Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Priradené požiadavky

Počet reklám, ktoré vráti zdroj reklamy ako reakciu na požiadavky na reklamy. Nie všetky priradené požiadavky vedú k zobrazeniu.

Poznámka: Definícia priradených požiadaviek sa môže líšiť v závislosti od používaných typov zdrojov reklamy (kaskáda alebo ponuky) a typu zobrazenia reklamnej jednotky (štandardná reklamná jednotka alebo reklamná jednotka partnerských ponúk).

Zdroje reklamy s ponukami

V prípade zdrojov reklamy s ponukami predstavujú priradené požiadavky počet prípadov, keď zdroj reklamy vyhrá aukciu s ponukami a kaskádu (ak je to relevantné) a vráti do aplikácie reklamu.

Kaskádové zdroje reklamy

V prípade kaskádových zdrojov reklamy predstavujú priradené požiadavky počet, koľkokrát je zdroj reklamy volaný v kaskáde sprostredkovania a vráti do aplikácie reklamu.

Reklamné jednotky partnerských ponúk

Pri používaní hotového reportu partnerských ponúk je definícia priradených požiadaviek počet prípadov, keď Google vyhrá aukciu s ponukami Google, aukciu s ponukami tretích strán a kaskádu tretej strany (ak je to relevantné) a vráti do aplikácie reklamu.

Keďže sa priradené požiadavky v prípade reklamných jednotiek partnerských ponúk vypočítavajú odlišne, v reportoch môžete zaznamenať pokles miery zhody a nárast miery zobrazení. Na výnosy z reklám to nemá vplyv.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
17640397185646387988