Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Riešenie problémov nájdených pomocou inšpektora reklám

Inšpektor reklám vám pomáha identifikovať problémy s aplikáciou. Po identifikácii problém vyriešte pomocou nasledujúcich informácií.

Problémy s adaptérom pre súpravu SDK

Pri kontrole adaptéra zdroja reklamy tretej strany pre súpravu SDK sa môžu vyskytnúť dva problémy. Prečítajte si nasledujúce informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť problém a zistiť, ako ho môžete vyriešiť.

Poznámka: Ak sa na karte Adapter (Adaptér) nezobrazuje váš zdroj reklamy tretej strany, môže to znamenať, že ste ho nepridali do účtu AdMob. Zistite, ako nastaviť kaskádový zdroj reklamy a zdroj reklamy s ponukami. Po správnom nastavení zdroja reklamy sa ubezpečte, že ste ho pridali do skupiny sprostredkovania.
Problém Čo to znamená Čo môžete urobiť
Adapter not found (Adaptér sa nenašiel)

Niektoré zdroje reklamy tretích strán vyžadujú na načítavanie a zobrazovanie reklám z daného zdroja súpravu SDK a jej špecifický adaptér pre súpravu GMA SDK.

Táto chyba znamená, že súprava GMA SDK nemôže nájsť súpravu SDK alebo adaptér tretej strany.

Skontrolujte, či ste správne nainštalovali adaptér pre súpravu SDK. Prečítajte si viac (Android, iOS).
Didn’t initialize (Nepodarilo sa inicializovať) Každý adaptér zdroja reklamy tretej strany pre súpravu SDK musí byť v kóde explicitne inicializovaný s potrebnými parametrami.

Ubezpečte sa, že ste postupovali podľa sprievodcu integráciou. Prečítajte si viac (Android, iOS).

V prípade chýb inicializácie si pozrite dokumentáciu daného zdroja reklamy tretej strany.

Problémy so zdrojmi reklamy s ponukami

Ak si chcete pozrieť podrobnosti ponúk v inšpektore reklám, musíte si nainštalovať verziu 20.2.0 alebo novšiu pre Android a 8.5.0 alebo novšiu pre iOS.

Pri kontrole podrobností o zdrojoch ponúk tretích strán v denníkoch požiadaviek súpravy SDK sa môžete stretnúť s jedným z nasledujúcich problémov.

Problém Čo to znamená Čo môžete urobiť
No SDK signal found (Nenašiel sa signál súpravy SDK) Niektoré zdroje reklamy môžu na používanie ponúk vyžadovať inštaláciu súpravy SDK a adaptéra, ako aj ich správnu konfiguráciu. Skontrolujte, či ste správne splnili požiadavky súpravy SDK pre Android a iOS.
No user consent provided (Nebol poskytnutý súhlas používateľa) Ak používateľ neposkytol potrebný súhlas, zdroj reklamy nemusí spĺňať podmienky pre žiadosť o ponuku. Toto môže byť očakávané správanie. Viac o implementácii nástrojov na získanie súhlasu, napríklad podľa nariadenia GDPR, sa dozviete v pravidlách a obmedzeniach služby AdMob.
No ad returned (Nebola vrátená žiadna reklama)

Zdroje reklamy sa mohli rozhodnúť nevytvoriť ponuku pre požiadavku na reklamu alebo nemusia spĺňať podmienky na vytvorenie ponuky.

  • Tento problém môže mať niekoľko príčin. Tu je niekoľko príkladov:
  • Zdroj reklamy môže vytvárať ponuky len za určitých podmienok, napríklad pre konkrétne geografické oblasti.
  • Zdroj reklamy nemusí obsahovať reklamu vhodnú pre žiadosť o ponuku.
  • Nastala neočakávaná systémová chyba alebo uplynul časový limit na strane zdroja reklamy.
     
Ďalšie podrobnosti vám poskytne zdroj reklamy. 
Poznámka: Ak váš zdroj ponúk tretej strany nevytvára ponuky, možno došlo k chybe so signálom, ktorý zhromažďuje. Údaje generované kupujúcim môžete skopírovať a zdieľať so zdrojom ponúk.

Zobrazenie problémov s parametrami ponúk tretích strán podľa jednotlivých požiadaviek na reklamu

Pri kontrole podrobností parametrov ponúk tretích strán sa môžete stretnúť s jednou z nasledujúcich chýb. V tabuľke sú vysvetlené jednotlivé chyby a odporúčaný ďalší postup.

Chybové hlásenie Čo to znamená Čo môžete urobiť
NO_ERROR Žiadna chyba. Nevyžaduje sa žiadna akcia.
ADAPTER_CREATION_FAILURE Adaptér pre súpravu SDK tretej strany sa nenašiel alebo neinicializoval. Skontrolujte, či sú adaptér a súprava SDK tretej strany importované správne (Android, iOS).
SIGNAL_COLLECTION_FAILURE Adaptér pre súpravu SDK tretej strany vrátil počas zhromažďovania signálu zlyhanie. Môže to znamenať, že signál súpravy SDK sa nenašiel alebo vypršal časový limit.

Pozrite si opis chyby uvedený v inšpektore reklám, ktorý vám pomôže identifikovať príčinu problému.

Overte, či sú reklamné jednotky v účte AdMob správne namapované.

Skontrolujte, či bola súprava SDK zdroja reklamy tretej strany úspešne inicializovaná.

V opačnom prípade si pozrite dokumentáciu daného zdroja reklamy tretej strany.

SIGNAL_COLLECTION_TIMEOUT Pri zhromažďovaní signálu pre adaptér pre súpravu SDK tretej strany vypršal časový limit.

Skontrolujte, či bola súprava SDK zdroja reklamy tretej strany úspešne inicializovaná.    

V opačnom prípade si pozrite dokumentáciu daného zdroja reklamy tretej strany.

UNKNOWN_ERROR Ide o neočakávanú chybu.

Neznáme chyby znamenajú, že nedokážeme určiť presnú príčinu. Nižšie nájdete niekoľko bežných problémov, ktoré môžete skontrolovať:

  • Skontrolujte, či bola súprava SDK zdroja reklamy tretej strany úspešne inicializovaná.
  • Overte, či sú reklamné jednotky v účte AdMob správne namapované.  

V opačnom prípade si pozrite dokumentáciu daného zdroja reklamy tretej strany.

ADAPTER_PROTOCOL_ CONFORMANCE_FAILURE Znamená to, že adaptér pre súpravu SDK tretej strany nie je podporovaný alebo došlo k problému s konfiguráciou adaptéra.

Skontrolujte, či sú adaptér a súprava SDK tretej strany importované správne (iOS).

Upozorňujeme, že táto chyba sa zobrazuje iba pre systém iOS.

Nevidíte svoj zdroj reklamy uvedený v parametroch ponúk tretích strán? Mohlo by to znamenať, že váš zdroj reklamy nebol v účte AdMob nakonfigurovaný správne. Skontrolujte stav partnerstva zdroja ponúk. Mohlo by to tiež znamenať, že došlo k neznámej chybe.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Moja stránka v službe AdMob – prispôsobená stránka pomocníka, ktorá vám pomôže uspieť v službe AdMob.

Predstavujeme vám nedávno vylepšenú Moju stránku v službe AdMob. Ide o prispôsobenú stránku pomocníka s relevantnými informáciami o účte. Umožňuje vám lepšie dohliadať na stav účtu, uistiť sa, či máte dokončené potrebné nastavenia, a získať správne tipy na optimalizáciu zacielené na vaše aplikácie. Čoskoro vám prinesieme aj ďalšie aktuality.

Ďalšie informácie

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73175