Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Báo cáo

Sử dụng Báo cáo hoạt động của người dùng

Bao gồm các bộ lọc, thứ nguyên và chỉ số có sẵn

Lưu ý: Kể từ giữa năm 2021, báo cáo hoạt động của người dùng sẽ thay thế báo cáo quảng cáo có tặng thưởng. Từ giờ trở đi, dữ liệu trong báo cáo quảng cáo có tặng thưởng sẽ có trong báo cáo hoạt động của người dùng. Tìm hiểu thêm

Báo cáo hoạt động của người dùng cung cấp thông tin toàn diện về ứng dụng của bạn. Trong đó, bạn có thể xem dữ liệu về hoạt động tương tác của người dùng và hoạt động kiếm tiền từ ứng dụng của bạn. Hãy sử dụng báo cáo này để: 

 1. Theo dõi tình trạng của ứng dụng (Có bao nhiêu người dùng sử dụng ứng dụng của tôi mỗi ngày?)
 2. Hiểu rõ các thay đổi tác động như thế nào đến ứng dụng (Tổng thu nhập trên mỗi người dùng là bao nhiêu? Bản phát hành ứng dụng gần đây tác động như thế nào đến chỉ số này?)
 3. Xác định cơ hội tăng doanh thu (Mỗi ngày, một người dùng xem bao nhiêu quảng cáo cho mỗi định dạng? Tôi có nên tăng số lượt phân phát quảng cáo lên không?)
 4. Xác định cơ hội cải thiện trải nghiệm ứng dụng (Mỗi ngày, người dùng tham gia bao nhiêu phiên hoạt động trong ứng dụng? Làm cách nào để tăng mức độ tương tác với ứng dụng?)
 5. Cách xử lý (Thay đổi về doanh thu có mối liên hệ với những thay đổi về số người dùng hoạt động hằng ngày hoặc số lượt hiển thị quảng cáo mỗi ngày không?)

Lưu ý: Để sử dụng báo cáo hoạt động của người dùng, bạn cần phải cài đặt phiên bản mới nhất của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google (phiên bản 18.1.0 trở lên cho Android, phiên bản 7.44 trở lên cho iOS) và bật chỉ số người dùng

Để xem dữ liệu về giao dịch mua hàng trong ứng dụng cho ứng dụng Android của mình, bạn phải:

Bộ lọc

Về mặt chức năng, bộ lọc ẩn dữ liệu không cần thiết hoặc không mong muốn khỏi báo cáo của bạn. Khi chọn bộ lọc, bạn đang xác định những thông tin mình muốn xem trong báo cáo và AdMob sẽ ẩn mọi thông tin không khớp với tiêu chí trong bộ lọc.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

Quốc gia

 1. Đánh dấu vào các hộp kiểm bên cạnh khu vực hoặc quốc gia theo đó bạn muốn lọc. Nhấp vào mũi tên để hiển thị quốc gia trong mỗi khu vực để lọc chi tiết hơn.
 2. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.
 3. Để thêm bộ lọc khác, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn lại.

Thứ nguyên

Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn. Ví dụ: nếu muốn xem thu nhập của mình được chia nhỏ theo quốc gia, bạn có thể thêm thứ nguyên quốc gia. Việc thêm các thứ nguyên mới sẽ tiếp tục sắp xếp lại và tinh chỉnh dữ liệu.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

 • Ngày: Xem hiệu suất theo ngày.
 • Quốc gia: Xem hiệu suất được phân tích theo quốc gia của người dùng ứng dụng. 
 • Phiên bản ứng dụng: Xem hiệu suất theo phiên bản ứng dụng. Các phiên bản ứng dụng giúp bạn phân biệt từng bản cập nhật của ứng dụng.  

Chỉ số

Về mặt chức năng, các chỉ số đại diện cho các loại dữ liệu hoặc giá trị có trong báo cáo. Những chỉ số này thường được sắp xếp theo các cột và chứa số hoặc tỷ lệ phần trăm. Khi thêm thứ nguyên, các giá trị chỉ số được tính toán lại dựa trên thứ tự hoặc nhóm mới mà thứ nguyên tạo ra. Việc thêm hoặc xóa chỉ số sẽ thêm hoặc xóa một cột thông tin khỏi báo cáo.

Thông tin sau có sẵn cho báo cáo này và báo cáo đã lưu sử dụng báo cáo này làm mẫu:

Thu nhập từ quảng cáo

Thu nhập ước tính từ doanh thu quảng cáo. Số tiền này bao gồm doanh thu từ Mạng AdMob, các nguồn quảng cáo Đặt giá thầu mở và doanh thu ước tính của bên thứ ba.

Thu nhập từ quảng cáo/Số người xem quảng cáo hằng ngày (DAV)

Thu nhập trung bình từ doanh thu quảng cáo trên mỗi người xem quảng cáo hằng ngày (DAV).  

Số người dùng hoạt động hằng ngày (DAU)

Số người dùng riêng biệt đã mở ứng dụng. 

Số người xem quảng cáo hằng ngày (DAV)

Số người dùng riêng biệt đã xem quảng cáo. 

% số người xem quảng cáo hằng ngày (DAV)

Tỷ lệ phần trăm số người dùng hoạt động hằng ngày đã xem quảng cáo. Công thức tính:

Số người xem quảng cáo hằng ngày (DAV)/Số người dùng hoạt động hằng ngày (DAU) x 100%

Thu nhập từ giao dịch mua hàng (có bao gồm các khoản phí)  

Thu nhập ước tính của bạn từ các giao dịch mua hàng trong ứng dụng (IAP), lượt đăng ký (bao gồm cả lượt gia hạn) và giao dịch mua hàng qua nền tảng thương mại điện tử. Xin lưu ý rằng số tiền này bao gồm cả các khoản phí dịch vụ và/hoặc phí hoa hồng. 

Lưu ý: Để xem dữ liệu về giao dịch mua hàng trong ứng dụng (IAP) cho các ứng dụng Android của mình, bạn phải:

Số lượt hiển thị

Tổng số quảng cáo hiển thị cho người dùng.

Số lượt hiển thị/Số người dùng hoạt động hằng ngày (DAU)

Số lượng quảng cáo trung bình hiển thị mỗi ngày cho một người dùng hoạt động hằng ngày (DAU).

Đôi khi, giá trị này được gọi là mật độ quảng cáo hoặc lượt tải quảng cáo.

Số lượt hiển thị/Số người xem quảng cáo hằng ngày (DAV)    

Số lượng quảng cáo trung bình hiển thị mỗi ngày cho một người xem quảng cáo hằng ngày (DAV). 

Số lượt hiển thị/Số phiên hoạt động

Số lượt hiển thị trung bình trong mỗi phiên hoạt động. 

Tổng thu nhập

Tổng thu nhập ước tính của bạn, bao gồm thu nhập từ quảng cáo và thu nhập từ các giao dịch mua. 

Thu nhập từ quảng cáo bao gồm doanh thu từ Mạng AdMob, các nguồn quảng cáo Đặt giá thầu mở và doanh thu ước tính của bên thứ ba. 

Thu nhập từ các giao dịch mua hàng bao gồm doanh thu từ giao dịch mua hàng trong ứng dụng (IAP), lượt đăng ký (bao gồm cả lượt gia hạn) và giao dịch mua hàng qua nền tảng thương mại điện tử.  

Tổng thu nhập/Số người dùng hoạt động hằng ngày

Tổng thu nhập trung bình trên mỗi người dùng hoạt động hằng ngày (DAU) và đôi khi được gọi là ARPDAU (Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng đang hoạt động hằng ngày). 

Tổng thu nhập bao gồm doanh thu từ quảng cáo và giao dịch mua hàng trong ứng dụng (IAP), lượt đăng ký (bao gồm cả lượt gia hạn) và giao dịch mua hàng qua nền tảng thương mại điện tử. Công thức tính:

(Thu nhập từ quảng cáo + Thu nhập từ giao dịch mua hàng)/Số người dùng hoạt động hằng ngày (DAU) 

Lưu ý: Để xem dữ liệu về giao dịch mua hàng trong ứng dụng (IAP) cho các ứng dụng Android của mình, bạn phải:

Thu nhập từ quảng cáo có tặng thưởng/số người dùng được tặng thưởng   

Thu nhập ước tính từ quảng cáo có tặng thưởng tích lũy được đối với mỗi người dùng được tặng thưởng.

Số sự kiện có tặng thưởng    

Số lần người dùng nhận được phần thưởng nhờ tương tác với quảng cáo có tặng thưởng. 

Số sự kiện có tặng thưởng (%)

Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo có tặng thưởng dẫn đến việc tặng thưởng cho người dùng. Công thức tính:

(Số sự kiện có tặng thưởng/Số lượt hiển thị quảng cáo có tặng thưởng) x 100

Số lượt hiển thị quảng cáo có tặng thưởng/số người dùng được tặng thưởng    

Số lượng quảng cáo có tặng thưởng trung bình hiển thị cho mỗi người dùng được tặng thưởng.

Số người dùng được tặng thưởng    

Số người dùng riêng biệt đã nhận được phần thưởng nhờ tương tác với một quảng cáo có tặng thưởng.

Số người dùng được tặng thưởng (%)    

Tỷ lệ phần trăm người dùng đã nhận được phần thưởng nhờ xem một quảng cáo có tặng thưởng. Công thức tính:

(Số người dùng được tặng thưởng/Số người dùng hoạt động hằng ngày (DAU)) * 100%

Số phiên hoạt động/Số người dùng hoạt động hằng ngày

Hệ thống bắt đầu tính một phiên hoạt động khi ứng dụng chạy trên nền trước của thiết bị. Phiên hoạt động kết thúc khi ứng dụng chuyển sang chạy trong nền hoặc sau 30 phút kể từ lúc người dùng không thực hiện thao tác nào trên ứng dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false