Bildirim

Kişiselleştirilmiş optimizasyon ipuçları alın, hesap sağlığınızı anlayın ve geliştirilmiş "AdMob Sayfam"da tamamlama sürecini ayarlayın.

Raporlar

Kullanıcı Etkinliği raporunuzu kullanma

Kullanılabilir filtreler, boyutlar ve metrikler dahil

Kullanıcı etkinliği raporu, uygulamalarınızın kapsamlı bir görünümünü sağlar. Kullanıcıların nasıl etkileşimde bulunduğu ve uygulamanızın nasıl para kazandırdığıyla ilgili verileri yakalar. Bu raporu aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz: 

 1. Uygulama durumunu izleyin (Her gün uygulamamı kaç kullanıcı kullanıyor?)
 2. Değişikliklerin uygulamanızı nasıl etkilediğini anlayın (Kullanıcı başına toplam kazanç nedir? Yakın zamanda yayınlanan bir uygulama sürümünün bu metrik üzerindeki etkisi nedir?)
 3. Geliri artırma fırsatlarını saptayın (Bir kullanıcı her biçimden günde kaç reklam görüntüler? Bu biçimleri artırmalı mıyım?)
 4. Uygulama deneyimini geliştirme fırsatlarını saptayın (Kullanıcılar uygulamada günde kaç oturum açıyor? Uygulamayla etkileşimi nasıl artırabilirim?)
 5. Sorun giderin (Gelir değişiklikleri günlük etkin kullanıcı sayısı veya günlük reklam gösterimi sayısıyla ilişkili mi?)

Not: Kullanıcı etkinliği raporunu kullanabilmek için Google Mobile Ads SDK'sının son sürümünü (Android için 18.1.0 veya üzeri, iOS için 7.44 ya da üzeri) yüklemeniz ve kullanıcı metriklerini etkinleştirmeniz gerekir.

Android uygulamalarınıza ait uygulama içi satın alma verilerini görüntülemek için aşağıdakileri yapmalısınız:

Filtreler

İşlevsel olarak filtreler, raporlarınızda gereksiz veya istenmeyen verileri gizler. Bir filtre seçtiğinizde, raporda nelerin olmasını istediğinizi tanımlarsınız. AdMob, filtrelerindeki ölçütlerle uyuşmayan her şeyi gizleyecektir.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Ülke

The ad mob interface showing the country filter in reports.

 1. Filtre uygulamak üzere kullanmak istediğiniz bölge ya da ülkelerin yanında bulunan onay kutularını işaretleyin. Daha ayrıntılı filtreleme yapmak isterseniz her bir bölgedeki ülkeleri görüntülemek için okları tıklayın.
 2. Filtreyi raporunuza uygulamak için Uygula'yı tıklayın.
 3. Bir filtre daha eklemek için Filtre ekle'yi tıklayın ve yeniden seçim yapın.

Boyutlar

İşlevsel olarak boyutlar, raporunuzun nasıl düzenlendiğini belirler. Örneğin, kazançlarınızın ülkelere göre ayrılmış halde gösterilmesini istiyorsanız ülke boyutunu ekleyebilirsiniz. Yeni boyutlar eklendiğinde veriler, daha ayrıntılı biçimde yeniden düzenlenir ve daha çok hassaslaştırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

 • Tarih: Performansı tarihe göre görüntüleyin.
 • Ülke: Performansın, uygulama kullanıcılarınızın bulunduğu ülkeye göre dökümünü görüntüleyin. 
 • Uygulama sürümü: Performansı uygulama sürümüne göre görüntüleyin. Uygulama sürümleri, uygulama güncellemelerinizi birbirinden ayırt etmeye yarar.  

Metrikler

İşlevsel olarak metrikler, bir raporda yer alan veri veya değer türlerini temsil eder. Genellikle sütunlar halinde düzenlenir ve sayılar ya da yüzdeler içerir. Boyutlar eklendiğinde, metrik değerleri yeni siparişe veya boyutların oluşturduğu gruplara göre yeniden hesaplanır. Metrikler eklendiğinde veya kaldırıldığında, bir bilgi sütunu rapora eklenir veya rapordan kaldırılır.

Bu rapor ve bunu şablon olarak kullanan kayıtlı raporlar için aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

Reklam kazançları

Reklam gelirinden elde ettiğiniz tahmini kazançlar. AdMob Ağı'ndan, teklifli sistem reklam kaynaklarınızdan elde ettiğiniz geliri ve tahmini üçüncü taraf gelirinizi içerir.

Reklam kazancı / RGİS

Reklamın günlük izleyici sayısı (RGİS) başına reklam gelirinden elde edilen ortalama kazanç.  

Günlük etkin kullanıcı sayısı (GEKS)

Uygulamayı açan benzersiz kullanıcıların sayısı. 

Reklamın günlük izleyici sayısı (RGİS)

Reklamları görüntüleyen benzersiz kullanıcıların sayısı.
Not: Verilerin gösterilmesi için reklamın günlük izleyici sayısının minimum eşiği karşılaması gerekir. Bu, gösterim sayısı sıfır olmadığın bile sıfır RGİS görebileceğiniz anlamına gelir.

RGİS yüzdesi

Reklamları görüntüleyen günlük etkin kullanıcıların yüzdesi. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Reklamın günlük izleyici sayısı (RGİS) / Günlük etkin kullanıcı sayısı (GEKS) x %100

Satın alma kazancı (ücretleri içerir)  

Uygulama içi satın almalardan (UİSA), aboneliklerden (yenilemeler dahil) ve e-ticaret satın alma işlemlerinden elde edilen tahmini kazançlarınızdır. Hizmet ve/veya komisyon ücretlerinin bu sayıdan çıkarılmadığını unutmayın. 

Not: Android uygulamalarınızın UİSA verilerini görüntülemek için şunları yapmanız gerekir:

Gösterim sayısı

Kullanıcılara gösterilen toplam reklam sayısıdır.

Not: Üçüncü taraf şelale reklam kaynağı banner reklam yayınladığında AdMob, üçüncü taraf bağdaştırıcı reklam sayısı geri çağırmasını gönderdiğinde bir gösterim sayar. Bu durum, AdMob ile üçüncü taraf reklam kaynağınızda raporlanan gösterim sayılarında tutarsızlıklara neden olabilir. Örneğin, hemen gösterilmeyen banner reklamları önceden yüklerseniz AdMob'da daha yüksek gösterim raporlandığını fark edebilirsiniz.

Gösterim sayısı / GEKS

Günlük etkin kullanıcının (GEK) gün başına gördüğü ortalama reklam sayısı.

Bazen reklam yoğunluğu veya reklam yükü olarak da bilinir.

Gösterim sayısı / RGİS    

Reklamın günlük izleyici sayısı (RGİS) tarafından görülen günlük ortalama reklam sayısıdır. 

Gösterim sayısı / Oturum sayısı

Her oturumda gösterilen gösterimlerin ortalama sayısı. 

Toplam kazanç

Reklamlardan ve satın alma işlemlerinden elde edilen kazançlar dahil olmak üzere tahmini toplam kazancınızdır.

Reklamlardan elde edilen kazançlar; AdMob Ağı'ndan, teklifli sistem reklam kaynaklarınızdan elde edilen geliri ve tahmini üçüncü taraf gelirinizi içerir.

Satın alma işlemlerinden elde edilen kazançlar; uygulama içi satın alma (UİSA) işlemlerinden, aboneliklerden (yenilemeler dahil) ve e-ticaret satın alma işlemlerinden elde edilen geliri içerir.

Toplam kazanç / GEKS

Günlük etkin kullanıcı (GEK) başına ortalama toplam kazanç. Bazen ARPDAU olarak adlandırılır. 

Toplam kazançlar; reklam ve uygulama içi satın almalardan (UİSA), aboneliklerden (yenilemeler dahil) ve e-ticaret satın alma işlemlerinden elde edilen geliri içerir. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

(Reklam kazançları + Satın alma kazançları) / GEKS 

Not: Android uygulamalarınızın UİSA verilerini görüntülemek için şunları yapmanız gerekir:

Ödüllü kazançlar / ödüllü kullanıcı sayısı   

Ödül verilen her kullanıcı için tahakkuk eden tahmini ödüllü reklam kazancı.

Ödüllü etkinlikler    

Ödüllü bir reklamı görüntüledikten sonra ödül verme sayısı. 

Ödüllü etkinlikler (%)

Kullanıcıların ödül almasıyla sonuçlanan ödüllü gösterimlerin yüzdesi. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

(Ödüllü etkinlik sayısı / Ödüllü gösterim sayısı) x 100

Ödüllü gösterim sayısı / ödüllü kullanıcı sayısı    

Ödül verilen her kullanıcı için gösterilen ortalama ödüllü reklam sayısı.

Ödül verilen kullanıcı sayısı    

Ödüllü bir reklamla etkileşimde bulunarak ödül alan benzersiz kullanıcıların sayısı.

Ödül verilen kullanıcı sayısı (%)    

Ödüllü bir reklamı görüntüleyerek ödül alan kullanıcıların yüzdesi. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

(Ödüllü kullanıcı sayısı / GEKS) * %100

Oturum sayısı / GEKS

Uygulama cihazda ön plana geçtiğinde bir oturum sayılır. Oturum, uygulama arka plana taşındığında veya kullanıcı 30 dakika boyunca işlem yapmadığında sona erer.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü