặc đã quyết định không đặt giá thầu cho yêu cầu quảng cáo.

 • Có một số lý do có thể khiến vấn đề này xảy ra. Dưới đây là một số ví dụ:
 • Nguồn quảng cáo chỉ có thể đặt giá thầu trong một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như những khu vực địa lý cụ thể.
 • Nguồn quảng cáo có thể không có quảng cáo cho yêu cầu giá thầu.
 • Đã xảy ra lỗi hệ thống ngoài ý muốn hoặc hết thời gian chờ ở phía nguồn quảng cáo.
Liên hệ với nguồn quảng cáo của bạn để biết thêm thông tin.
Nếu nguồn đặt giá thầu bên thứ ba không đặt giá thầu, thì có thể đã xảy ra vấn đề về tín hiệu mà nguồn đặt giá thầu đó đang thu thập. Bạn có thể sao chép và chia sẻ dữ liệu do người mua tạo với nguồn đặt giá thầu.

Xem các vấn đề về thông số đặt giá thầu của bên thứ ba cho mỗi yêu cầu quảng cáo

Khi xem thông tin chi tiết về thông số đặt giá thầu của bên thứ ba, bạn có thể gặp phải một trong các lỗi sau. Hãy xem bảng dưới đây để biết ý nghĩa của các lỗi và các bước tiếp theo mà bạn nên thực hiện.

Thông báo lỗi Ý nghĩa Giải pháp
NO_ERROR Không có lỗi nào. Bạn không cần làm gì cả.
ADAPTER_CREATION_FAILURE Không tìm thấy hoặc chưa khởi động bộ chuyển đổi SDK của bên thứ ba. Xác minh rằng bạn đã nhập chính xác bộ chuyển đổi và SDK của bên thứ ba cho Android và iOS.
SIGNAL_COLLECTION_FAILURE Bộ chuyển đổi SDK của bên thứ ba đã trả về lỗi trong quá trình thu thập tín hiệu. Điều này có thể có nghĩa là hệ thống không tìm thấy tín hiệu SDK hoặc đã hết thời gian chờ.

Xem nội dung mô tả về lỗi trong công cụ kiểm tra quảng cáo để xác định nguyên nhân của vấn đề.

Xác minh rằng bạn đã liên kết chính xác các đơn vị quảng cáo trong tài khoản của mình.

Xác minh rằng SDK của nguồn quảng cáo bên thứ ba đã khởi động thành công.

Nếu không, hãy tham khảo tài liệu của nguồn quảng cáo bên thứ ba.

SIGNAL_COLLECTION_TIMEOUT Bộ sưu tập tín hiệu cho bộ chuyển đổi SDK của bên thứ ba đã hết thời gian chờ.

Xác minh rằng SDK của nguồn quảng cáo bên thứ ba đã khởi động thành công.

Nếu không, hãy tham khảo tài liệu của nguồn quảng cáo bên thứ ba.

UNKNOWN_ERROR Thông báo này cho biết đây là một lỗi ngoài dự kiến.

Lỗi không xác định có nghĩa là chúng ta không thể xác định nguyên nhân chính xác. Bạn có thể kiểm tra một số vấn đề thường gặp sau đây:

 • Xác minh rằng SDK của nguồn quảng cáo bên thứ ba đã khởi động thành công.
 • Xác minh rằng bạn đã liên kết chính xác các đơn vị quảng cáo trong tài khoản của mình.

Nếu không, hãy tham khảo tài liệu của nguồn quảng cáo bên thứ ba.

ADAPTER_PROTOCOL_ CONFORMANCE_FAILURE Thông báo này có nghĩa là bộ chuyển đổi SDK của bên thứ ba không được hỗ trợ hoặc có vấn đề về cấu hình của bộ chuyển đổi.

Xác minh rằng bạn đã nhập chính xác bộ chuyển đổi và SDK của bên thứ ba cho iOS.

Lỗi này chỉ xuất hiện trên iOS.

Bạn không thấy nguồn quảng cáo của mình trong thông số đặt giá thầu của bên thứ ba? Điều này có thể là do bạn đã định cấu hình nguồn quảng cáo không đúng cách trong tài khoản của mình. Hãy kiểm tra trạng thái mối quan hệ đối tác của nguồn đặt giá thầu. Điều này cũng có thể là do đã xảy ra lỗi không xác định.

Tìm hiểu các vấn đề về quyền riêng tư

Bạn có thể gặp lỗi sau đây trong mục "Quyền riêng tư" của công cụ kiểm tra quảng cáo. Hãy xem ý nghĩa của lỗi này và những việc bạn có thể làm để khắc phục vấn đề.

Thông báo lỗi Ý nghĩa Giải pháp
Không tìm thấy thông tin chi tiết về quyền riêng tư
Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất của SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động để xem thông tin về quyền riêng tư của ứng dụng/yêu cầu của bạn
Lỗi này có thể xảy ra khi phiên bản SDK của ứng dụng/yêu cầu quá cũ nên công cụ kiểm tra quảng cáo không thể hiển thị các tín hiệu về quyền riêng tư. Cập nhật lên phiên bản tối thiểu của SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động có hỗ trợ việc này:
 • Android 21.2.0 hoặc iOS 9.8.0

Khắc phục vấn đề thiếu giá trị ngoài dự kiến

Trong quá trình khắc phục sự cố, nếu bạn thấy bất kỳ trường hợp nào mà giá trị này chỉ xuất hiện dưới dạng dấu gạch nối (), thì tín hiệu đã được xác định là bị thiếu. Bạn phải đảm bảo rằng bạn đã tích hợp với một nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được Google chứng nhận và thiết bị thử nghiệm của bạn đang báo cáo vị trí địa lý cần thiết.

Sử dụng một CMP được Google chứng nhận

Khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh hoặc Thuỵ Sĩ, bạn phải đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã được Google chứng nhận và có tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB).

Đảm bảo khu vực địa lý tuân theo GDPR

Để thử nghiệm đầy đủ quy trình lấy sự đồng ý và xem các tín hiệu liên quan đến quyền riêng tư trong công cụ kiểm tra quảng cáo, bạn phải ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh hoặc Thuỵ Sĩ hoặc đã định cấu hình CMP của mình để kiểm tra hành vi của ứng dụng như thể thiết bị được đặt ở EEA, Vương quốc Anh hoặc Thuỵ Sĩ. Khi bạn đã hoàn tất việc này, giá trị "Áp dụng GDPR" trong giao diện người dùng về quyền riêng tư của công cụ kiểm tra quảng cáo sẽ hiển thị là "true".

 • Những nhà xuất bản đang sử dụng SDK Nền tảng thông báo cho người dùng (UMP SDK) có thể làm theo hướng dẫn Android or iOS để buộc sử dụng vị trí địa lý cần thiết trên các thiết bị thử nghiệm.
 • Những nhà xuất bản đang sử dụng một CMP khác được Google chứng nhận nên làm việc với nhà cung cấp CMP của mình để tìm hiểu cách buộc sử dụng vị trí địa lý cần thiết cho thiết bị.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính