Ilmoitus

Katso personoituja optimointivinkkejä, selvitä tilisi kunto ja määritä valmistuminen parannetulla Oma AdMob ‑sivulla.

Aloita

Ratkaisuja mainostarkistimen löytämiin ongelmiin

Mainostarkistimen avulla voit tunnistaa sovelluksessasi esiintyviä ongelmia. Alla on ohjeita ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö:

SDK-sovittimeen liittyvät ongelmat

Kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen SDK-sovittimessa voi esiintyä kaksi eri ongelmaa. Alta voit lukea kummastakin ongelmasta ja siitä, miten voit ratkaista ne.

Ongelma Mitä tämä tarkoittaa? Mitä voit tehdä?
Sovitinta ei löydy

Jotkin kolmantena osapuolena toimivat mainoslähteet edellyttävät SDK:ta ja siihen liittyvää GMA SDK ‑sovitinta, jotta mainoksia voidaan ladata ja näyttää kyseisestä lähteestä.

Tämä virhe tarkoittaa, että GMA SDK ei löydä kolmannen osapuolen sovitinta tai SDK:ta.

Tarkista, että olet asentanut SDK-sovittimen oikein. Katso ohjeet: Android ja iOS.
Ei alustettu Jokainen kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen SDK-sovitin on alustettava koodissa selkeästi käyttämällä tarvittavia parametreja.

Varmista, että olet toiminut integrointioppaan ohjeiden mukaan. Katso ohjeet: Android ja iOS.

Saat tarkempaa tietoa alustusvirheistä kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen dokumentaatiosta.

Jos kolmantena osapuolena toimivaa mainoslähdettä ei näy Sovittimet-välilehdellä, et ole ehkä lisännyt mainoslähdettä AdMob-tilillesi. Lue lisää waterfall-mainoslähteen ja hintatarjousmainoslähteen lisäämisestä. Varmista myös, että olet lisännyt mainoslähteen välitysryhmään.

Hintatarjousmainoslähteeseen liittyvät ongelmat

Jos haluat nähdä mainostarkistimessa hintatarjoustietoja, tarvitset seuraavat versiot:
 • Android: 20.2.0 tai uudempi
 • iOS: 8.5.0 tai uudempi

SDK-pyyntölokit sisältävät tietoa kolmantena osapuolena toimivista hintatarjouslähteistä. Saatat kohdata jonkin seuraavista ongelmista, kun katsot tietoja.

Ongelma Mitä tämä tarkoittaa? Mitä voit tehdä?
SDK-signaalia ei löytynyt Jotkin mainoslähteet saattavat edellyttää SDK:ta ja sitä, että sovitin on asennettu ja määritetty oikein, jotta hintatarjouksia voidaan käyttää. Varmista, että olet noudattanut SDK-vaatimuksia oikein (Android ja iOS).
Ei suostumusta käyttäjältä Mainoslähde ei ehkä täytä hintatarjouspyyntöä koskevia ehtoja, jos käyttäjä ei ole antanut tarvittavaa suostumusta. Tämä voi olla normaalia. Lue lisää suostumustyökalujen käyttöönotosta (esim. GDPR:n noudattamiseksi): AdMobin käytännöt ja rajoitukset.
Mainosta ei palautettu

Mainoslähteet ovat voineet jättää tekemättä hintatarjouksen mainospyynnöstä, tai ne eivät ehkä täytä hintatarjousta koskevia ehtoja.

 • Tähän voi olla useita eri syitä. Esimerkkejä:
 • Mainoslähde voi tehdä hintatarjouksia vain tiettyjen ehtojen täyttyessä, kuten tietyillä maantieteellisillä alueilla.
 • Mainoslähteellä ei välttämättä ole mainosta hintatarjouspyynnölle.
 • Mainoslähteessä on tapahtunut odottamaton järjestelmävirhe tai aikakatkaisu.
Pyydä lisätietoa mainoslähteeltä.
Jos kolmantena osapuolena toimiva hintatarjouslähde ei tee hintatarjouksia, sen keräämässä signaalissa saattaa olla ongelmia. Voit kopioida ja jakaa ostajan luomaa dataa hintatarjouslähteelle.

Kolmannen osapuolen hintatarjousparametreihin liittyvien ongelmien katsominen mainospyyntökohtaisesti

Kolmannen osapuolen hintatarjousparametreja koskevien tietojen tarkistaminen: saatat saada seuraavia virheilmoituksia. Katso alla olevasta taulukosta, mitä virheet tarkoittavat ja mitä voit tehdä.

Virheilmoitus Mitä tämä tarkoittaa? Mitä voit tehdä?
NO_ERROR Ei virheitä. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.
ADAPTER_CREATION_FAILURE Kolmannen osapuolen SDK-sovitinta ei löytynyt, tai sitä ei alustettu. Varmista, että sovitin ja kolmannen osapuolen SDK on tuotu oikein (Android ja iOS).
SIGNAL_COLLECTION_FAILURE Kolmannen osapuolen SDK-sovitin palautti virheen signaalien keräämisen aikana. Tämä voi tarkoittaa, että SDK-signaalia ei löytynyt tai se aikakatkaistiin.

Tarkista mainostarkistimessa näkyvä virheen kuvaus saadaksesi selville ongelman syyn.

Varmista, että olet mäpännyt mainosyksiköt oikein tililläsi.

Varmista, että kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen SDK on alustettu oikein.

Jos ongelma ei ratkea, tutustu kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen dokumentaatioon.

SIGNAL_COLLECTION_TIMEOUT Kolmannen osapuolen SDK-sovittimen signaalien kerääminen on aikakatkaistu.

Varmista, että kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen SDK on alustettu oikein.

Jos ongelma ei ratkea, tutustu kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen dokumentaatioon.

UNKNOWN_ERROR Tapahtui odottamaton virhe.

Tuntematon virhe tarkoittaa, ettemme tiedä ongelman tarkkaa syytä. Voit kuitenkin tarkistaa seuraavat asiat:

 • Varmista, että kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen SDK on alustettu oikein.
 • Varmista, että olet mäpännyt mainosyksiköt oikein tililläsi.

Jos ongelma ei ratkea, tutustu kolmantena osapuolena toimivan mainoslähteen dokumentaatioon.

ADAPTER_PROTOCOL_ CONFORMANCE_FAILURE Tämä tarkoittaa, että kolmannen osapuolen SDK-sovitinta ei tueta tai sovittimen määrityksessä on ongelma.

Varmista, että sovitin ja kolmannen osapuolen SDK on tuotu oikein (iOS).

Tämä virhe voi koskea vain iOS:ää.

Eikö mainoslähde näy kolmannen osapuolen hintatarjousparametreissa? Syynä voi olla se, ettei mainoslähdettä ole määritetty tililläsi oikein. Tarkista hintatarjouslähteen kumppanuustila. Kyseessä voi myös olla tuntematon virhe.

Yksityisyysongelmat

Saatat nähdä alla olevan virheilmoituksen mainostarkistimen Yksityisyys-kohdassa. Lue, mitä se tarkoittaa ja miten voit korjata sen.

Virheilmoitus Mitä tämä tarkoittaa? Mitä voit tehdä?
Yksityisyystietoja ei löytynyt
Päivitä uusimpaan Google Mobile Ads SDK:hon, niin näet sovelluksesi/pyyntösi yksityisyystiedot.
Voit nähdä tämän virheilmoituksen, kun sovelluksen/pyynnön SDK-versio on liian vanha, jotta mainostarkistin voisi näyttää yksityisyyssignaalit. Päivitä Google Mobile Ads SDK tätä tukevaan vähimmäisversioon:
 • Android 21.2.0 tai iOS 9.8.0.

Odottamattomasti puuttuvien arvojen ratkaiseminen

Jos näet ongelmia ratkaistessasi, että jonakin arvona näkyy pelkästään viiva (), signaalin on todettu puuttuvan. Sinun tarvitsee ehkä varmistaa, että olet integroinut Googlen sertifioiman CMP:n ja että testilaitteesi raportoi tarvittavan maantieteellisen sijainnin.

Googlen sertifioiman CMP:n käyttö

Kun kohdistat mainoksia Euroopan talousalueelle (ETA), Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai Sveitsiin, sinun on käytettävä suostumustenkäsittelyalustaa (CMP), joka on Googlen sertifioima ja integroitu IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehykseen (TCF).

GDPR:n mukaisen maantieteellisen sijainnin varmistaminen

Jos haluat testata suostumusprosessiasi kokonaisuudessaan ja nähdä yksityisyyteen liittyviä signaaleja mainostarkistimessa, sinun on joko oltava ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä tai määritettävä CMP testaamaan sovelluksesi toimintaa aivan kuin laitteesi olisi ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä. Tämän jälkeen mainostarkistimen Yksityisyys-kohdan "GDPR:ää sovelletaan" ‑arvona pitäisi näkyä "tosi".

 • User Messaging Platform (UMP) SDK:ta käyttävät julkaisijat voivat pakottaa tarvittavan maantieteellisen sijainnin testilaitteilla seuraamalla näitä ohjeita: Android or iOS .
 • Jotakin toista Googlen sertifioimaa CMP:tä käyttävien julkaisijoiden tulee selvittää CMP-palveluntarjoajan kanssa, miten tarvittavan maantieteellisen sijainnin voi pakottaa laitteella.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko