Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Používání přehledu aktivity uživatele

Zahrnutí dostupných filtrů, dimenzí a metrik

Přehled aktivity uživatele poskytuje komplexní pohled na vaše aplikace. Najdete v něm informace o interakci uživatelů s aplikací i o jejím zpeněžování. Pomocí tohoto přehledu můžete: 

 1. Sledovat stav aplikace (Kolik uživatelů aplikaci každý den používá?)
 2. Zjišťovat, jak aplikaci ovlivňují změny (Jaké jsou celkové příjmy na uživatele? Jak je ovlivní nedávné vydání aplikace?)
 3. Hledat příležitosti ke zvýšení tržeb (Kolik reklam v jednotlivých formátech uživatel každý den zhlédne? Bylo by vhodné tento počet zvýšit?)
 4. Hledat příležitosti ke zlepšení uživatelského dojmu z aplikace (Kolikrát za den uživatelé tuto aplikaci navštěvují? Jak by bylo možné interakci s aplikací podpořit?)
 5. Odstraňovat problémy (Korelují změny tržeb se změnami počtu aktivních uživatelů za den nebo počtu zobrazení reklamy za den?)

Poznámka: Abyste mohli přehled aktivity uživatele používat, musíte si nainstalovat nejnovější SDK pro mobilní reklamy Google (18.1.0 nebo novější pro Android a 7.44 nebo novější pro iOS) a povolit metriky chování uživatelů.

Pokud chcete zobrazit údaje o nákupech v aplikacích pro Android, je třeba:

Filtry

Z funkčního hlediska filtry umožňují v přehledech skrýt data, jejichž zobrazení není nutné nebo žádoucí. Když vybíráte filtr, určujete, co chcete v přehledu mít. Služba AdMob skryje vše, co kritériím ve filtrech neodpovídá.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Země

The ad mob interface showing the country filter in reports.

 1. Zaškrtněte políčka vedle regionů nebo zemí, podle nichž chcete filtrovat. Pokud potřebujete podrobnější filtr, kliknutím na šipky zobrazíte země v jednotlivých regionech.
 2. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
 3. Pokud chcete přidat další filtr, klikněte znovu na tlačítko Přidat filtr a vyberte ho.

Dimenze

Dimenze fakticky určují, jak bude přehled uspořádán. Pokud chcete například zobrazit příjmy rozdělené podle zemí, můžete přidat dimenzi země. Přidáním nových dimenzí se změní uspořádání dat a dojde ke zpřesnění výběru dat.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

 • Datum: Zobrazení výkonu podle data.
 • Země: Zobrazení výkonu rozděleného podle země, kde se uživatelé vaší aplikace nacházejí.
 • Verze aplikace: Zobrazení výkonu podle verzí aplikace. Verze aplikace rozlišuje jednotlivé její aktualizace.  

Metriky

Z hlediska funkce představují metriky druhy dat nebo hodnot obsažené v přehledu. Obvykle jsou uspořádány ve sloupcích a obsahují čísla nebo procentuální hodnoty. Když přidáte dimenze, hodnoty metrik se přepočítají na základě nového pořadí nebo seskupení, která dimenze vytvoří. Přidáním metrik se do přehledu přidávají sloupce, odstraněním metrik se z přehledu sloupce odstraňují.

V tomto přehledu a uložených přehledech, které tento přehled používají jako šablonu, máte k dispozici:

Příjmy z reklam

Vaše odhadované příjmy z reklam. Zahrnují tržby ze sítě AdMob, ze zdrojů reklamy s nabídkami a odhadované tržby od třetích stran.

Příjmy z reklam / DAV

Průměrný příjem z reklam na diváka reklamy za den (DAV).

Aktivní uživatelé za den (AUD)

Počet unikátních uživatelů, kteří aplikaci otevřeli.

Denní počet diváků reklamy (DAV)

Počet unikátních uživatelů, kteří viděli reklamy. 
Poznámka: Aby mohla být data zobrazena, musí být dosaženo určitého minimálního počtu DAV. To znamená, že se může zobrazovat nulový DAV, i když počet zobrazení není nulový.

DAV %

Procentuální podíl aktivních uživatelů za den, kteří viděli reklamy. Výpočet:

Denní počet diváků reklamy (DAV) / počet aktivních uživatelů za den (AUD) × 100 %.

Příjmy z nákupů (včetně poplatků)

Vaše odhadované příjmy z nákupů v aplikaci, předplatného (včetně obnoveného předplatného) a elektronického obchodu. Od této hodnoty nejsou odečteny provize a poplatky za služby.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit údaje o nákupech v aplikacích pro Android, je třeba:

Zobrazení

Celkový počet zobrazení reklam uživatelům.

Poznámka: Když kaskádový zdroj reklamy třetí strany zobrazí bannerovou reklamu, AdMob započítá zobrazení, když adaptér třetí strany odešle zpětné volání reklamní zátěže. To může vést k nesrovnalostem v zaznamenaných zobrazeních mezi službou AdMob a zdrojem reklamy třetí strany. Pokud například předběžně načtete bannerové reklamy, které se nezobrazují okamžitě, můžete ve službě AdMob zaznamenat vyšší počet zobrazení.

Zobrazení / AUD

Průměrný počet reklam, které se zobrazí aktivnímu uživateli za den (AUD).

Tato hodnota se někdy nazývá i hustota reklam nebo reklamní zátěž.

Zobrazení / DAV

Průměrný počet reklam zobrazených denně jedním divákem reklam (DAV).

Zobrazení na jednu relaci

Průměrný počet zobrazení během jedné relace.

Celkové příjmy

Celkové odhadované příjmy včetně příjmů z reklam a nákupů.

Příjmy z reklam zahrnují tržby ze sítě AdMob, ze zdrojů reklam s nabídkami a odhadované tržby od třetích stran.

Příjmy z nákupů obsahují tržby z nákupů v aplikaci (IAP), z předplatného (včetně obnoveného) a z nákupů elektronického obchodu.

Celkové příjmy / AUD

Průměrné celkové příjmy na aktivního uživatele na den (AUD). Někdy se označují ARPDAU.

Celkové příjmy obsahují tržby z reklam, nákupů v aplikacích (IAP), předplatného (včetně obnoveného) a nákupů elektronického obchodu. Výpočet:

(Příjmy z reklam + příjmy z nákupů) / AUD

Poznámka: Pokud chcete zobrazit údaje o nákupech v aplikacích pro Android, je třeba:

Příjmy z reklam s nabídkou odměny / odměnění uživatelé

Odhadované příjmy z reklam s nabídkou odměny na jednoho odměněného uživatele.

Události udělení odměny

Počet případů, kdy je po zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny udělena odměna. 

Události udělení odměny (%)

Procentuální podíl zobrazení s nabídkou odměny, který vedl k odměnění uživatelů. Výpočet:

(Odměněné události / zobrazení reklam s nabídkou odměny) × 100

Zobrazení reklamy s nabídkou odměny / odměnění uživatelé

Průměrný počet reklam s nabídkou odměny, který se každému odměněnému uživateli zobrazil.

Odměnění uživatelé

Počet unikátních uživatelů, kteří za interakci s reklamou s nabídkou odměny obdrželi odměnu.

Odměnění uživatelé (%)

Procento uživatelů, kteří obdrželi odměnu za zhlédnutí reklamy s nabídkou odměny. Výpočet:

(Odměnění uživatelé / aktivní uživatelé za den) × 100 %

Relace / aktivní uživatelé za den

Relace se započítá, když aplikace běží v popředí. Skončí, když se aplikace přesune na pozadí, nebo po 30 minutách nečinnosti uživatele.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
17763528274863280827
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true