Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Začínáme

Odstraňování problémů nalezených pomocí inspektoru reklam

Inspektor reklam pomáhá odhalovat problémy s aplikacemi. Po zjištění problému se můžete z následujících informací dozvědět, jak ho vyřešit.

Problémy s adaptéry SDK

Při kontrole adaptéru SDK externího zdroje reklamy můžete narazit na dva problémy. Následující informace vám pomohou pochopit podstatu problému a zjistit, jak ho můžete vyřešit. 

Poznámka: Pokud není na kartě Adaptér váš externí zdroj reklamy uveden, možná jste ho do svého účtu AdMob nepřidali. Přečtěte si, jak nastavit kaskádový zdroj reklamy a zdroj reklamy s nabídkami. Po správném nastavení zdroje reklamy nezapomeňte zdroj přidat do některé skupiny zprostředkování.
Problém Význam Co můžete udělat
Adaptér nebyl nalezen

Některé externí zdroje reklam vyžadují k načítání a zobrazování reklam z daného zdroje sadu SDK a její adaptér pro mobilní reklamy Google (GMA).

Tato chyba znamená, že sada SDK pro GMA nemůže externí adaptér nebo SDK najít.

Zkontrolujte, zda jste adaptér SDK správně nainstalovali. Přečtěte si další informace platné pro Android, resp. pro iOS.
Nedošlo k inicializaci Každý adaptér SDK externího zdroje reklam je v kódu potřeba explicitně inicializovat pomocí nezbytných parametrů.

Dodržujte přitom pokyny průvodce integrací. Přečtěte si další informace platné pro Android, resp. pro iOS.

Informace o konkrétních chybách, ke kterým může při inicializaci dojít, hledejte v dokumentaci k externímu zdroji reklamy.

Problémy se zdroji reklam s nabídkami

Pokud chcete v inspektoru reklam zobrazovat podrobnosti cenových nabídek, musíte nainstalovat verzi 20.2.0 nebo vyšší pro Android, resp. 8.5.0 nebo vyšší pro iOS.

Při prohlížení podrobností o externích zdrojích nabídek v protokolech požadavků SDK se můžete setkat s následujícími problémy.

Problém Význam Co můžete udělat
Nebyl nalezen žádný signál SDK Aby bylo možné používat nabídky, může být u některých zdrojů reklam potřeba nainstalovat a správně nakonfigurovat sadu SDK a adaptér. Zkontrolujte, zda jste přesně splnili požadavky sady SDK pro Android, resp. pro iOS.
Uživatel neudělil souhlas Pokud uživatel neposkytl potřebný souhlas, zdroj reklamy nemusí být pro žádost o nabídku způsobilý. Může se jednat o očekávané chování. Další informace o implementaci nástrojů pro získávání souhlasu, například pro účely GDPR, najdete v zásadách a omezeních služby AdMob.
Nebyla poskytnuta žádná reklama

Zdroje reklamy se možná rozhodly pro danou žádost o reklamu cenu nenabízet nebo k tomu nemusí být způsobilé.

  • Možných příčin je několik. Několik příkladů:
  • Zdroj reklam může podávat nabídky pouze za určitých podmínek, například jen v určitých zeměpisných oblastech.
  • Zdroj reklamy možná nemá k dispozici vhodnou reklamu pro danou žádost o nabídku. 
  • Na straně zdroje reklam došlo k neočekávané chybě nebo vypršení časového limitu.
     
O další podrobnosti požádejte zdroj reklamy. 
Poznámka: Pokud externí zdroj nabídek ceny nenabízí, může být nějaký problém se signálem, který shromažďuje. Data vygenerovaná kupujícím můžete zkopírovat a poskytnout je danému zdroji nabídek.

Zobrazení problémů s parametry nabídek třetích stran v žádostech o reklamy

Při prohlížení podrobností o parametrech nabídek třetích stran se můžete setkat s následujícími chybami. Význam chyb a doporučené další kroky najdete v níže uvedené tabulce.

Chybová zpráva Význam Co můžete udělat
NO_ERROR Nedošlo k žádné chybě. Není třeba nic dělat.
ADAPTER_CREATION_FAILURE Adaptér sady SDK třetí strany buď nebyl nalezen, nebo se neinicializoval. Ověřte, zda jsou adaptér i sada SDK třetí strany správně importovány (Android, iOS).
SIGNAL_COLLECTION_FAILURE Při shromažďování signálů adaptérem SDK třetí strany došlo k selhání. Může to znamenat, že signál SDK nebyl nalezen nebo vypršel jeho časový limit.

Pokuste se zjistit příčinu problému z popisu chyby uvedeného v inspektoru reklam.

Ověřte, zda jste v účtu AdMob správně namapovali reklamní jednotky.

Ověřte, zda byla úspěšně inicializována SDK externího zdroje reklamy.

Pokud to nepomůže, podívejte se do dokumentace externího zdroje reklamy.

SIGNAL_COLLECTION_TIMEOUT Shromažďování signálů pro adaptér SDK třetí strany vypršelo.

Ověřte, zda byla úspěšně inicializována SDK externího zdroje reklamy.    

Pokud to nepomůže, podívejte se do dokumentace externího zdroje reklamy.

UNKNOWN_ERROR Došlo k neočekávané chybě.

Neznámá chyba je taková, u které neumíme zjistit přesnou příčinu. Můžete zkusit zkontrolovat několik běžných problémů:

  • Ověřte, zda byla úspěšně inicializována SDK externího zdroje reklamy.
  • Ověřte, zda jste v účtu AdMob správně namapovali reklamní jednotky.  

Pokud to nepomůže, podívejte se do dokumentace externího zdroje reklamy.

ADAPTER_PROTOCOL_ CONFORMANCE_FAILURE Adaptér SDK třetí strany není podporován nebo je nějaký problém s jeho konfigurací.

Ověřte, zda jsou adaptér i sada SDK třetí strany správně importovány (iOS).

K této chybě dochází jen v systému iOS.

Chybí v parametrech nabídek třetích stran váš zdroj reklamy? Mohlo by to být tím, že nebyl v účtu AdMob správně nakonfigurován. Zkontrolujte stav partnerství daného zdroje nabídek. Může to také znamenat, že došlo k neznámé chybě.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
' data-mime-type=
Zpeněžujte uživatele z rozvíjejících se trhů pomocí reklam při spuštění aplikace

Pochází většina uživatelů vaší aplikace z rozvíjejících se trhů? Tito uživatelé budou spíše interagovat s reklamami a vy získáte skvělou příležitost je efektivněji oslovit pomocí reklam při spuštění aplikace.

Vyzkoušejte reklamy při spuštění aplikace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73175