Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Wiadomości dotyczące RODO

Tworzenie wiadomości zgodnych z RODO do wyświetlania w aplikacjach

Po dodaniu aplikacji do AdMob wykonaj podane niżej czynności, aby utworzyć wiadomość zgodną z RODO, która będzie się wyświetlać w aplikacjach odpowiednim użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii.
Upewnij się, że masz dodany do aplikacji pakiet SDK User Messaging Platform od Google, aby umożliwić im uzyskiwanie zgody użytkowników na wykorzystywanie danych.
 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob na stronie https://apps.admob.com.
 2. Kliknij Prywatność i przesyłanie wiadomości.
 3. Kliknij RODO.
 4. Kliknij Utwórz wiadomość. Otworzy się strona „Edytowanie wiadomości”.
 5. Wybierz aplikacje, w których będzie się wyświetlać ta wiadomość:
  1. Kliknij Wybierz aplikacje.
  2. Wybierz odpowiednie aplikacje.
  3. Kliknij Potwierdź.
 6. Wybierz języki, w których będzie się wyświetlać ta wiadomość:
  1. Domyślny język: wiadomość jest wyświetlana w języku domyślnym, gdy nie można rozpoznać języka urządzenia użytkownika lub gdy język urządzenia nie odpowiada dokładnie żadnemu językowi wybranemu w sekcji „Dodatkowe języki”.
  2. Dodatkowe języki: wiadomość może się wyświetlać użytkownikom w dowolnym z wybranych tu języków, który jest zgodny z językiem urządzenia użytkownika. Wybrane tu języki powinny być zgodne z językami, w których dostępna jest aplikacja. Możesz edytować tekst wiadomości w każdym języku wybranym w sekcji „Dodatkowe języki”.
   Przykład
   Jeśli w polu „Dodatkowe języki” wybierzesz „niderlandzki”, użytkownikowi, który ma na swoim urządzeniu ustawiony ten język, wyświetli się wiadomość zgodna z RODO w wersji niderlandzkiej.
 7. W sekcji „Decyzje użytkownika” wybierz opcję Nie wyrażam zgody. Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na wykorzystanie ich danych przez Twoich partnerów reklamowych i w podanych przez nich celach.
 8. (Opcjonalnie) Włącz opcję Zamknij (nie wyrażam zgody), aby dodać do wiadomości ikonę Zamknij. Użytkownicy mogą kliknąć tę ikonę, aby zamknąć wiadomość i odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie danych przez Twoich partnerów reklamowych do podanych przez nich celów.
 9. W sekcji „Kierowanie” wybierz jedną z tych opcji:
  • Kraje, w których obowiązują przepisy RODO (EOG i Wielka Brytania): wiadomość zgodna z RODO będzie się wyświetlać użytkownikom aplikacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii.
  • Wszędzie: wiadomość zgodna z RODO będzie się wyświetlać wszystkim użytkownikom aplikacji.
 10. W polu „Nazwa wiadomości” wpisz opisową nazwę wiadomości, która ułatwi Ci jej późniejsze odnalezienie. Nazwa ta wyświetla się tylko na stronie „Prywatność i wiadomości”, więc nie jest widoczna dla użytkowników.
 11. (Opcjonalnie) Zmodyfikuj i przeformatuj wiadomość, aby ją dostosować do standardów redakcyjnych i wizualnych aplikacji.
  Jeśli wiadomość będzie się wyświetlać w więcej niż jednym języku, przed publikacją zapoznaj się z jej treścią we wszystkich wybranych językach.
 12. Dodaj adres URL polityki prywatności.
 13. Kliknij Zapisz kopię roboczą.
 14. Gdy wszystko będzie gotowe, opublikuj wiadomość.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
4076647267289880330
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73175