התראה

בדף "AdMob שלי" המשופר, תוכלו לקבל מידע שיעזור לכם להבין את מצב התקינות של החשבון והשלבים שצריך לבצע כדי להשלים את הגדרתו. כמו כן, ניתן למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים אישית לאפליקציה שלכם.

מתחילים

איך פותרים את הבעיות שמזהים באמצעות הכלי לבדיקת מודעות

הכלי לבדיקת מודעות עוזר לזהות בעיות באפליקציה. אחרי זיהוי הבעיה, תוכלו להשתמש במידע שבמאמר הזה כדי להבין איך לפתור אותה.

הנושאים במאמר

הסבר על בעיות במתאם ה-SDK

יש שתי בעיות שעשויות להופיע כשבודקים את מתאם ה-SDK של מקור המודעות החיצוני. עיינו בטבלה הבאה כדי להבין את הסיבה לבעיה ואיך לפתור אותה.

הבעיה מה זה אומר מה אפשר לעשות
המתאם לא נמצא

כדי לטעון ולהציג מודעות ממקורות חיצוניים מסויימים צריך להפעיל SDK ואת המתאם הספציפי שמתאים אותו ל-GMA SDK.

משמעות השגיאה היא ש-GMA SDK לא הצליח לאתר את ה-SDK או את המתאם שנדרש כדי להציג מודעות מהמקור החיצוני.

ודאו שהתקנתם את מתאם ה-SDK בצורה נכונה. בקישורים הבאים יש מידע נוסף עבור ‫Android ו-iOS.
המתאם לא הופעל כל מתאם SDK להצגת מודעות ממקור חיצוני צריך להיות מופעל בצורה מפורשת ב-codebase שלכם עם הפרמטרים הנחוצים.

ודאו שפעלתם בדיוק לפי ההוראות במדריך השילוב. בקישורים הבאים יש מידע נוסף עבור ‫Android ו-iOS.

לקבלת מידע על שגיאות הפעלה ספציפיות, ניתן לעיין במסמכי התיעוד של מקור המודעות החיצוני.

אם מקור המודעות של הצד השלישי לא מופיע בכרטיסייה 'מתאם', יכול להיות שלא הוספתם את מקור המודעות לחשבון AdMob. בקישורים הבאים מוסבר איך להגדיר מקור מודעות ב-Waterfall ומקור מודעות לבידינג. אחרי שתגדירו את מקור המודעות בצורה נכונה, הקפידו להוסיף אותו אל קבוצה לבחירת רשת (Mediation).

הסבר על בעיות במקורות של מודעות לבידינג

כדי לראות את פרטי הבידינג בכלי לבדיקת מודעות, נדרשות הגרסאות הבאות:
 • Android:‏ 20.2.0 ואילך
 • iOS:‏ 8.5.0 ואילך

כשתעיינו ביומני הבקשות מה-SDK כדי לקבל פרטים על מקורות הבידינג החיצוניים, יכול להיות שתיתקלו באחת מהבעיות הבאות.

הבעיה מה זה אומר מה אפשר לעשות
לא נמצא אות SDK יש מקורות מודעות שכדי שהם יוכלו להשתתף בבידינג צריך להתקין SDK ומתאם ולהגדיר אותם בצורה נכונה. ודאו שפעלתם בצורה נכונה לפי הדרישות של ה-SDK עבור ‫Android ו-iOS.
לא התקבלה הסכמה מהמשתמש יש מקרים שבהם נדרשת הסכמה של משתמשים ואם לא מקבלים אותה, יכול להיות שמקור המודעות לא יעמוד בתנאים לקבלת בקשות להצעות מחיר. במקרים כאלה לא מדובר בתקלה אלא בפעולה תקינה של המערכת. מידע נוסף על ההטמעה של כלים לניהול הסכמה, כמו GDPR, זמין בהמדיניות וההגבלות של AdMob.
לא הוחזרה מודעה

יכול להיות שמקורות המודעות החליטו לא להגיש הצעת מחיר על הבקשה להצגת מודעה, או שהם לא עומדים בדרישות להגשת הצעות מחיר על המודעה.

 • יש כמה סיבות אפשריות לכך. ריכזנו כאן כמה דוגמאות:
 • מקור המודעות יכול להגיש הצעות מחיר רק בכפוף לתנאים מסוימים, למשל אזורים גיאוגרפיים ספציפיים.
 • במקור המודעות הזה אין מודעה שמתאימה לבקשה להצעת מחיר שנשלחה.
 • קרתה שגיאת מערכת בלתי צפויה או שתם הזמן הקצוב לתפוגה בצד של מקור המודעות.
לקבלת פרטים נוספים, אפשר לפנות למקור המודעות.
אם מקור הבידינג החיצוני לא מגיש הצעות מחיר, יכול להיות שיש בעיה באות שהוא אוסף. אתם יכולים להעתיק את הנתונים שנוצרו על ידי הקונה ולשתף אותם עם מקור הבידינג.

הסבר על בעיות שקשורות לפרמטר שמאפשר למקורות חיצוניים להשתתף בבידינג לפי בקשה להצגת מודעה

כשפרטים על הפרמטר לבידינג של צד שלישי, ייתכן שתיתקלו באחת מהשגיאות הבאות. אתם יכולים להיעזר בטבלה שלמטה כדי להבין מה המשמעות של השגיאות ומה מומלץ לעשות.

הודעת השגיאה מה זה אומר מה אפשר לעשות
NO_ERROR אין שגיאה. לא נדרשת פעולה נוספת.
ADAPTER_CREATION_FAILURE מתאם ה-SDK של המקור חיצוני לא נמצא או לא הופעל. ודאו שהייבוא של המתאם ושל ה-SDK שנדרשים כדי להציג מודעות מהמקור החיצוני התבצעו בצורה נכונה עבור ‫Android ו-iOS.
SIGNAL_COLLECTION_FAILURE מתאם ה-SDK שנדרש כדי להציג מודעות ממקור חיצוני החזיר שגיאת כשל במהלך איסוף האות. יכול להיות שאות ה-SDK לא נמצא או שתם הזמן הקצוב לתפוגה שלו.

עיינו בתיאור השגיאה שמופיע בכלי לבדיקת המודעות כדי לזהות את הגורם לבעיה.

ודאו שמיפיתם בצורה נכונה את יחידות המודעות בחשבון.

ודאו שה-SDK שנדרש כדי להציג מודעות מהמקור החיצוני הופעל.

אם הוא לא פועל, עיינו במסמכי התיעוד של מקור המודעות החיצוני.

SIGNAL_COLLECTION_TIMEOUT תם הזמן שהוקצב לאיסוף האות דרך מתאם ה-SDK של מקור המודעות החיצוני.

ודאו שה-SDK של מקור המודעות החיצוני הופעל.

אם הוא לא פועל, עיינו במסמכי התיעוד של מקור המודעות החיצוני.

UNKNOWN_ERROR ההודעה הזו מצביעה על שגיאה בלתי צפויה.

המשמעות של שגיאות לא ידועות היא שאנחנו לא יכולים לקבוע מה בדיוק גרם לבעיה. אלה כמה מהבעיות הנפוצות שכדאי לבדוק:

 • ודאו שה-SDK של מקור המודעות החיצוני הופעל.
 • ודאו שמיפיתם בצורה נכונה את יחידות המודעות בחשבון.

אם הוא לא פועל, עיינו במסמכי התיעוד של מקור המודעות החיצוני.

ADAPTER_PROTOCOL_ CONFORMANCE_FAILURE פירוש השגיאה הזו הוא שמתאם ה-SDK של של המקור החיצוני לא נתמך, או שיש בעיה בהגדרת המתאם.

ודאו שהייבוא של המתאם ושל ה-SDK שנדרשים כדי להציג מודעות מהמקור החיצוני התבצעו בצורה נכונה עבור iOS.

השגיאה הזו מופיעה רק ב-iOS.

מקור המודעות שלכם לא מופיע בפרמטרים שמאפשרים למקורות חיצוניים להשתתף בבידינג? יכול להיות שמקור המודעות לא הוגדר בצורה נכונה בחשבון. צריך לבדוק את סטטוס השותפות של מקור הבידינג. יכול להיות גם שקרתה שגיאה לא ידועה.

הסבר על בעיות שקשורות לפרטיות

יכול להיות שתיתקלו בשגיאה הבאה בקטעים 'פרטיות' בכלי לבדיקת מודעות. עיינו בטבלה הבאה כדי להבין את המשמעות של השגיאה ואיך לפתור אותה.

הודעת השגיאה מה זה אומר מה אפשר לעשות
לא נמצאו פרטים שקשורים לפרטיות
עדכנו לגרסה האחרונה של Google Mobile Ads SDK כדי לראות את הפרטים שקשורים לפרטיות באפליקצה או בבקשה שלכם
השגיאה הזו יכולה לקרות כשגרסת ה-SDK של האפליקציה או של הבקשה ישנה מדי, כך שהכלי לבדיקת מודעות לא יכול להציג את אותות הפרטיות. עדכנו לגרסה המינימלית של Google Mobile Ads SDK שתומכת בכך:
 • גרסה 21.2.0 של Android או גרסה 9.8.0 של iOS

פתרון בעיות שקשורות לחוסר בלתי צפוי של ערכים

בזמן פתרון הבעיות, אם אתם רואים מקרים שבהם הערך מופיע כמקף () בלבד, סימן שהמערכת קבעה שהאות חסר. יכול להיות שתצטרכו לוודא שביצעתם שילוב עם פלטפורמת CMP שאושרה על ידי Google ושמכשיר הבדיקה מדווח על המיקום הגיאוגרפי הדרוש.

שימוש בפלטפורמת CMP שאושרה על ידי Google

כשמציגים מודעות למשתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA), בבריטניה או בשווייץ, צריך להקפיד להשתמש בפלטפורמה לניהול הסכמה (CMP) שאושרה על ידי Google ושולבה עם Transparency and Consent Framework (מסגרת השקיפות וההסכמה, ‏TCF) של IAB.

איך מוודאים שמוגדר מיקום גיאוגרפי שבו חלה תקנת GDPR

כדי לבדוק באופן מלא את תהליך קבלת ההסכמה ולעיין באותות שקשורים לפרטיות בכלי לבדיקת מודעות, אתם צריכים להימצא ב-EEA, בבריטניה או בשווייץ, או להגדיר שפלטפורמת ה-CMP תבדוק את התנהגות האפליקציה כאילו המכשיר נמצא ב-EEA, בבריטניה או בשווייץ. בסיום, הערך true אמור להופיע עבור 'תקנת GDPR חלה' בממשק לזיהוי בעיות שקשורות לפרטיות בכלי לבדיקת מודעות.

 • בעלי אפליקציות שמשתמשים ב-User Messaging Platform (UMP) SDK יכולים לפעול לפי ההנחיות עבור Android or iOS כדי לחייב הגדרה של המיקום הגיאוגרפי הדרוש במכשירי בדיקה.
 • בעלי אפליקציות שמשתמשים בפלטפורמת CMP אחרת שאושרה על ידי Google צריכים לפנות לספק ה-CMP שלהם כדי להבין איך לחייב הגדרה של המיקום הגיאוגרפי הדרוש במכשיר שלהם.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי