בדף "AdMob שלי" המשופר, תוכלו לקבל מידע שיעזור לכם להבין את מצב התקינות של החשבון והשלבים שצריך לבצע כדי להשלים את הגדרתו. כמו כן, ניתן למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים אישית לאפליקציה שלכם.

מדיניות

הסבר על המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי ועל סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google

על מנת לאפשר שימוש חינמי ופתוח באינטרנט, Google עוזרת לבעלי תוכן דיגיטלי לייצר רווח מהתוכן שלהם ולמפרסמים להגיע אל הלקוחות הפוטנציאליים שלהם. לשם כך היא מספקת להם מוצרים ושירותים מועילים ורלוונטיים. כדי לשמור על האמון בסביבה העסקית של פרסום המודעות קבענו מגבלות לגבי התוכן שאפשר לייצר ממנו הכנסות.

כל בעלי התוכן הדיגיטלי מחויבים לפעול בהתאם למדיניות שלנו, לכן חשוב לקרוא אותה בעיון. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להשבית את הצגת המודעות באתרים של בעלי תוכן דיגיטלי שלא יפעלו בהתאם למדיניות או להשבית את החשבון שלהם מתי שנמצא לנכון. אם החשבון שלכם יושבת, לא תוכלו להמשיך להשתתף בתוכנית AdMob.

בהתאם לתנאים ולהגבלות שלנו באינטרנט, באחריותכם להתעדכן בכללי המדיניות המתפרסמים כאן ולפעול לפיהם.

Google Publisher Policies and Restrictions Explained

הנושאים במאמר:

מהי המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי?

בעלי תוכן דיגיטלי שמשתמשים בקוד מודעות של Google כדי לייצר הכנסה מהתכנים שלהם מחויבים לפעול בהתאם למדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי. תוכן הוא כל מה שמופיע בדף או באפליקציה – כולל תוכן של משתמשים כמו תגובות שמתפרסמות בקטעים שמיועדים לתגובות, פרסומות אחרות וקישורים לאפליקציות או לאתרים אחרים. ניסיון לייצר הכנסות מתכנים שלא תואמים למדיניות או כל הפרה אחרת של המדיניות הזו עלולים להוביל לכך ש-Google תחסום הצגה של מודעות לצד התכנים שלכם או תשעה או תסגור את החשבון שלכם.

בעלי תוכן דיגיטלי מחויבים לפעול בהתאם למדיניות הזאת בנוסף לכל מדיניות אחרת שחלה על משתמשים במוצרים של Google לבעלי תוכן דיגיטלי.

מהם סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google?

המטרה של סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google היא להגדיר באילו סוגים של תכנים אנחנו מגבילים את המקורות לפרסום. תוכן הוא כל מה שמופיע בדף או באפליקציה שלכם — כולל פרסומות וקישורים אל אפליקציות או אתרים אחרים.

ייצור הכנסות מתכנים מהסוגים עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google לא נחשב להפרה של המדיניות. אנחנו פשוט מגבילים את האפשרות לפרסם בתכנים מהסוגים האלה לפי הצורך, על סמך ההעדפות בכל מוצר שמיועד לפרסום או על סמך העדפות אישיות של מפרסמים. במקרים מסוימים יכול להיות שלא יוגשו הצעות מחיר מאף מקור פרסום על מלאי שטחי המודעות בתכנים האלה, ולכן לא יוצגו בהם מודעות בכלל.

במערכות שלנו משתמשים קונים ממגוון מקורות, כמו Google Ads‏, Authorized buyers‏, DV360‏, הזמנות ועוד. כלומר ייתכן שיוצג בתכנים שלכם מספר מוגבל של מודעות מהמקורות שהוזכרו, אבל חשוב לציין שמודעות מ-Google Ads (שנקרא בעבר AdWords) לא יוצגו בתכנים שיסומנו בתוויות שמתייחסות להגבלות האלה.

במילים אחרות, אפשר לייצר הכנסות מסוגי תכנים עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google, אבל אם תבחרו לעשות את זה סביר להניח שבתכנים עם הגבלה יפורסמו פחות מודעות מבתכנים שאין עליהם הגבלה.

חובה לפעול בהתאם להגבלות האלה בנוסף לכל מדיניות אחרת שחלה על השימוש במוצרים של Google לבעלי תוכן דיגיטלי.

מה ההבדל בין המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי לבין סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google?

במדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי מפורטים סוגי התכנים שאסור לייצר מהם הכנסות דרך אף אחד מהמוצרים שלנו לבעלי תוכן דיגיטלי. בין היתר, היא אוסרת לייצר הכנסות מתכנים לא חוקיים, תכנים מסוכנים או פוגעניים ותוכן מיני בוטה. מודעות אף פעם לא יוצגו בתכנים מהסוגים האלה.

לעומת זאת, סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google הם תכנים שפרסום בהם לא בהכרח מפר את המדיניות, אבל ייתכן שמפרסמים יעדיפו להימנע מלהציג בהם מודעות. למשל תכנים שקשורים לטבק או סמים קלים. במילים אחרות, בעלי תוכן דיגיטלי שירצו לייצר הכנסות מהתכנים האלה לא יקבלו התראות על הפרת מדיניות, אבל התכנים יסומנו בתוויות שיציינו שיש הגבלה על מלאי שטחי הפרסום שלהם, וסביר להניח שיוצגו בהם פחות מודעות או שלא יוצגו בהם מודעות בכלל, בהתאם לביקוש שיגיע מהמפרסמים.

איפה מוצגות הבעיות שעשויות להשפיע על הצגת המודעות?

במרכז המדיניות מוצג פירוט של כל פעולות האכיפה שבוצעו באתרים שלכם. אכיפות יכולות לחסום את כל הפרסום (לדוגמה, "פרסום מודעות מושבת") או להגביל את המפרסמים שיכולים להגיש הצעות מחיר על מלאי שטחי הפרסום שלכם (לדוגמה, "ביקוש מוגבל").

יש מגוון בעיות בתכנים שיכולות להוביל לפעולות אכיפה:

  • חובה לתקן כל הפרה של המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי. במקרה של הפרות מדיניות, נבצע אחת משתי פעולות אכיפה: השבתה של הצגת המודעות או הגבלת הביקוש.
  • סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google לא נחשבים להפרות מדיניות ולכן לא צריך לשנות את התוכן או את הבקשות למודעות. עם זאת, הביקוש מוגבל באפליקציות ואתרים שיש בהם סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום.
טיפ: רוצים לדעת אם אתם צריכים לעשות משהו כדי לבטל פעולות אכיפה שבוצעו בחשבון שלכם? עיינו בעמודה "נדרש תיקון" במרכז המדיניות. בעמודה יצוין "כן" אם אכיפה נובעת מהפרת מדיניות. אם יש באפליקציה או באתר סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום, יופיע בעמודה הכיתוב "לא".

אם נמצא שהפרתי את המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי – איך אפשר לתקן?

  1. נכנסים למרכז המדיניות. שם תמצאו מידע מפורט על הבעיות שעלולות להגביל את ההצגה של מודעות באתרים, בחלקים באתר, בדפים באתר או באפליקציות. תמצאו שם גם המלצות לפתרון הבעיות בהצגת המודעות וקישור לטופס בקשת בדיקה אחרי ביצוע השינויים הנדרשים. בדף הראשי במרכז המדיניות מוצגת סקירה כללית של האתרים שזוהו בהם בעיות.
  2. אם בעמודה "נדרש תיקון" כתוב "כן", המשמעות היא שאחד מהאתרים, אחד מהחלקים באתר או אחד מהדפים לא תואם למדיניות התוכנית, כלומר למדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי, ולכן בוצעה פעולת אכיפה. אם בוצעה פעולת אכיפה בדף מסוים, המשמעות היא שזוהתה הפרת מדיניות באותו דף. כשהפעולה ננקטת באתר או בחלק באתר, המשמעות היא שיש דפים מרובים באתר או קטע באתר המפרים את המדיניות. במקרה כזה, עליכם לבדוק את כל האתר או את כל החלק באתר, ולבצע את השינויים הנדרשים כך שיהיה תואם למדיניות.
  3. אחרי שתטפלו בהפרות של המדיניות שזוהו באתר, בחלק מהאתר או בדפים, תוכלו לבקש בדיקה.

איך פותרים בעיות שקשורות לסוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google?

  1. נכנסים למרכז המדיניות. שם תמצאו מידע מפורט על הבעיות שעלולות להגביל את ההצגה של מודעות באתרים, בחלקים באתר או בדפים באתר. תמצאו שם גם המלצות לפתרון הבעיות בהצגת המודעות וקישור לטופס בקשת בדיקה אחרי ביצוע השינויים הנדרשים.
  2. אם בעמודה "נדרש תיקון" כתוב "לא", המשמעות היא שיש באתר תכנים שמוגדרים כסוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google. אמנם אפשר לייצר הכנסות מתכנים מהסוג הזה, אבל סביר להניח שנפח הפרסום יהיה קטן יותר, כי יש מקורות של מודעות שלא תוכלו לקבל מהם הצעות מחיר על מלאי שטחי הפרסום.
  3. אם תעשו שינויים בסוגי התוכן עם הגבלת מקורות פרסום באתר, בחלק של האתר או בדפים שלו, תוכלו לבקש בדיקה

שאלות נפוצות על המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי ועל סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google

ריכזנו כאן תשובות לכמה שאלות נפוצות על המדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי ועל סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google:

קיבלתי עדכון על הגבלות שקשורות למדיניות ובמרכז המדיניות מוצג לי הכיתוב "לא" בעמודה "נדרש תיקון". מה זה אומר?

אם בעמודה "נדרש תיקון" כתוב "לא", המשמעות היא שיש באתר תכנים שמוגדרים כסוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google. במערכות שלנו משתמשים קונים ממגוון מקורות, כמו Google Ads‏, Authorized buyers‏, DV360‏, הזמנות ועוד. אפשר לייצר הכנסות מתכנים מהסוגים האלה, אבל ייתכן שיוצג בתכנים שלכם מספר מוגבל של מודעות מהמקורות שהוזכרו. חשוב לציין שמודעות מ-Google Ads (שנקרא בעבר AdWords) לא יוצגו בתכנים שיסומנו בתוויות שמתייחסות להגבלות האלה.

אם הצגת המודעות בדפים עם הגבלות (הגבלות שקשורות למדיניות) תימשך, זה יכול לגרום להשעיה או סגירה של החשבון שלי?

ייצור הכנסות מתכנים מהסוגים עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google לא נחשב להפרה של המדיניות. אנחנו פשוט מגבילים את האפשרות לפרסם בתכנים מהסוגים האלה כמו שמפורט למעלה. במילים אחרות, אפשר לייצר הכנסות מסוגי תכנים עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google, אבל אם תבחרו לעשות את זה סביר להניח שההכנסות שלכם יהיו נמוכות יותר מההכנסות שאתם יכולים לייצר מתכנים שלא מוגבלים.

למה שמפרסמים יבחרו לא להציג מודעות בדף שיש בו סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google?

ברור לנו שיש מפרסמים שלא ישמחו להציג מודעות בסוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google ושלא ירצו לקשר תכנים כאלה למותג שלהם, לכן אנחנו מאפשרים להם לבחור אם לפרסם בתכנים מהסוג הזה. מפרסמים שמשתמשים בשירותים שלנו יכולים לבחור לפרסם בתכנים ממגוון קטגוריות ולא כולם בוחרים לפרסם בתכנים מקטגוריות רגישות. התוצאה הסופית עשויה להיות שתצליחו לייצר פחות הכנסות מתכנים שמסומנים בתווית שמציינת הגבלה או שלא תצליחו לייצר מהם הכנסות בכלל, אבל הפרסום בהם לא נחשב להפרת מדיניות.

קיבלתי התראה על פעולת אכיפה ברמת הדף, שבעקבותיה הסרתי את התוכן שהפר את המדיניות ואז שלחתי בקשה לבדיקה. לאחר מכן, קיבלתי הודעה חדשה על הפרת מדיניות, שהכיתוב בה הוא "ללא תוכן". מה מומלץ לעשות כדי לפתור את הבעיות שהובילו להפרה?

המטרה שמנחה אותנו היא להגן על בעלי תוכן דיגיטלי, על משתמשים ועל מפרסמים. כשבוחרים להסיר מדפים שונים תוכן שלא תואם למדיניות שלנו, חשוב להסיר מאותם דפים גם את כל הקודים של מודעות שקשורים לתוכן, כדי שמודעות לא יוצגו בקטעים שאין בהם תוכן בכלל.

אנחנו מבינים שזה לא פשוט לזהות אם יש באתר דפים שהתוכן בהם לא תואם למדיניות שלנו, אבל יש לנו גם אחריות כלפי המפרסמים והמשתמשים, וכדי לשמר את האמון שלהם בסביבה העסקית, אנחנו חייבים לאכוף את המדיניות.

חשוב להבהיר שאנחנו לא דורשים מבעלי תוכן דיגיטלי לצנזר תכנים ולהסיר אותם מהאתרים שלהם. אנחנו רק מבקשים להסיר את קוד המודעות שלנו מדפים שהתכנים בהם לא תואמים למדיניות.

אפשר להסתיר/להסיר התראות על הגבלות שאני לא רוצה לתקן? אני לא רוצה שיוצגו לי התראות על הגבלות ישנות או על הגבלות חדשות בדפים מסוימים.

אפשר להשתמש באפשרויות הסינון או ההורדה במרכז המדיניות כדי לאתר את הפרות המדיניות ואת סוגי התוכן עם הגבלת מקורות פרסום, ולטפל בהם:

  • אם רוצים להציג רק אתרים מסוימים, אתרים בסטטוס מסוים או תאריכי אכיפה מסוימים, לוחצים על סמל המסנן .
  • כדי להוריד קובץ CSV עם פירוט של כל הדפים או החלקים באתרים שלכם שזוהו בהם הפרות של המדיניות, לוחצים על סמל ההורדה Download. אפשר גם להוריד קובץ CSV שיכלול פירוט רק לגבי אתרים ספציפיים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

true
<p>הדף 'AdMob שלי' הוא דף עזרה מותאם אישית שיעזור לכם להשיג תוצאות מעולות ב-AdMob.</p>

אנחנו גאים להציג את דף 'AdMob שלי' החדש ומשופר – דף עזרה מותאם אישית הכולל מידע רלוונטי לגבי החשבון שלכם. המידע שבדף יעזור לכם לשמור טוב יותר על תקינות החשבון ולהבטיח ששלבי ההגדרה הנדרשים יבוצעו. כמו כן, אפשר למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים לאפליקציות שלכם. פרטים נוספים יפורסמו בקרוב.

מידע נוסף

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73175
false